Seuraa meitä: Facebookissa LinkedIn:ssä Twitterissä Instagramissa EnglishSuomi

Ulkomaankaupan asiakirjat

Kauppakamarit myöntävät ja vahvistavat seuraavia vientiin tarvittavia asiakirjoja:

ATA carnet -tulliasiakirja
Euroopan unionin yleinen alkuperätodistus
Kauppalaskut
Suositukset vientiyrityksille
Force majeure -todistukset
Lukuisat erityistodistukset

ATA carnet -tulliasiakirja väliaikaiseen vientiin

ATA carnet on kansainvälinen tulliasiakirja, jolla voit viedä tavaroita väliaikaisesti ulkomaille maksamatta tulleja tai veroja. Järjestelmään kuuluu 78 maata. ATA carnet on voimassa yhden vuoden, jonka aikana voit tehdä sillä yhden tai useamman matkan järjestelmän jäsenmaihin. Lue lisää ATA carnet -tulliasiakirjasta.

Europan unionin yleinen alkuperätodistus

Alkuperätodistuksen tarkoitus on yksinomaan osoittaa tavaroiden alkuperä, jotta voidaan toimia tullaus- tai kaupallisten määräysten mukaisesti (esim. remburssien avaaminen). Alkuperätodistusta käytetään sellaisiin maihin, joiden kanssa EU:lla ei ole vapaakauppasopimuksia, joten se ei anna oikeutta etuuskohteluun. Lue lisää Euroopan unionin yleisestä alkuperätodistuksesta.

Kauppalaskun vahvistaminen

Kauppakamari vahvistaa kauppalaskun visaed-leimalla, päiväyksellä ja valtuutetun henkilön allekirjoituksella.

Suositukset vientiyrityksille

Kauppakamari kirjoittaa jäsenyritykselleen suosituskirjeen, jonka vientihenkilö voi esittää esim. mahdolliselle asiakkaalle uuteen vientimaahan mennessään.

Todistus ylivoimaisesta esteestä eli force majeure -todistus

Kauppakamarin lakimies laatii tarvittaessa todistuksen, jossa todetaan jokin tietty toimituksen viivästymisen aiheuttava tapahtuma, esim. lakko tai tulipalo, mutta ei arvioida sen oikeudellisia vaikutuksia.

Kauppakamarit myöntävät ja vahvistavat lukuisia erilaisia vientiin tarvittavia todistuksia. Niistä saat lisätietoja omasta kauppakamaristasi. Käy myös Tullin nettisivuilla.

Koronavirus ja ylivoimainen este 

Tiedustelut ulkomaankaupan asiakirjoihin liittyen:

Paula Männikkö
puh. 050 302 2041
paula.mannikko@chamber.fi
Heidi Jolanki
puh. 050 5629 933
heidi.jolanki@chamber.fi