Seuraa meitä: Facebookissa LinkedIn:ssä Twitterissä EnglishSuomi

Vuosiloman antamisessa noudatettavat yleiset periaatteet

16.03.2018 • Kirsi Parnila, Helsingin seudun kauppakamari


Vuosilomalain mukaan työnantajan on selvitettävä työntekijöille tai heidän edustajilleen vuosiloman antamisessa työpaikalla noudatettavat yleiset periaatteet. Sekä työnantajan että työntekijän etu on, että lomat voidaan antaa ja pitää asianomaisten kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla. Tätä tavoitetta silmällä pitäen työnantajalla on velvollisuus selvittää työntekijöille loman antamisen yleiset periaatteet ja työntekijällä on oikeus saada esittää toivomuksensa loman ajankohdasta ennen työpaikan henkilöstön lomien vahvistamista.

Luonteva tapa periaatteiden läpikäymiseen on työpaikalla järjestettävä yhteistoimintamenettely tai pienemmissä yrityksissä yhteinen kokous, johon osallistuvat kaikki lomien sijoittelun kannalta merkitykselliset henkilöstöryhmät. Velvollisuuden täyttäminen ei siis merkitse yt-neuvotteluvelvoitteen syntymistä, vaan työnantaja täyttää lakisääteisen velvoitteensa tiedottamalla henkilöstölleen käytössä olevista periaatteista. Periaatteita ei myöskään tarvitse käydä vuosittain läpi henkilöstön kanssa, vaan riittää, kun työnantaja selvittää uudet menettelytavat niitä käyttöön ottaessaan.

Vuosiloman antamisessa noudatettavia periaatteita on useita. Pidetäänkö kaikkien lomat samanaikaisesti vai porrastettuina lomakauden eri kuukausille? Onko työpaikalla käytössä työntekijöiden kesken vuorottelu lomien sijoittelussa eri vuosina eri kesälomakuukausille? Millaiset mahdollisuudet ja edellytykset organisaatiossa on jakaa lomia osiin ja siirtää lomia tai säästää osa lomasta pidettäväksi myöhempinä vuosina?

Lisäksi organisaatiossa on määriteltävä, miten vuosiloman pitämisestä voidaan yrityksessä sopia, kuinka työntekijöiden lomatoiveiden kuuleminen tapahtuu ja miten menetellään, jos kaikkien lomatoiveita ei voida toteuttaa. Työntekijöillä tulee myös olla tiedossa loman ajankohtien ilmoittamistapa ja aikataulu. Jos menettelytavat muuttuvat, työnantajan on selvitettävä henkilöstölle muutokset aikaisempiin käytäntöihin.

-------------------------------------------------------------------------------------------
Kirsi Parnila kouluttaa Vuosiloma-asioista 17.4. Oulussa. Tervetuloa päivittämään tietosi. Lue lisää

Tietoa kirjoittajasta

Kirsi Parnila
Helsingin seudun kauppakamari

Kirjoittaja on toiminut kauppakamarin työsuhdeneuvonnasta vastaavana lakimiehenä 14 vuotta. Aiemmalta ajalta hänellä on 10 vuoden kokemus erilaisista riidanratkaisutehtävistä nimenomaisesti työsuhdeasioissa. Parnila on kirjoittanut useita käytännönläheisiä oppaita ja kirjoja työoikeuden saralta sekä toimii Palkkakansio-ajantasatuotteen vastaavana toimittajana. Parnila valittiin kauppakamareiden vuoden kouluttajaksi 2013.
Jaa: