Seuraa meitä: Facebookissa LinkedIn:ssä Twitterissä Instagramissa EnglishSuomi

Kannanotot ja lausunnot

25.3.2021: Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi, VN/727/2021

23.11.2020: Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta

30.9.2020: Kannanotto alueellinen kuljetustuki

14.9.2020: Maakuntakenttien kohtalo yhä huolenaiheena

10.9.2020: Kannanotto maakuntakenttien lentoliikenne

27.5.2020: Kuntien investointien säilyminen normaalitasolla on erittäin merkittävää aluetaloudelle

26.5.2020: Oulun kauppakamari pyytää Maahanmuuttovirastoa panostamaan työ- ja oleskelulupien käsittelyjen nopeuttamiseen ja selkeyttämiseen

26.5.2020: Kuntien investointien säilyminen normaalitasolla on erittäin merkittävää aluetaloudelle

19.5.2020: Oppilaitosten teollisuusyhteistyössä paljon hyvää – reagointi yritysten tarpeisiin ja tehokas yhteistyö varmistaa vaikuttavuuden

2.4.2020: Oulun kauppakamarin kiirehtimispyyntö koskien Hailuodon kiinteän yhteyden vesilain mukaisen luvan valitusprosessia

25.3.2020 Oulun kauppakamarin kiirehtimispyyntö 2. koskien Haapajärven Pajuperänkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan valitusprosessia

25.3.2020: Oulun kauppakamarin kiirehtimispyyntö 2. koskien Hyrynsalmen Illevaaran tuulivoimapuiston osayleiskaavan valitusprosessia

20.1.2020: Teollisuusvaliokunta; osaamisen rakentaminen alkaa koulupolun alusta

4.12.2019 Puoltolausunto Ajassa 2021 hankkeelle

10.9.2019: Liikenneyhteyksien toimivuus on yrityksille elinehto

9.9.2019: Kannanotto Oulun kaupungin korkean rakentamisen esitykseen

31.5.2019: Kommentti Suomen matkailustrategia 2019-2028 luonnoksesta

26.4.2019 Lausunto Pohjois-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2040 luonnoksesta

29.1.2019 lausunto: Linnanmaa-Kaijonharjun kaavarunkovaihtoehdot

8.11.2018: Pohjois-Suomessa on tarvetta puutuotealan osaajille

24.9.2018: Lausunto Luonnoksesta liikenne- ja viestintäministeriön asetukseksi maanteiden ja rautateiden runkoverkosta ja niiden palvelutasosta

Oulun kauppakamarin ja Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien lausunto Oulun seudun jätteenkuljetusjärjestelmästä

Tullin asiakaspalvelun aukiolo

Valtatien 4 investoinnit parantavat suomen viennin kilpailukykyä

Kertomus Oulun kauppakamarin tilintarkastusvaliokunnan toiminnasta vuonna 2014

Centria Ammattikorkeakoulun Ylivieskan yksikön toimintaa ei saa alas ajaa

Oulun kauppakamari ja PPY kannanotto: Valtatie 8 kuntoon ennen Fennovoima Oy:n Hanhikivi 1:n työmaata

Tilintarkastusvaliokunnan työsuunnitelma vuodelle 2015

Enemmistö yrityksistä hyväksyy pakotteet - ei pakoa Venäjältä

Ydinvoimalan lähialueen liiketoimintamahdollisuuksia videolta ja mobiilisti

Kannanotto: CENTRIA:n Ylivieskan yksikön osalta selvitettävä yhteistyömahdollisuus Oulun seudun ammattikorkeakoulun kanssa

Kainuun kaupan vaihemaakuntakaava, kaavaluonnos ja siihen liittyvä valmisteluaineisto

Oulun kauppakamarin näkemys Uuden Oulun yleiskaavaan

Rusatom Overseas esittäytyy Oulussa