Seuraa meitä: Facebookissa LinkedIn:ssä Twitterissä EnglishSuomi

Oikotietä hyvään työyhteisöön ei ole – laita ”struktuuri” kuntoon ja toteuta

12.03.2018 • Henrietta Aarnikoivu, ProTulos Oy


Esimiehen tärkeästä roolista ja tehtävästä puhutaan paljon. Kun työyhteisöissä on esimerkiksi ilmapiiriongelmia, katseet kääntyvät esimieheen. Esimies yrittää parhaan kykynsä mukaan löytää ratkaisuja joskus siinä onnistuen ja joskus onnistumatta. Kiistatta esimiehen rooli ja tehtävä on kriittinen - ihmeidentekijä esimieskään ei kuitenkaan ole.

Hyvässä työyhteisössä on esimiehen roolin loputtoman korostamisen sijaan ymmärretty, että hyvä työyhteisö rakennetaan yhteistyössä. Niin esimies kuin kaikki muutkin työyhteisön jäsenet ymmärtävät oman tekemisensä ja tekemättä jättämisen merkityksen työyhteisön toimintaan ja sen ilmapiiriin. Hyvässä työyhteisössä osallistutaan aktiivisesti, kommunikoidaan, tuodaan omia näkemyksiä esiin, kysytään ja kuunnellaan tavoitteena yhteisten tavoitteiden saavuttaminen. Esimies ymmärtää oma roolinsa mahdollistajana, sparraajana, tukena ja myös haastajana. Työntekijä ymmärtää oma roolinsa työntekijänä, jolla on sekä vastuuta että vaikutusmahdollisuuksia.

Hyvä kysymys on, miten synnytetään työyhteisö, jossa ymmärretään, että jokainen vaikuttaa työyhteisön toimintaan ja ilmapiiriin ja myös toimitaan tämän mukaisesti? Sitä ei rakennetta puheilla, vaan teoilla. Organisaatiossa tulee olla struktuuri, joka tukee ja edesauttaa halutun toiminnan syntymistä.

Struktuuri on eräänlainen organisaation kivijalka. Struktuuri pitää sisällään yhteisen viitekehyksen - vastauksen siihen, mihin organisaation johtamisessa ja esimiestyössä uskotaan ja mihin nojataan. Tämän määrittäminen edellyttää keskustelua siitä, mitä halutaan. Kun yhteisymmärrys on saavutettu ja tiedetään, mikä on viitekehys voidaan aloittaa luomaan näitä tukevia toimintamalleja ja käytäntöjä.

Haasteena organisaatioissa tuntuu usein olevan, että laadukkaan esimiestyön sisältöä ei ole määritetty. Struktuuri puuttuu. Laadukkaasta esimiestyöstä puhutaan, mutta sen avaaminen jää yleismaailmallisten kliseiden esiin tuomiseksi. Itse uskon vahvasti niin sanottuun ankkurointiin ja sisällön antamiseen, kun kyse on esimiestyöstä.

Organisaatiossa tulee määrittää, mitä esimiestyö tarkoittaa juuri kyseisessä organisaatiossa. Tämä tukee myös esimiestyön tasalaatuisuutta, ja sitä kautta henkilöstön silmissä myös sen uskottavuutta. Esimiestyöllä tulee olla viitekehys ja organisaatiossa yhteisiä toimintamalleja sekä työkaluja esimiesten hyödynnettäväksi.

Sen lisäksi, että esimiestyötä ohjaa koko henkilöstölle julkituotu viitekehys, tulee myös työntekijöiden toimintaa suuntaamaan olla määritetty vastaava. Näin kenellekään ei ole epäselvää, mihin organisaatiossa nojataan ja mikä on osa organisaation identiteettiä. Kun asioita tehdään näkyväksi ja ankkuroidaan, toimitaan organisaatiossa samaan suuntaan yhteisin pelisäännöin yhteisymmärryksessä.

Kun tavoitteena on hyvä työyhteisö, jossa toimitaan vastuullisesti ja vaikuttavasti, voi struktuuria rakentaa ja/tai vahvistaa hyödyntämällä esimerkiksi Esimiestyön V10 -mallia ja Työntekijän K8 -mallia. Näihin malleihin kiteytyy se, mitä tuloksellinen esimies tekee arjessa. Vastaavasti K8 -malliin on kirjattu hyvinvoivan ja tavoitteet saavuttavan työntekijän toimintatavat. V10 -mallin toteuttamisen myötä esimies tukee sitä, että työntekijä oivaltaa, tulee tietoiseksi vaikutusmahdollisuuksistaan ja osallistuu.

K8-mallissa työntekijän toiminnan aktiivisuuden merkitys korostuu edelleen. Osallistuminen, vaikuttaminen ja rakentava kyseenalaistaminen ovat avainasioita. Näkyvästi molemmissa malleissa tulee esiin yhteistyön merkitys ja myös yhteinen vastuu.

Hyvinvoiva ja tavoitteet saavuttava työyhteisö ei edellytä ihmeitä, vaan oikeita tekoja ja johdonmukaisuutta. Laita siis struktuuri kuntoon ja toteuta.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Henrietta kouluttaa 11.4. Oulussa, päivän aiheena on Asiantuntijasta esimieheksi. Lue lisää

Tietoa kirjoittajasta

Henrietta Aarnikoivu
ProTulos Oy

Kirjoittaja on valmentaja ja organisaatioiden kehittäjä. Hänen tavoitteenaan on tukea tavoitteet saavuttavien ja hyvinvoivien työyhteisöjen syntymistä ja olemassaoloa. Henriettan toimintaa ohjaa näkemys olennaisen tunnistamisesta ja siihen keskittymisen kriittisestä merkityksestä sekä johdonmukaisista teoista. Henrietta puhuu väsymättä hyvän johtamisen ja esimiestyön puolesta. Keskeisenä organisaatioiden menestystekijänä hän näkee myös koko henkilöstön työyhteisötaitojen kehittämisen sekä sisäiseen viestintään panostamisen.
Jaa: