Seuraa meitä: Facebookissa LinkedIn:ssä Twitterissä Instagramissa EnglishSuomi

Vuokatti Sportin toimitusjohtaja Veikko Halonen elvytystoimista: ”Nyt pitää päästä nopeasti keskustelusta tekoihin”

20.05.2020


 

Korona-ajan viidennen kauppakamarien yrityskyselyn mukaan Oulun kauppakamarin jäsenet pitävät parhaimpana kriisin elvytystoimenpiteenä ravintolaruuan ja anniskelun arvonlisäveron alentamista 10 prosenttiin (lähes 80% vastaajista suhtautui erittäin myönteisesti tai myönteisesti).

- Tärkeintä olisi saada nopeasti aikaiseksi liiketoimintaan kohdistuvien välillisten kustannusten määräaikaisia helpotuksia. Yrittäjien ja yritysten tuska kasvaa koko ajan, joten nyt pitää päästä nopeasti keskustelusta tekoihin. Päätökset ovat venyneet viikkokausia, ja asioiden hoitaminen on takertunut poliittiseksi keskusteluksi. Yleisesti ottaen tukea pitäisi suunnata sellaisille vahvoille yrityksille, joiden jatkuvuuden turvaaminen takaa menestystä myös jatkossa, toteaa Vuokatti Sportin toimitusjohtaja Veikko Halonen.

Kaikki esitetyt elvytystoimenpiteet saivat kyselyssä kannatusta, mutta kolmen kärki oli varsin selkeä: seuraavaksi eniten kannatusta saivat nopeasti käynnistettävät tiestön korjaus- ja parannusinvestoinnit (79%) sekä kotitalousvähennyksen kasvattaminen ja omavastuuosuuden puolittaminen (78%).

- Yritysten verohelpotuksia pidetään parhaana tapana saada helpotusta niille yrityksille, jotka työllistävät ja maksavat tosiasiallisesti veroja. Lisäksi työmarkkinoiden joustaminen ja lomautusprosessin helpottamiselle on saatava jatko, toteaa Oulun kauppakamarin toimitusjohtaja Jari P. Tuovinen.

Tällä viikolla tehty kysely oli jo viides kauppakamarien koronan vaikutuksia kartoittava yrityskysely. Oulun kauppakamarin jäsenistä kyselyyn vastasi yli 200 yritystä ja valtakunnallisesti lähes 3400 yritystä, joista yli 90 prosenttia on työnantajayrityksiä.

Vastaajien kommenteissa korostui koronarajoitusten purkamisen nopeuttaminen ja toive, että valtioneuvosto poistaisi etätyösuosituksen. Osa vastaajista koki, että siirtyminen etätyöhön ei kaikilta osiltaan ole toiminut positiivisesti hallinnon ja työn tehokkuuden kannalta. Varovaisuus mahdollisten tartuntojen torjumiseksi on johtanut ylimääräisiin poissaoloihin.

Hiukan yli 90 prosenttia yrityksistä arvioi koronan vaikuttavan yrityksen toimintaan. Ensimmäisessä kyselyssä 17. maaliskuuta vastaava luku oli lähes 95 prosenttia. Seuraavan kahden kuukauden aikana koronan arvioi vaikuttavan liikevaihtoon paljon (laskua vähintään 25 prosenttia) 32 prosenttia vastaajista, mikä on jonkin verran vähemmän kuin koronakriisin alkaessa.

22 prosenttia vastaajista arvioi henkilömäärän vähenevän vähintään neljänneksellä. Aiemmin näin merkittävää henkilömäärän vähentämistarvetta oletti alle 15 prosenttia. Konkurssin riskin arvioi nousseen merkittävästi 23 prosenttia, kun kaksi kuukautta sitten arvio oli lähes 30 prosenttia.

Lisätietoja:

Oulun kauppakamarin toimitusjohtaja Jari P. Tuovinen, puh. 044 313 4505

Jaa: