Seuraa meitä: Facebookissa LinkedIn:ssä Twitterissä EnglishSuomi

Yrityksen arvonmääritys ja yritysjärjestelyt

07.04.2017 • Toivo Koski, Tulosakatemia Oy ja Kari Alhola, Alhola Consulting Oy, Profiducia Oy


Moni yrityksen omistaja ei välttämättä tule ajatelleeksi omistustaan henkilökohtaisen talouden tärkeimpänä varallisuuseränä. Asuntoa ja autoa kyllä huolletaan viimeisen päälle, jotta niiden arvo säilyisi, mutta "yrityksen arvon huoltamista" ei koeta tarpeelliseksi, koska yrityksen arvo sitten tarvittaessa nähdään joskus tulevaisuudessa yrityskauppojen ja yritysjärjestelyjen yhteydessä. Kuitenkin, kuten edellä todettiin, yrityksen arvo on usein omistajan henkilökohtaisen talouden tärkein varallisuuserä, jota kannattaa miettiä aina silloin tällöin.

Yksi syy miksi yrityksen arvoa ei tule ajatelleeksi on se, että yrityksen arvon määritys on usein vaikeaa. On useita eri arvonmääritysmenetelmiä, yrityksen arvoon vaikuttaa suhdanteet, ostajan ja myyjän välinen neuvotteluasema, yrityksen elinkaari jne. Esimerkiksi alkavan start-up yrityksen arvoa ei kannata laskea samalla tavalla, kuin jo kypsän pitkään toimineen yrityksen arvoa, tai verottajan tapa laskea yrityksen "käypä" arvo ei useinkaan sovi todelliseen yrityskauppatilanteeseen, jossa ostajana on ulkopuolinen taho. Myös oman pääoman ja liiketoiminnan arvo ovat kaksi eri asiaa. Pitää tietää kummasta puhutaan. Lisäksi arvonmääritykseen liittyy useita pieniä sudenkuoppia, joita ei oppikirjoista opita, vaan käytännön kokemus ja maalaisjärki auttavat ratkaisemaan näitä arvonmääritykseen liittyviä ajatusvirheitä. Esimerkiksi WACCin väärä käyttötapa voi johtaa liian mataliin tuottovaateisiin tai vapaa kassavirta ei ehkä kuvasta parhaiten investointeja tekevän kasvavan yrityksen omistajalle kuuluvaa tuottoa.

Tärkeä lähtökohta on ymmärtää, onko kaupan kohteena yhtiön osakkeita vai sen liiketoiminta? Paitsi arvo – siis hinta, mutta myös verotus poikkeaa näiden välillä merkittävästi. Miksi ostaja on usein kiinnostunut liiketoiminnan ostamista, mutta myyjä taas paremminkin osakkeiden myynnistä?

Kaipaako yritys myyntikuntoon viritystä? Esimerkiksi jos ostaja ei ole kiinnostunut yhtiön taseeseen mahdollisesti kuuluvasta omaisuudesta, kuten kiinteistöstä tai jos yhtiöllä on itse liiketoimintaan liittymättömiä "ylimääräisiä" varoja. Miten näissä tilanteissa voidaan toimia? Miten yhtiö laihdutetaan myyntikuntoon? Mahdollisesti tarvitaan yritysjärjestelyjä, jolloin tavoitteellista on pyrkiä tekemään näitä ilman veroseuraamuksia. Toisaalta voitaisiinko myyntivoittokin saada jopa täysin verovapaasti?

Yrittäjät pohtivat usein myös muista kuin edellä mainituista syistä sitä, että toimitaanko oikealla omistus- tai yritysrakenteella. Koulutuspäivän aikana tarkastellaan käytännön esimerkein erilaisia tilanteita, miksi syntyy tarve järjestellä omistusta uudelleen tai muokata yritysrakennetta toisenlaiseksi. Tällaiset toimet ovat myös verottajaa kiinnostavia. Miten varmistaa, että saavuttaa haluttu lopputulos veroneutraalisti.

Vaikka yrittäjän (omistajan) tarkoitus ei olekaan realisoida yritystään tai näköpiirissä ei ole omistus- tai yritysjärjestelyjä, niin yrityksen arvonmäärityksen sekä yritys- ja omistusjärjestelyjen ymmärtäminen on aivan olennainen osa oman henkilökohtaisen varallisuuden arvonsäilyttämistä, joka kuuluu jokaisen yrittäjän, omistajan, yritysjohtajan, hallitusjäsenen perustaitoihin. Tervetuloa kuuntelemaan ja laskemaan miten yritysvarallisuuden arvo muodostuu ja miten yritysjärjestelyt kannattaa toteuttaa.

Edellä mainituista teemoista keskustellaan 19.4. koulutuksissamme; Yrityksen arvonmääritys - oman pääoman ja liiketoiminnan arvonmääritys ja Yrityskauppojen ja –järjestelyjen verotus. Tervetuloa kouluttautumaan!

Jaa: