Seuraa meitä: Facebookissa LinkedIn:ssä Twitterissä EnglishSuomi

Edunvalvonta

Kauppakamareiden hallitusohjelmatavoitteet

"Ratkaisuja Suomelle" -ohjelma tarjoaa kauppakamariryhmän panoksen Suomen tulevien vuosien haasteiden ratkaisemiseksi. Kauppakamariryhmä esittää uudistuksia muun muassa osaavan työvoiman, työllisyyden ja kestävän julkisen talouden ja sujuvamman sääntelyn edistämiseksi. Lisäksi ohjelmassa esitetään itsesääntelyyn perustuvia ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjuntaan sekä liikenteen ja infrastruktuurin rahoitukseen.

Kauppakamareiden hallitusohjelmatavoitteet

Oulun kauppakamarin hallitus linjaa strategiassaan toiminnan painopisteet ja ne tarkistetaan vuosittain. Valiokunnat sekä osastot toteuttavat strategiaa kauppakamarin henkilöstön avulla.

Oulun kauppakamari tekee aloitteita ja lausuntoja, järjestää tapahtumia ja seminaareja sekä valmennusta ja koulutusta. Toiminta perustuu hyvin taustoitettuun tietoon, jota kerätään niin asiantuntijoilta kuin selvityksillä ja kyselyillä yrityksiltä.

Oulun kauppakamarin toimintasuunnitelma 2019

Oulun kauppakamari toimii aktiivisena osana kauppakamarijärjestöä omalla toiminta-alueellaan edistäen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja jäsenistön yhteisiä etuja sekä tarjoten jäsenilleen viestintä- ja koulutuspalveluita.

Vuoden 2019 tavoitteena on alueen vetovoiman ja pitovoiman lisääminen sekä eduskuntavaali- ja hallitusohjelmavaikuttaminen siten, että vastuu Suomen tulevaisuudesta huomioidaan edistämällä osaavan työvoiman saatavuutta, alueen saavutettavuutta ja sujuvoittamalla sääntelyä.

Toiminnan painopisteet

1. Vaalivaikuttaminen

 • Kestävä kasvu ja ilmastonmuutoksen torjuminen
 • Työllisyys ja kestävä julkinen talous
 • Osaava työvoima
 • Liikenne ja infra
 • Sujuva sääntely

2. Osaavan työvoiman saannin parantaminen

 • Työllisyysasteen nostaminen ja työvoiman kohtaannon parantaminen
 • Työperäisen maahanmuuton edistäminen
 • Koulutuksen aloituspaikkojen lisääminen ja oppilaitosyritysyhteistyön lisääminen

3. Alueen saavutettavuuden lisääminen

 • Liikenteen alueellisten kärkihankkeiden edistäminen, valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma ja alueelliset liikennejärjestelmäsuunnitelmat vaikuttamistyön kärjessä
 • TEN-T kansainvälinen saavutettavuus: lentoliikenne sekä Raahen ja Oulun satamat

4. Investointien edistäminen

 • Toimintaympäristön vakaus ja ennustettavuus
 • Yritysten sijoittuminen ja investoiminen alueelle helpommaksi
 • Lisää suurhankkeita ja alueellisten toimijoiden edistäminen niissä
 • Lisää teollisia investointeja, matkailuinvestointeja ja asuntorakentamista
 • Lupakäytäntöjen sujuvoittaminen ja valitusprosessien nopeuttaminen

5. Kauppakamaritoiminnan kehittäminen

 • Jäsentyytyväisyyden ja jäsenuskollisuuden parantaminen


Lisätietoja:
toimitusjohtaja Jari P. Tuovinen
jari.tuovinen@chamber.fi
puh. 044 313 4505