Seuraa meitä: Facebookissa LinkedIn:ssä Twitterissä Instagramissa EnglishSuomi

Uusi koulutus: prosessitekniikkaa bio- ja kiertotalouteen Pohjois-Suomessa

Pohjois-Suomen bio- ja kiertotalouden tarpeisiin uusi prosessitekniikan koulutuskokonaisuus

Oulun ammattikorkeakoulun koordinoima ja yhdessä yliopiston kanssa toteuttama ProsBKT-hanke (prosessitekniikka bio-ja kiertotaloudessa) kehittää ja pilotoi uutta prosessitekniikan täydennyskoulutusta, joka ottaa huomioon bio- ja kiertotalousalan tarpeet. Koulutus toteutetaan Oulun ammattikorkeakoulussa ja yliopistossa ja sen tueksi suunnitellaan uutta oppimis- ja tki-ympäristöä.

Pohjois-Suomen tarpeisiin räätälöity

Hankkeessa suunnitellaan jatkuvan oppimisen malli, joka tukee alan henkilöstön osaamista ja auttaa pitämään sitä ajan tasalla muuttuvassa toimintaympäristössä. Hankkeen aikana kartoitetaan toimialan tarpeet ja määritetään tarvittavan täydennyskoulutuksen osaamisalueet ja painopisteet Pohjois-Suomessa. Koulutus ja oppimisympäristö tukevat sekä ammattilaisten ja tulevien ammattilaisten osaamisen kehittämistä että alueen yritysten kehittämistoimintaa.

Tavoitteena liiketoiminnan kasvu ja ympäristön kuormituksen vähentäminen

Hanke tähtää siihen, että tulevaisuudessa alueen yritykset saisivat osaavaa ja korkeakoulutettua henkilökuntaa bio- ja kiertotalouden prosessien suunnitteluun ja ylläpitämiseen. Tavoitteena on kasvattaa alueen bio- ja kiertotalouden liiketoimintaa ja vaikuttaa alan yritysten prosesseihin. Osaamisen vahvistuessa yritykset pystyvät omaksumaan uutta prosessiteknologiaa ja ympäristöä vähemmän kuormittavia prosesseja.

Hanketta koordinoi Oulun ammattikorkeakoulu; osatoteuttajana toimii Oulun yliopisto. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto, ja rahoituksen on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Lisätietoa antaa:
Joni Kosamo, projektipäällikkö
Luonnonvara-ala
050 4352034
joni.kosamo@oamk.fi
https://www.oamk.fi/fi/tutkimus-ja-kehitys/tki-ja-hanketoiminta/prosbkt

Takaisin