Seuraa meitä: Facebookissa LinkedIn:ssä Twitterissä Instagramissa EnglishSuomi

Edunvalvonta

Työtä ja hyvinvointia

Työpaikkojen ja hyvinvoinnin turvaaminen vaativat päätöksiä, joilla parannetaan vientiyritysten kansainvälistä kilpailukykyä sekä Suomen houkuttelevuutta yksityisten investointien kohteena. Kauppakamarien ratkaisut akuutin koronakriisin jälkeiseen kasvuun, työllisyyteen ja osaamiseen on koottu teeman Työtä ja hyvinvointia alle. 

Oulun kauppakamarin hallitus linjaa strategiassaan toiminnan painopisteet ja ne tarkistetaan vuosittain. Valiokunnat sekä osastot toteuttavat strategiaa kauppakamarin henkilöstön avulla.

Oulun kauppakamari tekee aloitteita ja lausuntoja, järjestää tapahtumia ja seminaareja sekä valmennusta ja koulutusta. Toiminta perustuu hyvin taustoitettuun tietoon, jota kerätään niin asiantuntijoilta kuin selvityksillä ja kyselyillä yrityksiltä.

Oulun kauppakamarin toimintasuunnitelma 2021

Oulun kauppakamari toimii aktiivisena osana kauppakamarijärjestöä toiminta-alueellaan edistäen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja jäsenistön yhteisiä etuja sekä tuottaen jäsenilleen viestintä- ja koulutuspalveluita. 

Vuoden 2021 tavoitteena on koko Pohjois-Suomen elinvoiman ja kilpailukyvyn lisääminen tuottaen ratkaisuja investointien edistämiseen, alueen saavutettavuuden parantamiseen sekä osaavan työvoiman saatavuuteen.

Toiminnan painopisteet


Investointien edistäminen

Tavoitteet

 • Yritysten sijoittuminen alueelle helpommaksi ja seudullisen yhteistyön lisääminen
 • Toimintaympäristön vakaus ja ennustettavuus
 • Lupakäytäntöjen sujuvoittaminen ja valitusprosessien nopeuttaminen

Saavutettavuuden parantaminen

Tavoitteet

 • Pääväylien liikenteen sujuvoittaminen:
  • Kaksoisraide Pääradalle Ylivieska–Oulu
  • Oulu–Kontiomäki-rataosan välityskyvyn parantaminen olemassa olevan elinkeinoelämän tarpeet huomioiden
  • Valtatien 4 kehittäminen sujuvaksi ja turvalliseksi, ydinkäytävästatuksen mukaiseksi pohjoiseteläyhteydeksi
  • Valtatien 8 kehittäminen elinkeinoelämän kuljetusväylänä
  • Oulun sataman 14 metrin väylä
 • Alemman tieverkoston kunnossa pitäminen teollisuuden tavara ja raaka-aineliikenteen sujuvoittamiseksi
 • Hyvien lentoyhteyksien varmistaminen ja jatkoyhteyksien sujuvoittaminen
 • Tietoliikenneyhteyksien ja digitalisaation edistäminen

Osaavan työvoiman saannin varmistaminen

Tavoitteet

 • Kohtaannon, työvoimansaannin ja työperäisen maahanmuuton edistäminen
 • Alueen vetovoiman vahvistaminen ja nuorten osaajien pitovoiman lisääminen
 • Mahdollistetaan osaamisen nopea päivittäminen yrityksissä
 • Kehitetään koulutuksen työelämälähtöisyyttä
 • Houkutellaan lisää kansainvälisiä osaajia ja opiskelijoita Suomeen

Kauppakamariverkoston tehostaminen jäsenten hyväksi

Tavoitteet

 • Palvelut, toimintatavat ja resurssit pandemian/muun yllättävän ulkoisen uhan kestävään kuntoon takaamaan toiminta ja rahavirrat.
 • Kauppakamariyhteistyön hyötyjen löytäminen ja käyttöönotto entistä paremmin mm. digitalisaatio, brändikokemus, palvelulupaus.
 • Riskienhallinta kuntoon

Toimintasuunnitelma 2021 - Elinvoimainen ja kilpailukykyinen Pohjois-Suomi

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Jari P. Tuovinen
jari.tuovinen@chamber.fi
puh. 044 313 4505