Seuraa meitä: Facebookissa LinkedIn:ssä Twitterissä EnglishSuomi

HHJ-kokonaisuus

Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) on Tampereen kauppakamarin ja Hallituspartnerit ry:n yhdessä kehittämä valtakunnallinen koulutuskokonaisuus, jossa ovat mukana kaikki Manner-Suomen alueelliset kauppakamarit. Suomessa järjestettäville noin 35 HHJ-kurssille osallistuu vuosittain lähes 650 henkilöä. Kahteen vuosittaiseen HHJ-tutkintoon osallistuu yhteensä noin 400 kurssin suorittanutta.

Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) –koulutuskokonaisuus aktivoi ja kehittää pk-yrityksen hallitustyöskentelyä. Koulutukset sopivat sekä hallitustyötä jo tekeville että sitä harkitseville. HHJ-kokonaisuuteen kuuluu kaikkiaan kuusi eri koulutusta. Oulussa järjestämme HHJ-kursseja ja Puheenjohtajakurssia.

Johdanto hallitustyöhön

Koulutuksessa käsitellään erityyppiset pk-yritysten hallitukset ja niiden kokoonpanon merkitys sekä toimiva hallitus yrityksen voimavarana ja lisäarvona. Sisältönä on myös osakeyhtiöiden hallitustyöskentely yleisesti niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla. Hallitustyötä peilataan yhtiön tarkoitukseen, omistajuuteen ja omistajastrategiaan. Kohderyhmä: koulutus sopii sekä hallitustyötä jo tekeville henkilöille tai sitä harkitseville. Lue lisää

Hyväksytty Hallituksen Jäsen (HHJ)-kurssi

Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ)-kurssi soveltuu hallitustyöskentelyn aktivoimiseen ja kehittämiseen. Se sopii sekä hallitustyötä jo tekeville henkilöille tai sitä harkitseville ja auttaa myös yrittäjiä ja yritysjohtajia hyödyntämään hallitustyöskentelyä entistä paremmin. HHJ-kurssin jälkeen on mahdollisuus suorittaa HHJ-tutkinto ja HHJ-puheenjohtajakurssi sekä osallistua vuosittaiseen valtakunnalliseen HHJ-alumniseminaariin. Lue lisää

Puheenjohtajakurssi

Pk-yrityksen hallituksen puheenjohtajakurssilla käsitellään hallituksen johtamista ja ryhmädynamiikkaa. Puheenjohtajalla pitää olla kyky kehittää omaa ja hallituksen jäsenten hallitustyöskentelyn osaamista. Toimiva hallitus on osakeyhtiön voimavara ja suunnannäyttäjä. Lue lisää

Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ)-tutkinto

"HHJ-tutkinto antaa hyvät tiedot hallitustyöskentelyä varten. Tutkinnon jälkeen itselleni on selkeytynyt hallitustyöskentelyn rooli suhteessa operatiiviseen johtoon. HHJ-lyhenne antaa itseluottamusta ja siitä voi olla ylpeä." (Kari Räisänen, erityisasiantuntija, Oulun kaupungin konsernihallinto)

HHJ-tutkintoon voivat osallistua kaikki HHJ-kurssin hyväksytysti suorittaneet (kurssitodistuksen saaneet). Valtakunnalliset tutkintotilaisuudet järjestetään Tampereella. Vuosittain tilaisuuksia on kaksi, yksi keväällä ja yksi syksyllä. HHJ-tutkinnon hyväksytysti suorittanut on oikeutettu käyttämään HHJ-nimitystä. Tarkemmat tiedot HHJ-tutkinnosta ja ilmoittautumisesta tutkintoon täältä.

Valtakunnallinen HHJ-alumniseminaari

HHJ-kurssin suorittaneille järjestetään yhteinen valtakunnallinen tapahtuma vuosittain Tampereella. Tapahtuman tarkoituksena on kerätä heidät verkostoitumaan ja päivittämään tietojaan esim. hallitustyöskentelyyn liittyvistä lakiuudistuksista sekä kuulemaan viimeiset kuulumiset HHJ-kokonaisuudesta. Kutsu lähetetään kurssin suorittaneelle ja henkilön itse HHJ-rekisteriin tallettamaan sähköpostiosoitteeseen. Katso lisätiedot täältä.

Alumnitapaaminen

Kauppakamarit järjestävät myös alueellisia tapaamisia HHJ-kurssin suorittaneille.Tällöin tapahtumaa kutsutaan HHJ-alumnitapaamisiksi, joihin voi ilmoittautua HHJ-kurssin suorittanut.

HHJ LinkedIn:ssä

Suljettu yhteisö on tarkoitettu HHJ-kurssin ja HHJ-puheenjohtajakurssin käyneille ja löytyy nimellä: HHJ alumni. Ryhmässä keskustellaan pk-yritysten hallitustyöstä ja sen lisäarvosta yrityksille. Lisätietoa