Seuraa meitä: Facebookissa LinkedIn:ssä Twitterissä EnglishSuomi

Sudenkuopat kansainvälisissä sopimuksissa

13.02.2019 • Antti Korkeakivi, Asianajotoimisto Lukander Ruohola HTO Oy


Sopimuksen osapuolet pyrkivät pääsääntöisesti tekemään sopimuksen, joka on molemmille osapuolille kohtuullinen ja vastaa osapuolten yhteistä tahtotilaa. Usein sopimukset kuitenkin sisältävät ansoja taikka tiedostamattomia riskejä, joita kutsun tässä yhteydessä sudenkuopiksi.

Näitä riskejä sisältyy enemmän kansainvälisiin sopimuksiin kuin kansallisiin sopimuksiin. Vaikka kansainvälisiin sopimuksiin ei liity mystiikkaa, liittyy niihin tiettyjä lainalaisuuksia, jotka ovat vieraita kansalliseen sopimusoikeuteemme nähden. Esimerkiksi common law -oikeudessa ja Suomessakin sovellettavassa civil law -oikeudessa on eronsa.

Asianajajaan turvaudutaan usein sopimusten laatimisessa ja riskien hallinnassa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö sopimuksen osapuolten yhteyshenkilöiden, yleensä myynnin tai johdon edustajien, olisi syytä olla tietoisia kansainvälisen sopimusoikeuden keskeisimmistä periaatteista ja riskeistä. Kirjalliseen sopimukseen on nimittäin hankala saada kirjattua ehtoa, josta yhtiön edustajat ovat tietämättömyyttään sopineet osapuolten välisissä neuvotteluissa toisin. Tilanteen korjaaminen on vielä hankalampaa silloin, kun sopimus on tehty ja vahinko on päässyt syntymään. Sopimusta tulkitaan tällöin kuten se on kirjoitettu eikä sopimuksen osapuolella yleensä ole halukkuutta kohtuullisiin sopimusratkaisuihin.

Vaikka sopimuksilla pyritäänkin toteuttamaan osapuolten yhteinen tahtotila, lopputulos on usein kompromissi, joka sisältää sen osapuolille tiedostettuja ja tiedostamattomia riskejä. Näitä riskejä ei voida koskaan täysin poistaa, mutta ne tulee pystyä ottamaan huomioon sopimusneuvotteluissa ja sopimusta laadittaessa. Viime kädessä kysymys on siitä, ollaanko riskit ja kaupalliset tekijät huomioiden sopimusta valmiita tekemään.

Kunkin kansainvälisen sopimusoikeuden kanssa tekemisissä olevan tulisi olla tietoinen ainakin sopimusten tulkintaperiaatteista ja päättämismenettelyistä, vastuunrajoitusten käyttömahdollisuuksista, sopimusrikkomuksen käsitteestä sekä sopimusrikkomuksia koskevista oikeussuojakeinoista. Lisäksi kansainvälisiin sopimuksiin liittyy esimerkiksi lainvalintaa ja oikeuspaikkaan liittyviä riskejä ja erityiskysymyksiä, jotka olisi syytä tunnistaa jo neuvotteluvaiheessa.

Mikäli kaipaat varmuutta sopimusneuvotteluihin ja/tai käytännönläheisiä vinkkejä sopimuksen hyötyjen maksimointiin ja riskien taklaamiseen, 14.3. aamupäivän koulutus on siihen erinomainen ratkaisu.


Antti Korkeakivi kouluttaa Näin vältät sudenkuopat kansainvälisissä sopimuksissa -koulutuksessa 14.3. Oulussa - tervetuloa!

Tietoa kirjoittajasta

Antti Korkeakivi
Asianajotoimisto Lukander Ruohola HTO Oy

Kirjoittaja toimii valtakunnallisen liikejuridiikkaan erikoistuneen Asianajotoimisto Lukander Ruohola HTO Oy:n Oulun toimiston johtajana. Antilla on erityisasiantuntemusta ja kokemusta kansainvälisten sopimusten laatimisesta, niiden tulkinnasta sekä niitä koskevista oikeudenkäynneistä.
Jaa: