Seuraa meitä: Facebookissa LinkedIn:ssä Twitterissä EnglishSuomi

Hyväksytty hallituksen jäsen -koulutus saavutti 10 000 osallistujan rajan

28.11.2019


 

”Olemme erittäin tärkeä luku tässä menestystarinassa”

– Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) -kurssi on yksi suomalaisen koulutusliiketoiminnan suurista menestystarinoista, jonka parissa on kehittänyt osaamistaan yli 10 000 hallitusammattilaista. Oulun kauppakamari on järjestänyt HHJ-kursseja vuodesta 2006 ja olemme kouluttaneet yli tuhat osallistujaa, joten olemme erittäin tärkeä luku tässä menestystarinassa, kertoo Oulun kauppakamarin palvelujohtaja Riitta Schroderus.

Tampereen kauppakamari ja Hallituspartnerit ry perustivat vuonna 2005 valtakunnallisen Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) -kurssin hallitusosaajien kouluttamiseksi erityisesti pk-yritysten hallituksiin. Kurssin tavoitteena on aktivoida ja kehittää hallitustyötä sekä parantaa hallitustyön laatua, ammattimaistaa johtamista ja parantaa yritysten kilpailukykyä.

– 10 000 HHJ-kurssin käynyttä tarkoittaa, että tuhansissa suomalaisissa yrityksissä on kurssien ansiosta keskusteltu johtamisen kehittämisestä, muutettu hallituksen työskentelyä, rohkaistuttu rekrytoimaan ulkopuolisia osaajia hallitukseen ja otettu merkittäviä kehitysaskelia liiketoiminnassa, sanoo HHJ-rehtori, johtaja Juha Koski Tampereen kauppakamarista.

Hallitusjäsenten osaaminen parantaa yrityksen liiketoimintaa ja voi täydentää yrityksestä puuttuvaa taitoa ja kokemusta. HHJ-koulutus tarjoaa kokeneille oman osaamisalueensa asiantuntijoille mahdollisuuden vahvistaa hallitustyön osaamistaan ja käyttää oppimaansa pk-yritysten kilpailukyvyn kehittämiseen.

Hallituspartnereiden puheenjohtaja Jyrki Liljeroos arvioi, että HHJ-koulutuskokonaisuus on osunut todelliseen tarpeeseen. Kaikissa Manner-Suomen kauppakamareissa järjestettävät HHJ-kurssit myydään nopeasti loppuun. Kun vuonna 2010 kursseille oli 690 osallistujaa, vuonna 2018 kurssilaisia oli jo 1 250. Vuonna 2010 järjestettiin 35 kurssia, vuonna 2018 jo 56 kurssia. HHJ-tutkinnon suorittaneitakin on jo 4300.

– Uskon, että HHJ-koulutus on vasta elinkaarensa alkupäässä. Se on jo laajentunut yhdestä kurssista koulutuskokonaisuudeksi ja myös kohderyhmiä on tullut lisää. Monet kaupungit ja kunnat kouluttavat yhtiöidensä hallitusten jäseniä HHJ-kursseilla, ja juuri tänä syksynä toteutettiin ensimmäinen perheyrityksille suunnattu HHJ-kurssi yhteistyössä Perheyritysten liiton kanssa.

Verkostoitumisesta uudenlaista näkemystä yrityselämän arkeen

– Minulle yksi HHJ-kurssin tärkeimmistä anneista oli verkostoituminen erilaisten ihmisten kesken, sillä osallistujia oli monenlaisista yrityksistä. On jälkikäteenkin mukava tavata kurssilla olleita ihmisiä, sillä on virkistävää kuulla erilaisia ajatuksia yrittäjyydestä. Minulle oli myös tärkeää, että hallitustyöskentelyä käsiteltiin monelta kantilta kokeneiden ykkösvalmentajien johdolla, kertoo oululaisen Temotek Oy:n hallituksen puheenjohtaja Sari Toivanen.

Temotek on myös palkittu hallitustyöskentelystään. Tamminen Nuija -palkinto on vuosittain myönnettävä huomionosoitus yritykselle, jossa hyvällä hallitustyöskentelyllä on saavutettu merkittävää arvonnousua. Pohjois-Suomen Hallituspartnerit palkitsi tänä vuonna hyvästä hallitustyöstä Tammisella Nuijalla Temotek Oy:n, joka on oululainen rakennusalan yritys. Pohjois-Suomen Hallituspartnerit korostaa valintaperusteissaan, että onnistunut hallitustyöskentely on ollut tärkeä osatekijä Temotekin kannattavan kasvun rakentamisessa.

– Oli kunnia saada palkinto Hallituspartnereilta, joka yhdessä HHJ-koulutuksen kanssa kehittää pk-yritysten hallitustyöskentelyä ja lisää hallitustyön arvostusta. Olemme erittäin kiitollisia tästä saamastamme arvostuksesta ja huomionosoituksesta hallitustyöskentelyn osalta. Samalla täytyy muistaa, että palkinnon saamisen on mahdollistanut koko Temotek-konsernin osaava ja sitoutunut henkilökunta. Palkinto on samalla osoitus erinomaisesta tekemisestä koko Temotekin organisaatiossa ja tämä tuo lisää motivaatiota kehittää toimintaa edelleen, sanoo Sari Toivanen.

Etelä-Suomen markkinoilta kasvua hakeneen Temotek Oy:n liikevaihto on 73,6 miljoonaa euroa (2018) ja se työllistää 242 henkilöä. Viime tilikaudella liikevaihto nousi 13,4 prosenttia.

– Temotek on kannattavan kasvun polulla ja taloudellisesti vakavarainen yhtiö.  Olemme erittäin ylpeitä yhtiöstä ja omalla toiminnallamme haluamme olla edesauttamassa kehityksen jatkumisen. Resurssien kohdentaminen pääkaupunkiseudulle mahdollistaa yhtiölle hallitun ja kannattavan kasvun jatkumisen, sanoo Sari Toivanen.

– Hallitustyöskentelyn menestyksen takana on aito halu toimia yhtiön parhaaksi yhdistettynä vahvaan asiantuntemukseen ja arvostettuun kokemukseen. Mielestäni hyvän hallitustyöskentelyn elementit ovat riittävä ajankäyttö, avoin ja arvostava vuorovaikutus, kyky nähdä tosiasiat ja rohkeus tehdä päätöksiä, päättää Toivanen.

Vuonna 1918 perustetun Oulun kauppakamarin missiona on edistää elinkeinoelämän yhteisiä toimintaedellytyksiä sekä tarjota koulutus- ja kehittämispalveluita. Oulun kauppakamarin visiona on olla keskeisin vaikuttaja ja halutuin yhteistyökumppani Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa elinkeinopolitiikassa. Toiminnan tuloksena yritysten toimintaympäristö kehittyy jatkuvasti kilpailukykyisemmäksi.

Lisätietoja:

Riitta Schroderus
Oulun kauppakamari
palvelujohtaja
koulutus- ja viestintäpalvelut
Puh. 050 338 9350
riitta.schroderus@chamber.fi

Jaa: