Seuraa meitä: Facebookissa LinkedIn:ssä Twitterissä Instagramissa EnglishSuomi

Kansainvälisyys

Kansainvälinen kauppakamariyhteistyö

Kauppakamarit ovat maailmanlaajuisesti arvostettuja elinkeinoelämän järjestöjä. Maailmassa on yli 12 000 kauppakamaria, jotka ovat kukin oman alueensa elinkeinoelämän asiantuntijoita.

Vientiyritysten menestys on tärkeää Suomen menestyksen kannalta. Haluamme omalta osaltamme tukea ja rohkaista kaikenkokoisia yrityksiä kasvamaan ja kansainvälistymään.

Täältä löydät lisää tietoa kauppakamarien kansainvälistymispalveluista.

Ulkomaankaupan asiakirjat

Kauppakamarit myöntävät ja vahvistavat yrityksille vientiä varten tarvittavia asiakirjoja. Kauppakamarin myöntämiä ulkomaankaupan asiakirjoja ovat mm. Euroopan unionin yleinen alkuperätodistus sekä väliaikaiseen vientiin tarkoitettu ATA carnet -tulliasiakirja. Vahvistettavista asiakirjoista yleisimpiä ovat kauppalaskut, pakkausluettelot ja erilaiset todistukset.

Ulkomaankaupan kansiot - apunasi käytännön vienti- ja tuontitoiminnassa

Kauppakamarin ulkomaankaupan kansiot on toteutettu käytännössä ulkomaankauppaa hoitavien henkilöiden tarpeisiin. Kansioista saat avun arkipäivän kysymyksiin. Kauppakamarien jäsenyritykset tilaavat kansiot jäsenetuhintaan, jäsenenä säästät selvästi!

Ulkomaankaupan kansioista löydät tietoa niin kuljetuksista, yhteisökaupasta kuin kolmansien maiden kaupasta. Käytössäsi on laajamittaiset, ajantasaiset oppaat erilaisista ulkomaankaupan tapahtumista, tilanteista ja mahdollisuuksista. Kansiot opastavat yritystäsi välttämään ulkomaankaupan sudenkuoppia.

Tutustu Ulkomaankaupan kansioihin.

Mallisopimukset

Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n mallisopimukset auttavat yrityksiä laatimaan ulkomaankauppaan liittyviä sopimuksia nopeasti ja turvallisesti. ICC:n Suomen osaston internet-sivuilta löydät yrityksesi tarpeisiin sopivat mallisopimukset.

Tutustua kansainvälisen kaupan sopimusmalleihin.

Koulutus

Kauppakamarit järjestävät monipuolista koulutusta kansainvälisiin asioihin liittyen. Lisätietoa koulutuksista löydät koulutuskalenterista.

Välimiesmenettely

Keskuskauppakamarin välityslautakunta auttaa kansainvälisenkin kaupan riita-asioissa. Lisää tietoa löydät välityslautakunnan internet-sivuilta.

Verkostot

Globaali FinnCham-verkosto kokoaa eri puolilla maailmaa toimivat kauppayhdistykset, kauppakamarit sekä killat vahvistamaan suomalaisyritysten kansainvälistymistä ja vientiponnisteluja. Verkosto ulottuu Kiinasta Koreaan, Afrikasta Argentiinaan ja Amerikkaan.

FinnCham-verkosto rakentaa yhteistyötä ja edistää kansainvälistymistä yhteistyössä Team Finlandin kanssa.

Team Finland -verkosto edistää Suomen ja suomalaisten yritysten menestymistä maailmalla. Verkosto kokoaa yhteen yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia ulkomaisia investointeja ja Suomen maakuvaa edistävät valtiorahoitteiset toimijat ja niiden tarjoamat palvelut.