Seuraa meitä: Facebookissa LinkedIn:ssä Twitterissä EnglishSuomi

Kansainvälisen kaupan arvonlisäverotuksen tyypilliset riskitilanteet, Oulu

Aika: 24.05.2016 klo 10:00-16:00
Paikka: Hotelli-ravintola Lasaretti
Kasarmintie 13, 90100 Oulu
Asiantuntija(t): Petri Salomaa

Ilmoittaudu

Koulutuksessa käydään läpi tyypillisiä kansainvälisen kaupan arvonlisäverotuksen riskitilanteita sekä tapoja hallinnoida ja välttää em. riskejä. Käsiteltävänä ovat niin tavara- kuin palvelukaupan tulkintakysymykset.

Asiantuntijana toimii arvonlisäveroasiantuntija, partner Petri Salomaa, Deloitte & Touche Oy. Salomaalla on pitkäaikainen kokemus kotimaisissa ja kansainvälisissä ALV-kysymyksissä ja hän on toiminut kouluttajana säännöllisesti vuodesta 1997.

Ohjelma:
09.45 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
10.00 Tilaisuuden avaus

EU-tavarakaupan sudenkuopat
• Yhteisömyyntien verottomuuden tarkentuvat edellytykset
    - Tavaran kuljetuksen järjestäminen ja kuljetusta koskevat näyttövaatimukset
    - ALV-tunnisteiden merkitys
• Yhteisöhankintojen erityistilanteet
   - Tavaroiden osto muualle kuin Suomeen toimitettuna
   - Ostettuihin tavaroihin kohdistuvat, muualla kuin Suomessa tapahtuvat
    työsuoritukset
   - Tavaratoimitukset suoraan asiakkaalle Suomeen tai kolmanteen EU-maahan
• Kolmikanta- ja ketjukauppatilanteet
• EU:n ulkopuoliset yritykset kauppakumppaneina EU-kaupassa
• EU-tavaramyynnit, joihin liittyy tavaratoimituksia useammasta maasta
• Toisen jäsenvaltion sisäiset tavarakaupat
• Omat tavarasiirrot EU-valtioiden välillä
• Tavaravarastot toisissa EU-maissa
• Tavaroiden myynti kuluttajille toisiin EU-valtioihin (ns. kaukomyynti)

Tavaroiden myynti asennettuna - erityistä huomioitavaa
• Kiinteän toimipaikan syntyminen ja sen vaikutus ALV-käsittelyyn
• Tavaran asennusmyyntejä koskeva erityinen myyntimaasääntö
   EU-toimituksissa
• Alihankkijoiden käytön merkitys
• Muualta (kuin Suomesta) tapahtuvien tavaratoimitusten vaikutus
   ALV-käsittelyyn
• Tavaran myynti asennettuna EU:n ulkopuolelle

EU:n ulkopuolisen tavarakaupan riskitilanteet
• Vientimyynnin verottomuuden rajoitukset
• Tavaran maahantuonti Suomessa; maahantuonnin veron vähennysoikeuden
   varmistaminen
• Tavaran vienti ja maahantuonti muualla kuin Suomessa;
   rekisteröintivelvoitteet?

Kansainvälisen palvelukaupan riskin paikat
• Palveluiden myynti elinkeinonharjoittajille
    - Ns. yleissääntö: myyjän ja ostajan kiinteän toimipaikan merkitys,
   ALV-tunnisteiden vaikutus ALV-käsittelyyn
    - Käytännön esimerkkitilanteita: tavaroihin kohdistuvat työsuoritukset,
    immateriaalipalvelut, kuljetuspalvelut
     - Palveluiden myynti EU:n ulkopuolelle; potentiaaliset tuplaverotustilanteet
     - Rakennusurakat ulkomailla
     - Muut kiinteään omaisuuteen kohdistuvat palvelut; kiinteän ja irtaimen
       omaisuuden rajanvedot
     - Käännetyn verovelvollisuuden soveltumisen rajoitukset
• Palveluiden myynti kuluttajille; tyypilliset ongelmatilanteet

Milloin suomalaisella yrityksellä käytännössä on riski verovelvolliseksi joutumisesta ulkomailla?
• Mitä verovelvollisuus ulkomailla tarkoittaa?
• Millaisia seuraamuksia velvollisuuksien laiminlyöntiin voi liittyä?
• Miten riskitilanteilta voidaan yrittää välttyä?

12.00 lounas, 14.00 iltapäiväkahvi, 16.00 koulutus päättyy

Muutokset mahdollisia.


Ilmoittautuminen:
17.5.2016 mennessä TÄSTÄ
tai jaana.aunola@chamber.fi, p. 050 408 0663.

Osallistumismaksu: Kauppakamarin jäsenet 330 € + alv 24 %, ei-jäsenet 460 € + alv 24 %. Maksuun sisältyy ohjelman mukainen luento, materiaali ja tarjoilu.

Lisätiedot: Riitta Schroderus, p. 050 338 9350, riitta.schroderus@chamber.fi

Perumisehdot: Viikkoa ennen perutuista kurssipaikoista perimme 50 % osallistumismaksusta. Kahta päivää ennen tilaisuutta tai myöhemmin tehdyistä perumisista perimme osallistumismaksun kokonaisuudessaan. Voit perua ilmoittautumisesi maksutta toimittamalla meille sairaslomatodistuksen. Paikan voi tarvittaessa luovuttaa toiselle henkilölle.

 

 

Jaa:
Takaisin