Seuraa meitä: Facebookissa LinkedIn:ssä Twitterissä EnglishSuomi

Oulun kauppakamarin jäsenyritysten kysely: Lähes puolet yrityksistä on kohdannut hankaluuksia rekrytoinnissa

14.01.2020


Oulun kauppakamari julkaisi uusimman jäsenkyselynsä tulokset alueen yritysten työvoimatarpeesta Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston ja Oulun kauppakamarin järjestämässä webinaarissa tiistaiaamuna. Kysely toteutettiin Oulun kauppakamarin toiminta-alueella Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa.

Tuloksista ilmenee, että lähes puolet (49,1 %) vastanneista yrityksistä oli kohdannut hankaluuksia uuden työvoiman rekrytoinnissa. Oulun kauppakamarin mukaan ammattitaitoisesta työvoimasta on edelleen pulaa, mutta suurin työvoimapula on kuitenkin hellittämässä alueen työllistävissä yrityksissä.

Suurimpia rekrytoinnin kompastuskiviä olivat vastaajien mukaan hakijoiden riittämätön ammattitaito (62,70 %) ja riittämätön työvoiman tarjonta alueella (59,60 %). Kysely paljastaa, että alueen työvoimatarpeen kirjo on laaja. Rekrytointivaikeuksia on ilmennyt muun muassa seuraavissa ammattinimikkeissä: ammattitaitoinen myyjä, yritysmyyjä, ohjelmistosuunnittelija, automaatiosuunnittelija, lähihoitaja, kokki, tarjoilija, siivooja, kiinteistönhoitaja, raudoittaja, levyseppä-hitsaaja ja bitumieristäjä.

- Ammattitaitoiselle työvoimalle on edelleen kysyntää. Vaikka akuutti työvoimapula ei enää ole niin suuri kuin vuosi sitten, ilmoittavat monet yritykset sen edelleen kasvun esteeksi. Tällä hetkellä tilanteeseen on luultavasti jo sopeuduttu. Toisaalta monet varmasti jo vähän varovat rekrytointeja sekä markkinoilta kantautuneiden viestien vuoksi että kevään työehtosopimusneuvotteluiden vuoksi, arvioi Oulun kauppakamarin palvelusektorin johtaja Maria Juurikka.

- Kaiken kaikkiaan näkymät ovat edelleen positiiviset. Myös ulkomaisen työvoiman tarve asiantuntijoissa että erityisosaajissa on edelleen ajankohtainen. Toivon todella, että ulkomaisen työvoiman rekrytointia näiltä osin voidaan nopeuttaa ja yritys saisi kaikki työntekijän rekrytointiin ja kotouttamiseen liittyvät palvelut jatkossa Pohjois-Suomessakin yhden luukun periaatteella, jatkaa Juurikka.

Yhdeksi olennaiseksi lääkkeeksi työvoimatarpeen täyttämiseksi Oulun kauppakamari näkee työperäisen maahanmuuton.

- Tilannetta voitaisiin helpottaa suhteellisen nopeastikin sujuvoittamalla nykyisiä työlupaprosesseja esimerkiksi etukäteisvalvontaa purkaen ja digitaalisuutta hyödyntäen. Viiveet EU:n ulkopuolelta tulevan henkilön palkkaamisessa ovat nykyisin niin suuria, että ne toimivat jo yksistään tehokkaana esteenä työperustaiselle maahanmuutolle, sanoo Maria Juurikka.

- Työhön perustuvien oleskelulupien käsittelyajaksi on saatava lakiin maksimiksi kuukausi. Nyt siihen menee vähintään puoli vuotta ja ylikin. Myös EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevan työvoiman saatavuusharkinnasta on luovuttava. Lisäksi jo nyt Suomessa asuvat ulkomaalaiset tulisi saada aiempaa paremmin mukaan työelämään. Tähän voidaan päästä esimerkiksi myöntämällä tutkintoon valmistuville ulkomaalaisille opiskelijoille pysyviä oleskelulupia ja lisäämällä työelämälähtöistä kotouttamista, päättää Juurikka.

Oulun kauppakamarin toteuttaman kyselyn tulokset (pdf)

Lisätietoja:

Maria Juurikka
johtaja, palvelusektori
puh. 050 9190 576

Jaa: