Seuraa meitä: Facebookissa LinkedIn:ssä Twitterissä EnglishSuomi

logistiikka- ja liikennevaliokunta

Yhteyshenkilö: Maria Juurikka, maria.juurikka@chamber.fi

Logistiikka- ja liikennevaliokunnan tehtävänä on logistiikan palveluiden toimintaedellytysten parantaminen. Palveluiden järjestäminen kustannustehokkaasti ja laadukkaasti parantaa elinkeinoelämän kilpailukykyä ja alueen vetovoimaa. Valiokunnan tavoite on varmistaa saavutettavuuden, kaavoituksen ja lupaprosessien toteutuminen kilpailukykyä edistävällä tavalla. 

Puheenjohtaja: Orabi Aila, aluejohtaja, Posti Oy Aluemyynti

Sihteeri: Juurikka Maria, palvelusektorin asiamies, Oulun kauppakamari, maria.juurikka@chamber.fi

Jäsenet:

Haavikko Jukka, aluepäällikkö, Linja-autoliitto
Heikkinen Kaarlo, satamajohtaja, Raahen Satama Oy
Heikkinen Taavi, toiminnanjohtaja, SKAL
Hyvönen Kaarlo, kuljetuspäällikkö, Kesped Oy
Karjalainen Jani, osastopäällikkö, Sito Liikenne Oulu
Leppänen Risto, yksikön päällikkö, ELY-keskus
Majava Jukka, dosentti, Oulun yliopisto
Mykkänen Marko, toimitusjohtaja, Oulun Satama Oy
Nevakivi Mikko, toimitusjohtaja, Nevakivi Oy

Puoskari Jukka, kaupunginjohtaja, Kalajoen kaupunki
Rämet Jussi, suunnittelujohtaja, Pohjois-Pohjanmaan liitto
Sallinen Liisa, lentoaseman päällikkö, Finavia Oyj
Tuomela Harri, Johtaja, Valmistuksen ja Toimitusten Ohjaus, SSAB Europe Oy

Vilppola Jyrki, logistiikkapäällikkö, Pölkky Oy