Seuraa meitä: Facebookissa LinkedIn:ssä Twitterissä Instagramissa EnglishSuomi

Edunvalvonta

Kauppakamareiden hallitusohjelmatavoitteet

"Ratkaisuja Suomelle" -ohjelma tarjoaa kauppakamariryhmän panoksen Suomen tulevien vuosien haasteiden ratkaisemiseksi. Kauppakamariryhmä esittää uudistuksia muun muassa osaavan työvoiman, työllisyyden ja kestävän julkisen talouden ja sujuvamman sääntelyn edistämiseksi. Lisäksi ohjelmassa esitetään itsesääntelyyn perustuvia ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjuntaan sekä liikenteen ja infrastruktuurin rahoitukseen.

Kauppakamareiden hallitusohjelmatavoitteet

Oulun kauppakamarin hallitus linjaa strategiassaan toiminnan painopisteet ja ne tarkistetaan vuosittain. Valiokunnat sekä osastot toteuttavat strategiaa kauppakamarin henkilöstön avulla.

Oulun kauppakamari tekee aloitteita ja lausuntoja, järjestää tapahtumia ja seminaareja sekä valmennusta ja koulutusta. Toiminta perustuu hyvin taustoitettuun tietoon, jota kerätään niin asiantuntijoilta kuin selvityksillä ja kyselyillä yrityksiltä.

Oulun kauppakamarin toimintasuunnitelma 2020

Oulun kauppakamari toimii aktiivisena osana kauppakamarijärjestöä toiminta-alueellaan edistäen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja jäsenistön yhteisiä etuja sekä tuottaen jäsenilleen viestintä- ja koulutuspalveluita.

Vuoden 2020 tavoitteena on koko Pohjois-Suomen kilpailukyvyn lisääminen tuottaen ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen, alueen saavutettavuuden parantamiseen sekä investointien edistämiseen.

Toiminnan painopisteet ovat
1. Osaavan työvoiman saannin varmistaminen
2. Saavutettavuuden parantaminen
3. Investointien edistäminen
4. Jäsentyytyväisyyden lisääminen

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Jari P. Tuovinen
jari.tuovinen@chamber.fi
puh. 044 313 4505