Seuraa meitä: Facebookissa LinkedIn:ssä Twitterissä EnglishSuomi

logistiikka- ja liikennevaliokunta

Yhteyshenkilö: Maria Juurikka, maria.juurikka@chamber.fi

Logistiikka- ja liikennevaliokunnan tehtävänä on logistiikan palveluiden toimintaedellytysten parantaminen. Palveluiden järjestäminen kustannustehokkaasti ja laadukkaasti parantaa elinkeinoelämän kilpailukykyä ja alueen vetovoimaa. Valiokunnan tavoite on varmistaa saavutettavuuden, kaavoituksen ja lupaprosessien toteutuminen kilpailukykyä edistävällä tavalla. 

Puheenjohtaja: Orabi Aila, aluejohtaja, Posti Oy Aluemyynti

Sihteeri: Juurikka Maria, palvelusektorin johtaja, Oulun kauppakamari

Jäsenet:

Heikkinen Kaarlo, satamajohtaja, Raahen Satama Oy
Heikkinen Taavi, toiminnanjohtaja, SKAL
Hyvönen Kaarlo, kuljetuspäällikkö, Kesko Logistiikka
Karjalainen Jani, osastopäällikkö, Sitowise Oy
Kinnunen Sanna, talouspäällikkö, Oulun Autokuljetus Oy
Leinonen Mervi, Process Development Manager, SSAB Europe Oy

Leppänen Risto, yksikön päällikkö, ELY-keskus
Majava Jukka, dosentti, Oulun yliopisto
Mykkänen Marko, toimitusjohtaja, Oulun Satama Oy
Nevakivi Mikko, toimitusjohtaja, Nevakivi Oy

Puoskari Jukka, kaupunginjohtaja, Kalajoen kaupunki
Rämet Jussi, suunnittelujohtaja, Pohjois-Pohjanmaan liitto

Sallinen Liisa, lentoaseman päällikkö, Finavia Oyj
Verronen Vesa, toimialapäällikkö, Ramboll Finland Oy

Vilppola Jyrki, logistiikkapäällikkö, Pölkky Oy