Seuraa meitä: Facebookissa LinkedIn:ssä Twitterissä EnglishSuomi

Toimivia palveluita kaikille meille!

04.02.2020


”Mistä saadaan osaavia työntekijöitä etulinjaan?” Keskeinen ja ajankohtainen kysymys melkeinpä alasta riippumatta. Tällä kertaa kysymyksen esitti Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtaja Antti Huttu-Hiltunen Oulun teatterin Pikisalissa pidetyssä perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun aluetilaisuudessa. Perjantaina 31.1. järjestetty tilaisuus oli osa ministerin aluekierrosta, jonka tavoitteena oli kertoa hallituksen tahtotila sote-uudistuksesta, käydä läpi valtakunnallista tilannekuvaa, sekä kertoa avattavista valtionavustushauista ja kannustaa alueita yhteistyöhön, alueellisesti ja alueiden välillä.

Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelmassa sote-uudistuksen painopiste on siirretty vahvasti peruspalveluihin ja varhaiseen ongelmien ehkäisyyn. Uudistuksessa sote-palvelut ja pelastustoimi siirtyvät kunnilta maakuntien järjestämisvastuulle ja maakunnat järjestävät sote-palvelut pääosin julkisina palveluina. Uudistuksen pääpaino on peruspalveluiden kehittämisessä ja puheessaan Kiuru nostikin lukuisia kertoja esille sen, että kyseessä on ”kunnianpalautus peruspalveluille”.

Peruspalveluiden kehittämistä lähdetään tekemään valtionavustusten mahdollistamana niin, että alueet voivat itse määritellä kehitettävät kohteet. Kiurun sanoin ”annetaan kaikkien kukkien kukkia” ja ”laitetaan kentällä pöhinä päälle”. Siltä varalta, että pöhinää ei saada aikaiseksi, on hallitus varautunut säätämään seitsemän vuorokauden hoitotakuusta. Tavoitteena kuitenkin on, että kehittämiseen varatuilla euroilla saataisiin toivottuja tuloksia aikaiseksi jo ihan vapaaehtoiselta pohjalta.

Kehittämistä lähdetään tekemään Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa, jonka tavoitteena on perustaa Suomeen laaja-alaisia sosiaali- ja terveyskeskuksia, joista ihminen saa tarvitsemansa palvelut sujuvasti. Kehittämällä peruspalveluja on tavoitteena siirtää painopistettä erikoissairaanhoidosta perustasolle ja ehkäisevään työhön. Peruspalveluiden kehittämisen tavoitteena on muun muassa nopeuttaa hoitoonpääsyä niin, että jatkossa esimerkiksi lääkäriin tulisi päästä seitsemässä päivässä. Kehittämistyötä varten kunnille ja kuntayhtymille myönnetään valtionavustusta, jonka haku on parhaillaan käynnissä. Nyt jaossa oleva enimmäismäärä on 70 miljoonaa euroa, ja se on tarkoitettu erityisesti parantamaan peruspalveluiden saatavuuteen tähtääviä kehittämistoimia, jotka tukevat myös hoitotakuun tiukentamisen mahdollisuuksia.

Tilaisuuden vahva viesti oli, että uudistus toteutetaan ennen kaikkea ihmisten tarpeisiin. Vaikka uudistuksen painopiste on peruspalveluiden kehittämisessä, tulee kehittämistyössä tarkastella ja sujuvoittaa hoitoketjuja ”kotoa kotiin” periaatteella. Tämä tarkoittaa palveluiden kokonaisvaltaista tarkastelua sisältäen niin sosiaali- ja terveyspalvelut kuin perus- ja erikoistason, sekä julkiset ja yksityiset palvelut, joista ihmisten hoitoketjut ja palvelupolut kokonaisuudessaan muodostuvat. Sujuvampaa yhteistyötä ja palveluiden kehittämistä  edellytetään paitsi organisaatioiden sisällä, myös organisaatioiden välillä. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtaja Ilkka Luoma totesikin pitämässään puheenvuorossa, että ”tärkein toimivan erikoissairaanhoidon edellytys on toimivat peruspalvelut”.

Toimivien palveluiden tärkein edellytys ovat puolestaan osaavat ammattilaiset. Harmillisesti tilaisuuden lopuksi ei jäänyt aikaa kuin kahdelle kysymykselle. Mutta mielestäni Huttu-Hiltusen esittämä kysymys osaavan työvoiman varmistamisesta on ehdottomasti yksi keskeisimmistä. Se on yksi keskeisimmistä myös monilla muilla palvelualoilla. Tästä syystä olemmekin nostaneet palvelualojen valiokunnan yhdeksi tärkeäksi tavoitteeksi lisätä palvelualojen vetovoimaisuutta. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää yhteistyötä ja avointa keskustelua. Yhdessä voimme lisätä palvelualojen arvostusta ja vetovoimaisuutta nostamalla esiin palvelualojen merkitystä, monipuolisuutta ja mahdollistamalla erilaisia urapolkuja. Osaavan työvoiman saatavuus on edellytys laadukkaiden palveluiden turvaamiselle tulevaisuudessa, niin sote-alalla kuin muillakin palvelualoilla. Tuodaan siis rohkeasti näkyväksi se, miksi kannattaa olla mukana rakentamassa parempia palveluita kaikille meille!

 

 

Piritta Hiltunen, Palvelualojen valiokunnan puheenjohtaja

Jaa: