Seuraa meitä: Facebookissa LinkedIn:ssä Twitterissä Instagramissa EnglishSuomi

Kauppakamarin missio, visio ja arvot

Missio 

Oulun kauppakamarin missiona on edistää elinkeinoelämän yhteisiä toimintaedellytyksiä sekä tarjota koulutus- ja kehittämispalveluita.

Visio

Oulun kauppakamarin visiona on olla keskeisin vaikuttaja ja halutuin yhteistyökumppani Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa elinkeinopolitiikassa. Toiminnan tuloksena yritysten toimintaympäristö kehittyy jatkuvasti kilpailukykyisemmäksi.

Arvot

Vapaan kilpailun periaate; hyvän hallintotavan ja toisia arvostavan kilpailun korostaminen

  • Jäsenlähtöisyys ja Pohjoisuus; toiminta suunnataan jäsenyritysten tarpeiden pohjalta ammattimaisesti ja tuloksellisesti
  • Osaaminen; asiantuntevaan ja luotettavaan tietoon perustuva toiminta
  • Yhteistyö; yhteistyö sekä koti- että ulkomailla, omalla alueella luottamushenkilöiden ja strategisten yhteistyökumppaneiden sitoutuminen

Oulun kauppakamarin säännöt

Oulun kauppakamarin toiminta perustuu kauppakamarilakiin.

Oulun kauppakamarin säännöt