Seuraa meitä: Facebookissa LinkedIn:ssä Twitterissä Instagramissa EnglishSuomi

Asiantuntijapalvelut

Kauppakamarin asiantuntijapalvelut tarjoavat yrityksille hyödyllistä tietoa, neuvoja ja arvokkaita kontakteja.

maksutonta neuvontaa työsuhde-, verotus-, taloushallinto- ja lakiasioissa

30.3.2020 alkaen Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat ja lakimiehet ovat myös Oulun kauppakamarin jäsenten käytettävissä ja vastaavat maksutta kysymyksiinne liittyen muun muassa työsuhdeasioihin, verotukseen, taloushallintoon ja lakiasioihin.

Lue lisää

Auktorisoidut kiinteistöarvioijat

Keskuskauppakamarin yhteydessä toimii kiinteistöarviointilautakunta (AKA-lautakunta), joka huolehtii kiinteistöarvioijien auktorisoinnista ja auktorisoitujen kiinteistöarvioijien (AKA) toiminnan valvonnasta.

Auktorisoitu kiinteistöarvioija (AKA) on alansa asiantuntija, joka arvioi puolueettomasti ja ammattitaitoisesti kiinteistöjä. AKA:t noudattavat kiinteistöarviointilautakunnan sääntöjä, lautakunnan antamia muita ohjeita ja määräyksiä sekä hyvää kiinteistöarviointitapaa. Toimintaa ohjeistaa myös kansainvälinen arviointistandardi.

Käytettävissäsi on noin 150 arvioijaa eri puolilta Suomea.

Hae AKA –kiinteistöarvioijaa

Tavarantarkastajat

Hyväksytty tavarantarkastaja (HTT) on oman alansa ammattilainen, joka suorittaa toimeksiannon perusteella teknisiä tarkastuksia. Tarkastajia toimii kymmenissä eri asiantuntemusalaa kuvaavissa hyväksymisryhmissä. Tavarantarkastusta koskeva ohjesääntö on toiminnan perusta. Lisäksi toimintaa ohjaa ja kehittää valtakunnallisesti Keskuskauppakamarin tavarantarkastajalautakunta. Lautakunta myös valvoo tarkastajia ja käsittelee heidän toiminnastaan tehdyt valitukset. Lautakunnassa on laaja edustus eri alojen asiantuntijoita.

Hae tavarantarkastajaa

Escrow-lähdekoodit

Escrow-sopimukset ovat osa yrityksen riskienhallintaa. Yritystoiminta on yhä riippuvaisempaa tietotekniikan toimivuudesta. Oletko selvittänyt mitä tehdä, jos liiketoimintakriittisten ohjelmistojen toimittaja menee konkurssiin tai lopettaa ylläpidon ja tuotetuen?

Oulun kauppakamarilla on palvelusopimus Turun kauppakamarin kanssa, jonka palveluihin kuuluu toimiminen tietokoneohjelmien lähdekoodin talletuksesta vastaavana puolueettomana ja luotettavana Escrow-agenttina. Toimintaa harjoitetaan Turun kauppakamarin 100 prosenttisesti omistaman Turun Viestintäkamari Oy:n nimissä.

Kauppakamarin escrow-palveluun on mahdollista tallettaa yrityksen toiminnan kannalta tärkeiden tietokoneohjelmien lähdekoodit ja muutakin asiakirja-aineistoa. Ainoastaan lähdekoodeilla voidaan ylläpitää ja kehittää yrityksen tietokoneohjelmia.

Puolueeton escrow-agentti, kauppakamari, ottaa talletusmateriaalin turvalliseen säilytykseen ja vapauttaa sen escrow-sopimuksessa sovittavilla ehdoilla ongelmatilanteessa. Vain ulkopuolinen agentti mahdollistaa sen, että talletusmateriaali voidaan saada yrityksen käyttöön myös kiistatilanteessa. Yrityksen johdon ja IT-riskeistä vastaavien tulisi harkita escrown käyttöä jokaisen tärkeän tietokoneohjelman toimituksen yhteydessä.

Escrowta voidaan lähdekooditalletuksen lisäksi käyttää myös asiakirja-aineiston, kuten reseptien ja valmistusohjeiden säilytykseen sekä tekijänoikeuden varmistamiseen.

Lisätietoa Escrow-lähdekoodista