Seuraa meitä: Facebookissa LinkedIn:ssä Twitterissä Instagramissa EnglishSuomi

Strategiaprintti kehittää kyvykkyyttä, ketterää oppimista ja liiketoimintaa

24.3.2020

Elämme poikkeuksellista aikaa. Nopeasti muuttunut toimintaympäristö haastaa meitä sekä yksilöinä että yrityksinä miettimään suuntaa ja sen mahdollista vaihtoa nopeallakin aika välillä. Se miten onnistumme tässä, edellyttää yhdessä luotua strategiaa ja ketterää oppimista. Näin saamme mahdollisuuden vahvistaa ja hyödyntää kyvykkyyttämme uudistua haasteellisessa tilanteessa.

Kokemuksellinen työssäoppiminen strategiasprintin ytimessä

Nopeakin strategian vaihtaminen on mahdollista, jos se tukee yrityksen visiota, perustehtävää ja -osaamista. Onnistumisen kannalta on tärkeää, että henkilöstö osallistuu tulevaisuuden askelten hahmotteluun ja ymmärtää samalla oman roolinsa strategian toteuttamisessa.

Henkilöstön osallistuminen strategiatyöhön edistää aiemmin hankitun osaamisen hyödyntämistä, aktiivista tiedonhakua ja ongelmanratkaisua. Parhaimmillaan koko organisaatio oppii ketterästi ja jakaa tietoa aktiivisesti. Samalla kun oppiminen skaalautuu, koko yritys uudistuu.

Mitä sitten on ketterä oppiminen?

Monimutkaisuus on ketteryyden ja arkiajattelun haastaja. Siksikin on tärkeää, että strategiatyössä pyritään yksinkertaisuuteen ja ymmärrettävyyteen. Kokemuksellinen työssäoppiminen on ketterän oppimisen ytimessä. Strategiasprintissä kehittämistä tehdään sykleissä, joissa tiedon hankinta, kokeilut, palautteet ja arvioinnit vaihtelevat keskenään.

Kollektiivista älykkyyttä yhdessä tekemällä

Ketterästi oppivassa yrityksessä on kollektiivista älykkyyttä, jonka voisi äkkiseltään ajatella olevan yhtä kuin yksittäisten jäsenten älykkyyden summa. Kollektiivinen älykkyys voi olla kuitenkin paljon enemmän.

Strategiasprintti tukee kollektiivisen älykkyyden kehittymistä esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

1. Strategiatyön tekeminen yhdessä

Onnistuakseen ketterä strategiatyö edellyttää huomion kiinnittämistä osallistujien väliseen vuorovaikutukseen ja empatiaan. On tärkeää, että kaikki osallistujat saavat yhtä paljon tilaa keskusteluun ja kuunteluun.

2. Aito ja innostava yhteistyö

Strategiasprintin ohjaajalla on keskeinen rooli innostavan yhteistyön edistämisessä – verkossa tai kasvotusten. Jokainen strategiatyöhön osallistuva voi vaikuttaa, jakaa tietoa ja myös kyseenalaistaa näkemyksiä.

3. Tehokas päätösten käytäntöön vienti

Ketterästi luotu strategia sisältää myös päätökset toimeenpanosta ja aikataulusta. Käytäntöön viemisessä on tärkeää hyödyntää jokaisen vahvuuksia ja tukea ryhmäoppimista, joka on usein nopeampaa kuin yksilön oppiminen.

Businesspoint™ strategiasprintin tavoitteena on yrityksen kyvykkyyden, ketterän oppimisen ja liiketoiminnan kehittyminen. Prosessin lopputuloksena syntyy selkeä ja ymmärrettävä kuvaus yrityksen tulevaisuuden tavoitteista, valinnoista ja toimenpiteistä.

Jos kiinnostuit näistä ajatuksista ja ketterästä tavasta tehdä strategiatyötä, ole yhteydessä!

Johanna Laurinen (FM) on muotoilija ja liiketoiminnan kehittäjä yrityksessään Businessworks. Johanna tekee strategian sekä uusien palveluiden kehittämistyötä muotoilun keinoin asiakasorganisaatioille, sekä auttaa organisaatioita hyödyntämään muotoilua omassa toiminnassaan.

Terhi Vesterinen (KTM) on johtamisen kumppani yrityksessään SolPoint. Terhi auttaa asiakkaittaan onnistumaan johtamisessa kehittämällä, kouluttamalla ja coachaamalla.

Takaisin