Seuraa meitä: Facebookissa LinkedIn:ssä Twitterissä Instagramissa EnglishSuomi

logistiikka- ja liikennevaliokunta

Yhteyshenkilö: Maria Juurikka

Logistiikka- ja liikennevaliokunnan tehtävänä on logistiikan palveluiden toimintaedellytysten parantaminen. Palveluiden järjestäminen kustannustehokkaasti ja laadukkaasti parantaa elinkeinoelämän kilpailukykyä ja alueen vetovoimaa. Valiokunnan tavoite on varmistaa saavutettavuuden, kaavoituksen ja lupaprosessien toteutuminen kilpailukykyä edistävällä tavalla.

Puheenjohtaja: Orabi Aila, aluejohtaja, Posti Oy Aluemyynti

Varapuheenjohtaja: Heikkinen Taavi, toiminnanjohtaja, SKAL

Sihteeri: Juurikka Maria, palvelusektorin johtaja, Oulun kauppakamari

Jäsenet:

Help Ilkka, logistiikkapäällikkö, Pölkky Oy
Hyvönen Kaarlo, kuljetuspäällikkö, Kesko Logistiikka
Karjalainen Jani, osastopäällikkö, Sitowise Oy
Kinnunen Sanna, talouspäällikkö, Oulun Autokuljetus Oy
Kiviniemi Olli, maakuntainsinööri, Pohjois-Pohjanmaan liitto
Leinonen Mervi, Director, Production and Delivery Management, SSAB Europe Oy
Leppänen Risto, yksikön päällikkö, ELY-keskus
Leviäkangas Pekka, dosentti (TkT), Oulun Yliopisto
Linna Tommi, toimitusjohtaja, Netplaza
Mykkänen Marko, toimitusjohtaja, Oulun Satama Oy
Nevakivi Mikko, toimitusjohtaja, Nevakivi Oy
Puoskari Jukka, kaupunginjohtaja, Kalajoen kaupunki
Sallinen Liisa, lentoaseman päällikkö, Finavia Oyj
Sarpola Pauli, toimitusjohtaja, Raahen Satama Oy
Schroderus Sanna, suunnittelujohtaja, Kainuun liitto
Sundqvist Janne, aluepäällikkö, Inex Partners
Verronen Vesa, toimialapäällikkö, Ramboll Finland Oy