Seuraa meitä: Facebookissa LinkedIn:ssä Twitterissä Instagramissa EnglishSuomi

HHJ ja talous (ei keväällä 2021)

Kenelle? Koulutuspäivä antaa paljon käytännönläheisiä työkaluja nykyisille ja tuleville hallituksen jäsenille yrityksen menestyksekkään talousraportoinnin ja ohjausjärjestelmien ymmärtämiseen.

Yrityksen hallituksen aktiivinen ja liiketoimintaa ymmärtävä rooli on tunnetusti ensiarvoisen tärkeä yrityksen menestystekijänä sen eri elinkaaren vaiheissa. Yhtenä osaketekijänä menestykselliseen hallitustyöskentelyyn sisältyy yhtiön taloudellisen tilanteen hahmottaminen ja tulevaisuuteen suuntaavien päätösten tekeminen yhtiön talouden kokonaistilanne huomioon ottaen. Viisaalla hallituksella on ainutlaatuinen mahdollisuus luotsata yrityksen taloushallinnon seuranta- ja raportointikäytäntöjä hyvin käytännönläheiseksi ja ymmärrettäviksi. Tämä palvelee niin hallituksen jäsenten oman tehtävän menestyksellistä hoitamista ja samalla edesauttaa yrityksen toimivaa johtoa heidän päätöksenteossaan jokapäiväisessä työssään.

Koulutuspäivässä edellä mainittuihin osa-alueisiin syvennytään hyvin käytännönläheisesti, mutta siltikin syvällisesti. Yrityksen talouden seuranta-, ohjaus- ja raportointijärjestelmät ja niiden tuottama informaatio ovat menestyksellisissä yrityksissä hyvin selväpiirteisiä. Hallituksen jäsenen tulee kuitenkin aina tietää, mitä se voi ja mitä sen kannattaa vaatia niin yrityksen toimitusjohtajalta, talousjohdolta tai ulkopuoliselta taloushallinnon palveluntarjoajaltaan, jotta informaatio on luotettavaa, informaation tuottaminen on riittävän yksinkertaista ja kustannustehokasta ja samalla tuo esiin olennaiset seikat yrityksen kannattavuus-, maksavalmius- ja vakavaraisuusasemaan liittyen.

Koulutuksessa tullaan käsittelemään yhtiön kannattavuutta, maksuvalmiutta ja vakavaraisuutta kuvaavaa tilinpäätöstä. Tässä yhteydessä pyritään syvällisemmin ymmärtämään, mitä informaatiota tilinpäätökseen sisältyy, miten sitä voidaan hyödyntää tehokkaasti ja mitä hallituksen ylipäätään tulee ottaa selville tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä. Tämä tapahtuu esimerkkiyrityksen tilinpäätöksen analysoinnin perusteella, joka soveltuu erinomaisesti eri taloustaustakokemuksen omaaville koulutukseen osallistujille.

Päivän aikana käydään lisäksi kattavasti läpi, mitä talousinformaatiota hallituksen kokouksissa olisi järkevää käsitellä, niin nykytilanteen kuin tulevaisuuteen suuntautuvien budjettien ja maksuvalmiuslaskelmien hyödyntämisen huomioonottaen. Yhtenä koulutuspäivän osa-alueena on myös yrityksen taloudellisen arvon pohdinta mahdollisen yrityskaupan, yritysoston tai yrityksen myynnin näkökulmasta.

Asiantuntijana toimii KTM, KHT Henry Kampman, joka on Revisium Oy:n perustajaosakas. Kampanilla on pitkäaikainen kokemus tilinpäätöksiin liittyvien kysymysten kouluttamisesta. Aiemmin hän on toiminut taloushallinnon johtotehtävissä. Asiakaspalautteiden perusteella Henryn pitämät koulutustilaisuudet ovat olleet hyvin käytännönläheisiä, ajankohtaisiin asioihin pureutuvia ja osallistujien ammattitaitoa kehittäviä.

Koulutuspäivässä käydään läpi:
- yhtiön kannattavuutta, maksuvalmiutta ja vakavaraisuutta kuvaavaa tilinpäätöstä

  • mitä informaatiota tilinpäätökseen sisältyy ja miten sitä voidaan hyödyntää tehokkaasti?
  • mitä hallituksen ylipäätään tulee ottaa selville tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä - esimerkkiyrityksen tilinpäätöksen analysointi (soveltuu erinomaisesti eri taloustaustakokemuksen omaaville osallistujille).

- mitä talousinformaatiota hallituksen kokouksissa olisi järkevää käydä läpi (niin nykytilanteen kuin tulevaisuuteen suuntautuvien budjettien ja maksuvalmiuslaskelmien hyödyntämisen näkökulmasta)

- yrityksen taloudellisen arvon pohdintaa mahdollisen yrityskaupan; yritysoston tai yrityksen myynnin näkökulmasta

Ohjelman pääkohdat:
- Pk-yrityksen tuloksen, taseen ja rahoituslaskelman analysointi ja johtopäätökset
- Hallituksen vaatimukset talousraportoinnille
- Hallituksen edellyttämät talouden ennusteet ja budjetointi
- Yrityksen arvonmääritykseen liittyviä seikkoja

Osallistumismaksu: jäsenetuhinta 480 € + alv 24 %, hinta 795 € + alv 24 %, HHJ-kurssin tai HHJ-puheenjohtajakurssin käyneille 480 € -10 % + alv 24 %

Lisätiedot: palvelujohtaja Riitta Schroderus, puh. 050 338 9350, riitta.schroderus(at)chamber.fi

Perumisehdot: Kahta viikkoa ennen ensimmäistä tilaisuutta perutusta kurssipaikasta perimme 50 % osallistumismaksusta. Viikkoa ennen kurssin alkamista tai myöhemmin tehdyistä perumisista perimme osallistumismaksun kokonaisuudessaan.