Seuraa meitä: Facebookissa LinkedIn:ssä Twitterissä EnglishSuomi

Kainuun kauppakamariosasto

Asiamiehenä Jari Tuovinen

Oulun kauppakamari
Uusikatu 53, 90120 Oulu
Puh. 044 3134505
jari.tuovinen@chamber.fi

Kainuu tarjoaa asukkailleen turvallisen ympäristön ja toimivan arjen. Maakunnassa on hyvät palvelut, vilkas kulttuurielämä tapahtumineen ja paljon erilaisia harrastusmahdollisuuksia. Toimivat tietoverkot ovat siirtäneet työtä Kainuuseen ja toimintaympäristö tukee etätyöskentelyä. Kainuun vetovoimatekijä on puhdas luonto, joka tarjoaa potentiaalia niin matkailuelinkeinon laajentumiseen kuin luonnontuotteiden ja niistä saatavien raaka-aineiden jatkojalostamiseen sekä vesiekosysteemien ja metsien monipuoliseen hyödyntämiseen.

Uskoa Kainuun mahdollisuuksiin tulevaisuudessa on luonut teollisuuden positiivinen kehitys, joka nojaa ennen kaikkea kaivostoimintaan. Kaivosteollisuus tukee alueen talouskasvua ja työllisyyttä, vaikka maailmanmarkkinahintojen kehitys tuo lisähaasteita ja rahoituksen saaminen kaivoshankkeille on hidasta. Rakentamisen suhdannetilanne on parantunut ja teollinen puurakentaminen vakiintunut. Kainuun uuden sairaalan rakentaminen on edennyt suunnitellusti ja projekti työllistää laajasti kainuulaisia rakentajia. Sahateollisuuden tilanteen odotetaan kohenevan edelleen, kysyntätilanne on hyvä erityisesti viennissä. Kauppa ja palvelut ovat riippuvaisia teollisuuden kehityksestä. Kaupan ala on suuri työllistäjä, mutta liikevaihdon kasvu ei ole lisännyt alan työllisyyttä samassa suhteessa.

Kainuun kauppakamariosasto on perustettu vuonna 1951 ja se toimii koko Kainuun maakunnassa. Osaston tehtävänä on toimialueen elinkeinoelämän toimintaedellytysten edistäminen ja yhteisten etujen valvominen. Kauppakamariosaston avoitteena on alueen elinvoimaisuuden ja yritysten kasvun lisääminen sekä elinkeinoelämää tarpeita tukevan ilmapiirin vahvistaminen ja vastakkainasettelun vähentäminen yleisessä keskustelussa. Painopistealueina ovat osaavan työvoiman saannin parantaminen, suurhankkeiden ja investointien tukeminen, alueen vetovoiman kasvattaminen sekä digitalisaation robotiikan edistäminen.

Kainuun kauppakamariosaston hallitus

Puheenjohtaja: Perätalo Teuvo, toimitusjohtaja, Kainuun Osuuspankki

Jäsenet:

Haapaniemi Jari, johdon valmentaja ja konsultti, Koulutus ja valmennus Oy Priiffari
Huusko Reino, toimitusjohtaja, Loiste Oy
Hyvärinen Markku, liiketoimintajohtaja, LähiTapiola
Karlsson Henna, toimitusjohtaja, Prometec Solutions Oy
Keskinen Sanna, päätoimittaja, Kainuun Sanomat
Kurtti Mikko, toimitusjohtaja, CEO, Kaisanet Oy
Lukkaroinen Joni, toimitusjohtaja, Terrafame Oy
Mentilä Matti, konttorinjohtaja, Säästöpankki Optia
Mäkinen Merja, Hallinto- ja talousjohtaja, Kajaanin ammattikorkeakoulu
Orre Lasse, toimitusjohtaja, Transtech Oy
Pelkonen Hannu, toimitusjohtaja, Osuuskauppa Maakunta
Soininen Mikko, toimitusjohtaja, RTG Sales Oy
Suutari Eero, kansanedustaja, Eduskunta
Tanskanen Juha, toimitusjohtaja, Superpark Oy
Toivanen Antti, toimitusjohtaja, Kainuun Etu Oy 

Asiantuntijajäsen:
Tolonen Jari, kaupunginjohtaja, Kajaanin kaupunki