Seuraa meitä: Facebookissa LinkedIn:ssä Twitterissä Instagramissa EnglishSuomi

Koronasta kasvuun kokonaan uusilla keinoilla

03.05.2021

Sami Heikkilä, Oulun kauppakamarin kasvuyritysvaliokunnan puheenjohtaja

 

Koronapandemia on vaikuttanut voimakkaasti globaaliin talouteen vuoden 2020 alusta lähtien ja ihmisten kulutuskäyttäytymisen muutokset sekä liikkumisrajoitukset ovat olleet voimakkaita vaikutuksiltaan erityisesti palvelusektorin yrityksille. Toisaalta monia uusia tuotteita ja palveluita on syntynyt samalla kun digitalisaatio on ottanut isoja harppauksia seuraten ympäristön asettamia haasteita.

Tarvitsemme uusia näkökulmia yritysten ja yritysideoiden nopeampaan kasvuun sekä toteuttamiseen. Millä keinoin osaamista pystyisi paremmin saamaan hankkeeseen mukaan ja toisaalta kasvattamaan alkupääomia ilman merkittävää perustajien omistuksen heikkenemistä?

Nopeimmat kasvut perustuvat omistuksen, osaamisen ja tiedon jakamiseen.

Osaajia on haastavaa löytää rekrytoinnin kautta varsinkin johto- ja hallitustehtäviin. Hyvän yritysidean kehittyminen nopeasti kasvavaksi liiketoiminnaksi voi onnistua, mikäli perustaja kykenee hankkimaan ympärilleen osaajia, jotka osallistuvat idean jalostamiseen ja kehittämiseen oman erikoisosaamisensa avulla olematta välttämättä työsuhteessa yritykseen tai hallituksessa. Usein nämä osaajat pystyvät myös hyödyntämään verkostojaan ja näin ollen perustajan oikeat kontaktit ja valinnat ovat ratkaisevassa asemassa.

Toki edellä kuvattu malli edellyttää perustajalta luopumista osasta omistustaan, koska osaajaverkosto edellyttää jonkinlaista omistusta hankkeesta, johon panostaa aikaansa. Usein verkostolle riittää pieni 2-5 prosentin omistusosuus per osaaja ja perustaja pystyy säilyttämään edelleen merkittävän omistuksen eikä toisaalta tarvitse alkuun merkittävää pääomitusta osaamisinvestointiin.

Toinen hyviä tuloksia tuottanut mahdollisuus on alkuvaiheen ja liiketoiminnassa pidemmällä olevan yrityksen yhteistyö. Kuten todettu alkuvaiheessa osaamisesta ja pääomista on usein puutetta ja vastaavasti suuremmalla yhtiöllä voi olla haasteita uudistaa liiketoimintaansa. Haasteena on tietysti se, etteivät toimijat helposti löydä toisiaan, koska se vaatii molemmilta osapuolilta aktiivisuutta ja avoimuutta.

Teollista tuotetta kehittävä yritys joutuu usein ostamaan protosarjoja tai valmistusta suuremmalta yritykseltä. Suurempi yritys voi ottaa strategiakseen yhteistyön alkuvaiheen yritysten kanssa. Laskutuksen voi vaihtaa omistukseen ainakin osittain ja näin helpottaa alkavan yrityksen pääomakapeikkoa. Samalla voi saada jalansijaa uuden tuotteen valmistusketjussa ja hyötyä uuden yrityksen kasvusta omistajana. Arvonnousun tuoma tuotto voi olla huomattavasti varsinaisesta liiketoiminnasta saatavaa tuottoa suurempaa. Toki alkuvaiheessa on myös riskejä, jotka täytyy tunnistaa.

Molemmissa esimerkeissä onnistuminen pohjautuu omistuksen jakamiseen, joka mahdollistaa nopeamman kasvun osaamisen ja tiedon kokoamisella hankkeen taakse ilman merkittäviä alkuvaiheen kustannuksia, joihin on ilman kassavirtaa vaikea löytää sijoittajia tai muuta rahoitusta kohtuullisin ehdoin. Kasvussa osaamisen merkitys on pääomia suurempaa väheksymättä hyvän pääomituksen merkitystä.

Sami Heikkilä
Aluejohtaja, Nordea Yrityspankki
Oulun kauppakamarin kasvuyritysvaliokunnan puheenjohtaja

Jaa: