Seuraa meitä: Facebookissa LinkedIn:ssä Twitterissä Instagramissa EnglishSuomi

Kainuun kauppakamariosasto

Asiamiehenä Jari Tuovinen

Oulun kauppakamari
Sepänkatu 20, 90100 Oulu
Puh. 044 3134505
jari.tuovinen@chamber.fi

Kainuu tarjoaa asukkailleen turvallisen ympäristön ja toimivan arjen. Maakunnassa on hyvät palvelut, vilkas kulttuurielämä tapahtumineen ja paljon erilaisia harrastusmahdollisuuksia. Kainuun vetovoimatekijä on puhdas luonto, joka tarjoaa potentiaalia niin matkailuelinkeinon laajentumiseen kuin luonnontuotteiden ja niistä saatavien raaka-aineiden jatkojalostamiseen sekä vesiekosysteemien ja metsien monipuoliseen hyödyntämiseen sekä laajemminkin biotalouteen. Toimivat tietoverkot mahdollistavat työn siirtämisen Kainuuseen ja etätyöskentely on huomioitava toimintaympäristön kehittämisessä. Kaavoituksella tuetaan viihtyisän elinympäristön, elinkeinoelämän toimintaedellytysten ja uusiutuvan energian tuotannon kehittymistä.

Kainuun kauppakamariosasto on perustettu vuonna 1951 ja se toimii koko Kainuun maakunnassa. Osaston tehtävänä on toimialueen elinkeinoelämän toimintaedellytysten edistäminen ja yhteisten etujen valvominen. Osasto toimii yhteistyössä alueella toimivan julkisen hallinnon ja muiden yritystoimintaa edistävien järjestöjen kanssa ja tuo esille elinkeinoelämän näkemyksiä alueen kehittämissuunnitelmiin ja – hankkeisiin.

Kauppakamariosaston tavoitteena on alueen elinvoimaisuuden ja yritysten kasvun edistäminen.  Elinkeinoelämän tarpeita ymmärtävän ilmapiirin ylläpitäminen ja alueen vetovoiman lisääminen. Painopisteinä ovat työllisyysasteen nostaminen ja osaavan työvoiman saatavuus, saavutettavuuden parantaminen, investointien ja suurhankkeiden tukeminen sekä digitalisaation edistäminen.

Kainuun kauppakamariosaston hallitus

Puheenjohtaja: Perätalo Teuvo, toimitusjohtaja, Kainuun Osuuspankki

varapuheenjohtaja, Huusko Reino, toimitusjohtaja, Loiste Oy

Jäsenet:

Haapaniemi Jari, johdon valmentaja ja konsultti, Koulutus ja valmennus Oy Priiffari
Halonen Veikko, toimitusjohtaja, Vuokatti Sport
Hurskainen Marko, tehtaanjohtaja, Transtech Oy
Keränen Mikko, kehitysjohtaja, KAMK
Keskinen Sanna, päätoimittaja, Kainuun Sanomat
Lukkaroinen Joni, toimitusjohtaja, Terrafame Oy
Moilanen Jani, toimitusjohtaja, Kaisanet Oy
Pelkonen Hannu, toimitusjohtaja, Osuuskauppa Maakunta
Sipilä Ulla, toimitusjohtaja, LähiTapiola Kainuu-Koillismaa
Suutari Eero, kansanedustaja, Eduskunta
Tanskanen Juha, toimitusjohtaja, Superpark Oy
Toivanen Antti, toimitusjohtaja, Kainuun Etu Oy

Asiantuntijajäsen:
Tolonen Jari, kaupunginjohtaja, Kajaanin kaupunki