Seuraa meitä: Facebookissa LinkedIn:ssä Twitterissä Instagramissa EnglishSuomi

logistiikka- ja liikennevaliokunta

Yhteyshenkilö: Maria Juurikka, maria.juurikka@chamber.fi

Logistiikka- ja liikennevaliokunnan tehtävänä on logistiikan palveluiden toimintaedellytysten parantaminen. Palveluiden järjestäminen kustannustehokkaasti ja laadukkaasti parantaa elinkeinoelämän kilpailukykyä ja alueen vetovoimaa. Valiokunnan tavoite on varmistaa saavutettavuuden, kaavoituksen ja lupaprosessien toteutuminen kilpailukykyä edistävällä tavalla. 

Puheenjohtaja: Orabi Aila, aluejohtaja, Posti Oy Aluemyynti

Sihteeri: Juurikka Maria, palvelusektorin johtaja, Oulun kauppakamari

Jäsenet:

Heikkinen Taavi, toiminnanjohtaja, SKAL
Help lkka, logistiikkapäällikkö, Pölkky Oy

Hyvönen Kaarlo, kuljetuspäällikkö, Kesko Logistiikka
Karjalainen Jani, osastopäällikkö, Sitowise Oy
Kinnunen Sanna, talouspäällikkö, Oulun Autokuljetus Oy
Leinonen Mervi, Director, Production and Delivery Management, SSAB Europe Oy

Leppänen Risto, yksikön päällikkö, ELY-keskus
Leviäkangas Pekka, dosentti (TkT), Oulun Yliopisto
Linna Tommi, toimitusjohtaja, Netplaza

Mykkänen Marko, toimitusjohtaja, Oulun Satama Oy
Nevakivi Mikko, toimitusjohtaja, Nevakivi Oy

Puoskari Jukka, kaupunginjohtaja, Kalajoen kaupunki
Rämet Jussi, suunnittelujohtaja, Pohjois-Pohjanmaan liitto

Sallinen Liisa, lentoaseman päällikkö, Finavia Oyj
Sarpola Pauli, toimitusjohtaja, Raahen Satama Oy 
Verronen Vesa, toimialapäällikkö, Ramboll Finland Oy