Seuraa meitä: Facebookissa LinkedIn:ssä Twitterissä EnglishSuomi

Kainuun kauppakamariosasto

Asiamiehenä Jari Tuovinen

Oulun kauppakamari
Uusikatu 53, 90120 Oulu
Puh. 044 3134505
jari.tuovinen@chamber.fi

Kainuu maakunnan visiona on olla vuonna 2035 hyvinvoiva ja elinvoimainen (Kainuu-ohjelma). Kainuun vahvuuksia ovat luonto, tila ja erilaiset fyysiset resurssit, infrastruktuuri sekä toimiva koulutusketju. Erityispiirteisiin kuuluvat maaseutumaisuus, metsäisyys, väljä asutus, luonnonvarapohjainen tuotantorakenne sekä iäkäs väestö. Alueen väkiluku on lähes 75 000.

Seutukunnassa vetovoimatekijöitä ovat puhdas ympäristö, hyvät perus- ja vapaa-ajan palvelut sekä korkea-asteen koulutus. Kehys-Kainuun vahvuudet liittyvät luonnonvarojen hyödyntämiseen, ennen muuta metsätalouteen. Kainuun kehityksen elinkeinoelämän kärjet ovat matkailu ja palvelut, teknologiateollisuus, biotalous ja kestävä kaivannaistoiminta. Kainuun elinkeinorakenne on muuttunut voimakkaasti viime vuosina, kun erityisesti perinteisestä teollisuudesta on hävinnyt runsaasti työpaikkoja.

Kainuun kauppakamariosasto on perustettu vuonna 1951 ja toimii koko Kainuun maakunnassa. Osaston tehtävänä on toimialueen elinkeinoelämän toimintaedellytysten edistäminen ja yhteisten etujen valvominen. Kauppakamariosaston avainalueina ja teemoina ovat elinkeinopolitiikassa Kajaanin roolin korostaminen Kainuun keskuksena, infrassa lentoyhteyksien säilyttäminen ja kehittäminen, osaamisessa ammattikorkeakoulutuksen turvaaminen ja yrityselämän tukeminen sekä imagossa selkeiden kärkien systemaattinen viestintä ja markkinointi. 

Kainuun osaston hallitus

Puheenjohtaja: Markus Pirttijoki, päätoimittaja, Kainuun Sanomat

Jäsenet:

Haapaniemi Jari, johdon valmentaja ja konsultti, Koulutus ja valmennus Oy Priiffari
Hyvärinen Markku, liiketoimintajohtaja, LähiTapiola
Kananen Jari, konttorinjohtaja, Danske Bank Oyj
Kurtti Mikko, toimitusjohtaja, CEO, Kaisanet Oy
Mentilä Matti, konttorinjohtaja, Säästöpankki Optia
Mäkinen Merja, Hallinto- ja talousjohtaja, Kajaanin ammattikorkeakoulu
Okkonen Arto, Imagon Oy
Pelkonen Hannu, toimitusjohtaja, Osuuskauppa Maakunta
Ryymin Markku, toimitusjohtaja, Loiste Oy
Rytivaara Seppo, toimitusjohtaja, Kainuun Osuuspankki
Soininen Mikko, toimitusjohtaja, RTG Sales Oy
Suutari Eero, kansanedustaja, Eduskunta
Toivanen Antti, toimitusjohtaja, Kainuun Etu Oy

Asiantuntijajäsen:
Tolonen Jari, kaupunginjohtaja, Kajaanin kaupunki