Seuraa meitä: Facebookissa LinkedIn:ssä Twitterissä Instagramissa EnglishSuomi

Oulun kauppakamarin kesäkysely: Oulun kaupunkikeskustalle erillinen kehitysryhmä?

13.07.2020

 

Kuluvan vuoden aikana mediassa on käyty vilkasta keskustelua Oulun kaupunkikeskustan kehittämisestä, joka sai purskeen Oulun yliopiston ajatuksesta kampusalueen muutosta Raksilaan. Kaupan näkökulmasta puolestaan nousi kaupunkikeskustan kivijalkakauppojen tulevaisuus vahvasti esille, kun koronakriisin vuoksi verkkokauppa valtasi entistä vahvemmin markkinoita. Matkailu- ja ravintola-ala on puolestaan etsimässä uusia vetovoimatekijöitä koronakevään täystyrmäyksen jälkeen.

Oulun kauppakamari haluaa nostaa keskustelun laajemmalle ja uudelle tasolle, ja esitti joukolle oululaisia vaikuttajia avoimen kysymyksen koko kaupunkikeskustan kehittämisestä.

Arinan toimitusjohtaja Veli-Matti Puutio korostaa, että kaupunkikeskustan kauppa elävöityy kasvavan ihmismäärän mukana. Käytännön toimista Puutio esittää suoraviivaisia linjauksia:

- Ei lisätä moottoritien varteen tarjontaa, koska se syö keskustan asiakasmääriä. Rakennetaan toimivampi liikenneverkko, jotta keskustaan on helppo tulla ja laajennetaan nopeasti Kallioparkkia tai luodaan muita parkkipaikkoja (n. 1000 uutta tarvitaan). Näin pystytään houkuttelemaan yksityisiä investointeja ja palveluja keskustaan. Panostetaan voimakkaasti matkailuun yhdessä yksityisellä ja kaupungin rahalla, kuten esimerkiksi Kuusamossa ja Kalajoella. Mielestäni kaupungin pitäisi nimetä suoraan kaupunginhallitukselle raportoiva henkilö, jonka vastuulla on keskustan ja Raksilan kehittäminen, luettelee Puutio.

Arinan toimitusjohtajan kanssa samoilla linjoilla on Valkean kauppakeskusjohtaja Anu Junnikkala-Alho, joka painottaa kaupan toimijoiden vetovoiman lisäämisen merkitystä: jotta keskusta kehittyy ja säilyy vetovoimaisena, palveluiden tarjontaa on kokonaisuudessaan saatava kasvatettua.

- Yhteistyö eri toimijoiden kesken sekä Oulun kaupungin ja BusinessOulun kanssa pitää saada uudenlaiselle tasolle. Keskustan kehittyminen edellyttää Kivisydämen laajentamista ja Oulun Pysäköinnin yhteistyökyvyn ja -halun kehittämistä. Myös Oulun kaupungin panostus keskustan kehittämiseen muun muassa tapahtumien mahdollistajana ja tukijana on tarpeen. Esimerkkinä on joulutori, jossa olemme alkutekijöissä muihin isoihin kaupunkeihin verrattuna, sanoo Junnikkala-Alho.

- Kehittyminen vaatii investointeja, joita on mahdollista toteuttaa, jos toimijat uskovat Oulun elinvoimaan. Elinvoimaa voimme kasvattaa yhteistyöllä ja keskustan kehittämiseen pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti kohdistetuilla panoksilla, päättää Junnikkala-Alho.

Oulun kaupungin yhdyskuntajohtajan Matti Matinheikin mukaan keskusta-alueen kehittymiseen ihmisten mielissä vaikuttavat merkittävästi keskusta-alueen hotellihankkeiden toteutuminen, joista hän nimeää erityisesti Torihotellin, Terva Tower-hankkeen ja Radisson Blu -saneerauksen.

- Samoin mielikuviin vaikuttavat Kiikelin Löylyn toteutuminen ja torin yleisilmeen kirkastaminen. Asuntomessujen 2025 kytkeminen keskustaan on toiminnallisesti tärkeää esimerkiksi järjestämällä  yhteyslaiva tai -lautta keskustaan messujen ajan. Lisäksi Kivisydän II:n suunnittelu on käynnistettävä. Areena-hankkeen toteuttaminen lienee merkittävin tapahtumapuolella, luettelee Matinheikki.

Oulun Matkailu Oy:n toimitusjohtajan Päivi Penttilän mukaan kaupunkikeskustan kehittäminen on matkailun vetovoiman ja kehittymisen näkökulmasta elintärkeää. Penttilän mukaan olennaisia teemoja ovat muun muassa kaupungin saavutettavuus ja siihen liittyvien sujuvien matkaketjujen ja palveluiden kehittäminen ja keskittäminen (matkakeskus-ajattelu).

- Kaupunkikeskustan elävöittäminen innovatiivisilla tavoilla on myös tärkeää. Oulun kaupungin ominaispiirteitä kuvaavien paikkojen - kuten Toripolliisin - lisäksi tarjolla voisi olla läpi vuoden vaikkapa ilmakitara-selfie ja Polar Bear Pitching -avanto. Matkailijoiden jakamat tarinat, kuvat ja muut sisällöt ovat erityisen tärkeää matkailumarkkinointia, korostaa Penttilä.

Yhteenvetona vastauksista Oulun kauppakamarin toimitusjohtaja Jari P. Tuovinen näkee muutamia johtavia yleistrendejä elinkeinoelämän näkökulmasta. 

- Minua on häirinnyt Oulun yliopiston keskustakampus-keskustelussa voimakas ja tunnepohjainen vastakkainasettelu. Nyt pitäisi nousta vähän ylemmäksi, nelikopteriperspektiiviin ja tarkastella, miten Oulun tunnetusti suppea keskusta-alue kytketään ”radan yli ja ali” Raksilaan. Asemanseudusta ja Raksilasta saadaan luonteva osa Oulun kaupunkikeskusta, sanoo Tuovinen.

Tuovinen tarjoaa yhdeksi vaihtoehdoksi erillisen kehitysryhmän perustamisen:

- Hallituskadusta voitaisiin tehdä Oulun Bulevardi, jonka alla Kivisydän jatkettaisiin radan ali Raksilan puolella. Tämä mahdollistaisi myös kävelypainotteisen alueen laajentamisen. Nykyisen kansanedustaja Jenni Pitkon kanssa istuessamme Oulun Keskustavisio 2040 -työryhmissä, totesimme yhteisesti, että Oulusta voidaan kehittää pieni suurkaupunki, päättää Tuovinen.

Jaa: