Seuraa meitä: Facebookissa LinkedIn:ssä Twitterissä Instagramissa EnglishSuomi

Auktorisoidut kiinteistöarvioijat

Keskuskauppakamarin yhteydessä toimii kiinteistöarviointilautakunta (AKA-lautakunta), joka huolehtii kiinteistöarvioijien auktorisoinnista ja auktorisoitujen kiinteistöarvioijien (AKA) toiminnan valvonnasta.

Auktorisoitu kiinteistöarvioija (AKA) on alansa asiantuntija, joka arvioi puolueettomasti ja ammattitaitoisesti kiinteistöjä. AKA:t noudattavat kiinteistöarviointilautakunnan sääntöjä, lautakunnan antamia muita ohjeita ja määräyksiä sekä hyvää kiinteistöarviointitapaa. Toimintaa ohjeistaa myös kansainvälinen arviointistandardi.

Käytettävissäsi on noin 150 arvioijaa eri puolilta Suomea.

Hae AKA –kiinteistöarvioijaa