Seuraa meitä: Facebookissa LinkedIn:ssä Twitterissä Instagramissa EnglishSuomi

Oulun ammattikorkeakoululle myönnettiin rahoitusta jatkuvan oppimisen kehittämiseen

17.6.2020

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Oulun ammattikorkeakoululle (Oamk) yli 700 000 euroa jatkuvan oppimisen kehittämiseen. Uusilla koulutuksilla on tarkoitus parantaa työllisyyttä sekä osaavan työvoiman saatavuutta. Ministeriö myönsi rahoitusta kolmen eri koulutuksen järjestämiseen. 

Leanin ja robotiikan -erikoistumiskoulutukselle myönnettiin 210 000 euroa, robotiikan lyhytkoulutukseen teknisen perustutkinnon suorittaneille 113 400 euroa sekä ensi vuonna käynnistyvälle rakennusmestareiden muuntokoulutukselle 383 787 euroa.

– Ministeriön myöntämä rahoitus mahdollistaa sen, että voimme paremmin kehittää jatkuvan oppimisen koulutustamme. Työelämä vaatii uudenlaisia taitoja, johon vastaamme kouluttamalla robotiikan osaajia. Rakennusmestareiden muuntokoulutuksella puolestaan helpotamme rakennusalan työvoimapulaa Pohjois-Suomessa, kertoo Oamkin koulutuksesta vastaava vararehtori Jyrki Laitinen. 

Kaikkiaan opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi yhteensä noin 30,9 miljoonaa euroa 91:lle jatkuvaa oppimista tukeville hankkeille ja kokeiluille. Avustuksia myönnettiin lyhytkestoisiin koulutuksiin ja koulutuksen tukitoimiin, joilla pyritään nostamaan työllisyysastetta, helpottamaan osaavan työvoiman saamista työvoimapulasta kärsivillä toimialoilla sekä tukemaan erityisesti koulutuksessa aliedustettujen ryhmien osaamista.

Lisätietoja:

Vararehtori Jyrki Laitinen, Oulun ammattikorkeakoulu, 050 344 1733, jyrki.laitinen@oamk.fi

Oamk on 9 000 opiskelijan ja noin 500 työntekijän muodostama monialainen ja kansainvälinen korkeakouluyhteisö. Tiivis yhteistyömme yritysten ja yhteisöjen kanssa luo pohjan opiskelijoidemme korkeatasoiseen ja ajantasaiseen osaamiseen. Toimintamme kulmakiviä ovat avoimuus, vastuullisuus ja vaikuttavuus. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintamme painoalat ovat ympäristöviisaus, kestävä hyvinvointi ja digitaalinen murros.

Takaisin