Seuraa meitä: Facebookissa LinkedIn:ssä Twitterissä EnglishSuomi

Tavoitteena koko Pohjois-Suomen menestys

15.01.2020


Suomella ja alueellamme on takanaan muutama maltillisen kasvun vuosi, joiden jälkeen on odotettavissa haastavampia aikoja. Talouskasvun ennustettu hidastuminen luo meille haasteen, miten pidämme alueemme yritykset elinvoimaisina myös jatkossa. Tässä tehtävässä Oulun kauppakamarilla on kilpailukyvyn edistäjänä tärkeä rooli.

Kuluvana vuonna Oulun kauppakamarin tavoitteena on koko Pohjois-Suomen kilpailukyvyn lisääminen tuottaen ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen, alueen saavutettavuuden parantamiseen sekä investointien edistämiseen.

Alueemme menestys lähtee nyt ja tulevaisuudessa yrityksistä. Osaavan työvoiman saannin varmistaminen on menestyvien yritysten elinehto, joten se on tulevaisuutemme kannalta olennainen toiminnan painopiste. Nykyisellä väestökehityksellämme joudumme kohtaamaan monia haasteita, joista tärkeimpiä on, miten nuoret, ja erityisesti nuoret huippuosaajat, saadaan pysymään pohjoisessa. Lisäksi tarvitsemme uutta työvoimaa muualta.

Kauppakamarien ajama työperäisen maahanmuuton edistäminen tulee olemaan tärkeä teema myös jatkossa. Meidän tulee tehdä Suomesta vetovoimainen maa, joka toivottaa työtätekevät ihmiset tervetulleiksi eri tason tehtäviin. Tämä tarkoittaa myös sitä, että siirrymme monesti tunnepohjaisesta suhtautumisesta maahanmuuttopolitiikkaan rationaaliseen toimintaan Suomen ja alueemme hyväksi. Esimerkiksi työlupakäytännöissä meidän pitää päästä entistä sujuvampaan, nopeampaan ja asiakaslähtöisempään toimintamalliin.

Saavutettavuuden parantaminen on puolestaan tavoite, joka vaikuttaa alueeseemme kokonaisvaltaisesti. Henkilöliikenteessä nostan esille junaliikenteen kehittämisen, jotta siitä tulisi entistäkin parempi vaihtoehto sinänsä sujuvalle lentoliikenteellemme. Rahtiliikenteen osalta realiteetti on, että olemme logistisesti syrjässä: siksi tavoitteemme pitää olla sijainnistamme johtuvien haittojen ja kustannusten minimointi.

Investointikohteena alueemme vahvuus on muun muassa toimivissa ekosysteemeissä, joista esimerkiksi voi nostaa ICT-alan. Yritykset, Oulun yliopisto, VTT, Oulun ammattikorkeakoulu, Oulun kaupunki ja BusinessOulu ovat yhdessä luoneet toimivan ICT-ekosysteemin, jolla on hyvät mahdollisuudet menestyä myös jatkossa. Yleisesti ottaen teollisuuden investointimahdollisuuksia edistävät muun muassa toimivat lupaprosessit, mahdollistava kaavoitus ja palvelujen saavutettavuus toimivalla lähiliikenteellä.

Missionsa mukaisesti Oulun kauppakamari toimii aktiivisena osana kauppakamarijärjestöä toiminta-alueellaan edistäen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja jäsenistön yhteisiä etuja sekä tuottaen jäsenilleen viestintä- ja koulutuspalveluita. Kun onnistumme näissä tehtävissämme, voimme odottaa myös jäsentyytyväisyytemme edelleen vahvistuvan.

 

Erja Sankari
Oulun kauppakamarin puheenjohtaja

Jaa: