Seuraa meitń: Facebookissa LinkedIn:ssń Twitterissń Instagramissa EnglishSuomi

Yrittńjille apua koronatilanteesta johtuviin vaikeuksiin

25.03.2020


 

Useat organisaatiot voivat auttaa yrittńjiń koronan aiheuttamassa poikkeustilanteessa. Ohessa apua tarjoavia tahoja.

 • Ole yhteydessń suoraan velkojaan ja keskustele tilanteesta jo mieluiten etukńteen, jos nńyttńń siltń, ettń tilanne on kriisiytymńssń.

 • Ole yhteyksissń omaan pankkiisi. Pankeissa on rakennettu likviditeettipuskureita poikkeustapauksia varten ja nyt niitń voidaan ottaa kńytt÷÷n. Tńrkeintń on kuitenkin itse olla aktiivinen pankkien suuntaan ja hakea lisńrahoitusta. Yrityksen kannattaa olla yhteydessń omiin rahoittajiin heti, kun rahoitustarve ilmenee. Suomen Pankki on pńńttńnyt auttaa koronaviruksesta kńrsiviń yrityksiń lainaohjelmalla. Kriisipaketin koko on ensi vaiheessa 500 miljoonaa euroa. Kńytńnn÷ssń ohjelman my÷tń pankit ja muut luottolaitokset saavat lisńń rahaa, jota ne voivat taas lainata eteenpńin yrityksille ja kotitalouksille.

 • Finnvera ja pankit joustavat maksujńrjestelyissń, ja niistń kannattaa sopia oman pankin kanssa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Jos sinulla on Finnveran takaama laina, Finnvera my÷ntńń pankille luvan antaa lyhennysvapaata takaamiinsa lainoihin.
 • Jos sinulla koronaviruksesta johtuvia lisńńntyneitń kńytt÷pńńomatarpeita, voi Finnvera mahdollistaa pankin my÷ntńmńn kńytt÷pńńomalainan takauksella.
 • Jos sinulla on kńynnissń Business Finlandin projekti, voit lyhentńń sen sisńll÷n ja kustannusten raportointivńliń eli kńytńnn÷ssń yritys voi saada maksatusta projektin kustannuksista nopeammin. Lainoihin voi saada lyhennysvapaata. Lisńksi Business Finland avaa torstaina 19. maaliskuuta kaksi uutta rahoituspalvelua, joiden avulla pienet ja keskisuuret yritykset sekń midcap-yritykset voivat kehittńń ratkaisuja koronaviruksen aiheuttamiin ongelmiin. Rahoituksen avulla yritykset voivat selvittńń ja suunnitella uusia liiketoimintoja, korvaavia toimitusketjuja ja tuotannon sekń ty÷n tekemisen tapojen uudelleenorganisoimista koronaviruksen aiheuttamassa hńiri÷tilanteessa ja sen jńlkeen.
 • Jos sinulla on kńynnissń ELY-keskuksen kehittńmisavustuksella rahoitettu hanke, ota ensin yhteyttń ELY–keskukseen tarkempien ohjeiden saamiseksi. ELY-keskus suhtautuu my÷nteisesti kńynnissń olevien yrityksen kehittńmisavustuksella rahoitettujen hankkeiden toteuttamisaikaan ja sisńlt÷÷n liittyviin muutoksiin. Esimerkiksi kehittńmishankkeen peruuntuneen matkan kustannukset ovat hyvńksyttńviń siltń osin, kun korvausta ei muualta voi hakea tai matkaa ei voida siirtńń. Samoin hyvńksyttńviń ovat erilaisten peruutettujen tilaisuuksien osallistumismaksut, jos ne jńńvńt rahoituksen saajan lopulliseksi kustannukseksi.
 • TE-palveluiden hy÷dyntńminen esim. lomautustilanteissa (www.te-palvelut.fi)

 • Koronatilanne voi aiheuttaa my÷s vaikeuksia hoitaa veroasioita. Yrityksen veroilmoitukselle voi hakea lisńaikaa ja ilmoituksen my÷hństymismaksu voidaan jńttńń perimńttń perustellusta erityisestń syystń. Jos yrityksellń on maksuvaikeuksia, voi veroille hakea maksujńrjestelyń. Verohallinto tulee helpottamaan toistaiseksi maksujńrjestelyn ehtoja. Lisńksi Valtionvarainministeri÷ valmistelee lakimuutosta tilapńisestń viivństyskoron alentamisesta niiden verojen osalta, jotka kuuluvat maksujńrjestelyyn.
 • Lisńksi verohallinto nopeuttaa seuraavien asioiden kńsittelyń: alv-palautusten kńsittely, maksujńrjestelyt, ennakkoverojen muutokset, my÷hństymismaksujen perimńttń jńttńminen, veroilmoitusten lisńajan hakemukset.
  • Vero.fi: