Seuraa meitä: Facebookissa LinkedIn:ssä Twitterissä EnglishSuomi

Kainuun kauppakamariosasto

Asiamiehenä Jari Tuovinen

Oulun kauppakamari
Uusikatu 53, 90120 Oulu
Puh. 044 3134505
jari.tuovinen@chamber.fi

Kainuu tarjoaa asukkailleen turvallisen ympäristön ja toimivan arjen. Maakunnassa on hyvät palvelut, vilkas kulttuurielämä tapahtumineen ja paljon erilaisia harrastusmahdollisuuksia. Kainuun vetovoimatekijä on puhdas luonto, joka tarjoaa potentiaalia niin matkailuelinkeinon laajentumiseen kuin luonnontuotteiden ja niistä saatavien raaka-aineiden jatkojalostamiseen sekä vesiekosysteemien ja metsien monipuoliseen hyödyntämiseen sekä laajemminkin biotalouteen. Toimivat tietoverkot mahdollistavat työn siirtämisen Kainuuseen ja etätyöskentely on huomioitava toimintaympäristön kehittämisessä. Kaavoituksella tuetaan viihtyisän elinympäristön, elinkeinoelämän toimintaedellytysten ja uusiutuvan energian tuotannon kehittymistä.

Kainuun kauppakamariosasto on perustettu vuonna 1951 ja se toimii koko Kainuun maakunnassa. Osaston tehtävänä on toimialueen elinkeinoelämän toimintaedellytysten edistäminen ja yhteisten etujen valvominen. Osasto toimii yhteistyössä alueella toimivan julkisen hallinnon ja muiden yritystoimintaa edistävien järjestöjen kanssa ja tuo esille elinkeinoelämän näkemyksiä alueen kehittämissuunnitelmiin ja – hankkeisiin.

Kauppakamariosaston tavoitteena on alueen elinvoimaisuuden ja yritysten kasvun edistäminen.  Elinkeinoelämän tarpeita ymmärtävän ilmapiirin ylläpitäminen ja alueen vetovoiman lisääminen. Painopisteinä ovat työllisyysasteen nostaminen ja osaavan työvoiman saatavuus, saavutettavuuden parantaminen, investointien ja suurhankkeiden tukeminen sekä digitalisaation edistäminen.

Kainuun kauppakamariosaston hallitus

Puheenjohtaja: Perätalo Teuvo, toimitusjohtaja, Kainuun Osuuspankki

Jäsenet:

1.varapuheenjohtaja, Huusko Reino, toimitusjohtaja, Loiste Oy
Haapaniemi Jari, johdon valmentaja ja konsultti, Koulutus ja valmennus Oy Priiffari
Karlsson Henna, toimitusjohtaja, Prometec Oy
Keskinen Sanna, päätoimittaja, Kainuun Sanomat
Kurtti Mikko, toimitusjohtaja, CEO, Kaisanet Oy
Lukkaroinen Joni, toimitusjohtaja, Terrafame Oy
Keränen Mikko, kehitysjohtaja, KAMK
Orre Lasse, toimitusjohtaja, Transtech Oy
Pelkonen Hannu, toimitusjohtaja, Osuuskauppa Maakunta
Sipilä Ulla, toimitusjohtaja, LähiTapiola Kainuu-Koillismaa
Suutari Eero, kansanedustaja, Eduskunta
Tanskanen Juha, toimitusjohtaja, Superpark Oy
Toivanen Antti, toimitusjohtaja, Kainuun Etu Oy

Asiantuntijajäsen:
Tolonen Jari, kaupunginjohtaja, Kajaanin kaupunki