Seuraa meitä: Facebookissa LinkedIn:ssä Twitterissä Instagramissa EnglishSuomi

Elinkeinoministeri Mika Lintilä talousseminaarissa Oulaisissa: ”Se joka nukkuu nyt, jää lähtötelineisiin”

09.11.2020


 

Suomen kilpailukykyä parannetaan vahvistamalla työllisyyttä, julkisen talouden kestävyysvajetta pienentämällä, parantamalla vientiyritysten kilpailukykyä ja vahvistamalla Suomen houkuttelevuutta yksityisten investointien kohteena. Kilpailukyvyn ytimessä on vastuullinen ja kestävä kasvu. Muun muassa näillä teeseillä kauppakamarit ovat kannustaneet Marinin hallitusta tekemään kilpailukykyä edistäviä ratkaisuja.  

- Kilpailukyvyn parantaminen on tietenkin avainasemassa, sillä nyt pitää trimmata moottori kuntoon. Sitä trimmausta tekevät nyt muutkin. Se joka nukkuu nyt, jää lähtötelineisiin, kun kisa alkaa, ounasteli elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) tulevaa korona-aikakauden jälkeistä kilpailutilannetta. 

Lintilä puhui Oulaisissa, jossa järjestettiin Kalajokilaakson ja Raahen kauppakamariosastojen talousseminaari. Lintilän mukaan Suomen kansantaloudellisen tulevaisuuden kannalta avainasemassa on Euroopan vientimaiden taloudellinen kehitys. 

- Jos EU-alue ei elvy, ei elvy myöskään vientimme. Kaikki kulminoituu siihen, miten EU-elvytyspaketin rahoja käytetään, korosti Lintilä. 

Seminaarin toinen valtakunnallinen tähtipuhuja oli OP Ryhmän pääekonomisti Reijo Heiskanen, joka totesi kilpailun kiristyvän lähitulevaisuudessa myös alueiden kesken. 

- Perustalouskasvu tulee olemaan hidasta. Hitaassa kasvussa ja vähenevässä väestössä kaikki alueet eivät tule menestymään. Siksi alueen vetovoimalla on nyt erittäin suuri merkitys, totesi Heiskanen. 

”Ennustettavuus on liiketoiminnassa kaiken perusta” 

Ministeri Lintilän ja pääekonomisti Heiskasen lisäksi tilaisuuden alustajia olivat Kalajoen Hiekkasärkät Oy:n toimitusjohtaja Janne Anttila ja Lehto Group Oyj:n toimitusjohtaja Hannu Lehto, jotka loivat kuvan matkailun ja rakennusteollisuuden nykytilasta ja odotuksista. 

Kalajokilaakson ja Raahen kauppakamariosastojen mukaan poikkeuksellisesta ajasta on kahdella alueella tähän saakka selvitty hyvin muun muassa siksi, että elinkeinoelämä on vireää ja monipuolista. 

Merkittäviä investointikohteita alueella ovat tuulivoima, SSAB:n hiilivapaa tuotanto ja Fennovoiman Hanhikivi 1 ydinvoimala, jolla on ollut vaikutuksia alueen kehittymiseen, investointeihin ja työvoiman tarpeeseen viime vuosina. Tulevaisuudessa ydinvoimalan merkitys on vielä suurempi. Alueella on lisäksi vahvaa elektroniikan ja mekaniikan teollisuutta, kasvavaa energia- ja puutuoteteollisuutta, vahvaa elintarvike-, metalli-, kenkäteollisuutta sekä matkailua.  

- Uhkakuvia on ilmassa muun muassa pahentuvan tautitilanteen vuoksi. Monien yhtiöiden tilauskirjat eivät ole niin täysiä kuin ne yleensä ovat tähän aikaan vuodesta. Edustamallani yrityksellä (Maler Oy) tilanne on toki vielä loistava tällä hetkellä, mutta tilanne voi muuttua nopeastikin. Myös Euroopan tautitilanne on huolestuttava. Jos siellä joudutaan tehtaita sulkemaan, aiheuttaa se katkoksia nykyisiin globaaleihin kuljetusketjuihin, jo tällä hetkellä kuljetukset eivät toimi normaalisti ja tilanne tuntuu pahenevan koko ajan, toteaa Kalajokilaakson kauppakamariosaston puheenjohtaja Jani Oikari

Kauppakamariosastot toivovat valtiolta muun muassa johdonmukaista, työn tekemiseen kannustavaa työllisyys- ja sosiaalipolitiikkaa. Suuri haaste työllistävillä yrityksillä on, että alueelta ei löydetä ammattitaitoista työvoimaa tai avoinna oleva työ ei kiinnosta suomalaisia nuoria ja työttömiä. 

- Investointien näkökulmasta ennakoitavaan elinkeinopolitiikkaan tulisi jatkossa kiinnittää entistä enemmän huomiota. Ennustettavuus on liiketoiminnassa kaiken perusta ja yli hallituskausien ulottuva elinkeinopolitiikka olisi merkittävä parannus. Näistä verotus ja lupakäytännöt, osittain myös suorat tuet, ovat elinkeinoelämän näkökulmasta tärkeimmät uudistettavat prosessit, toteaa Raahen kauppakamariosaston puheenjohtaja Raimo Seikkala

Jaa: