Seuraa meitä: Facebookissa LinkedIn:ssä Twitterissä Instagramissa EnglishSuomi

Valiokunnat

Oulun kauppakamarissa on 11 valiokuntaa, jotka on koottu jäsenyritysten edustajista. Valiokuntien tehtävänä on tuoda omien toimialojensa näkemyksiä kauppakamarin vaikuttamistyöhön.

Jokaisen valiokunnan ja sen jäsenen rooli on tärkeä. Valiokuntiin on valittu asiantuntijoita, jotka rikastuttavat omalla osaamisellaan ja näkemyksillään alueemme elinkeinoelämää.

Valiokunnilta toivotaan aktiivista ja avointa työskentelyä sekä aloitteellisuutta kauppakamarin painopistealueilla, joita ovat kasvu ja kansainvälistyminen, liikenneväylät, energiaomavaraisuus ja luonnonvarat, kilpailukyky, digitaalisuus ja sääntelyn keventäminen.

Valiokuntien tehtävänä on nostaa asioita esille ja keskusteluun sekä vaikuttaa niiden kehittymiseen myönteiseen suuntaan.
Valiokuntatyö on parhaimmillaan verkostoitumista ja osaamispääoman kasvattamista yhdessä. Verkostosta hyötyvät eniten ne, jotka myös antavat siihen eniten.

Valiokuntatyöskentelyyn pääsee mukaan ilmoittamalla kiinnostuksensa kauppakamarille. Uusia jäseniä valitaan eri valiokuntiin vuosittain.

Opas valiokuntavaikuttajille