Seuraa meitä: Facebookissa LinkedIn:ssä Twitterissä EnglishSuomi

Teollisuuden suurhankkeet eivät saa juuttua lupien käsittelyruuhkiin

27.11.2019


 
Oulun kauppakamarin varatoimitusjohtaja Esa Pellikainen. Kuva: Juha Sarkkinen

Oulun kauppakamari korostaa lupaprosessien resurssien tärkeyttä

Pohjois-Suomessa on vireillä tai jo rakenteilla useita jättimäisiä teollisuuden investointeja 12-13 miljardin euron arvosta. Investointien vauhdittamiseen liittyen Oulun kauppakamari kysyi toiminta-alueensa kansanedustajilta, mikä on juuri nyt tärkein yksittäinen tehtävä, jolla parlamentaarinen päätöksenteko voi vauhdittaa näiden suurhankkeiden edistymistä?

Palautetta eivät ehtineet antaa kaikki kansanedustajat, mutta yhdessä niistä haastettiin erittäin oivallisesti Oulun kauppakamari priorisoimaan tärkeimmät tehtävät investointien edistämiseksi. Vastauksien ja vastakysymyksen analyysin jälkeen olennaiseksi kehittämiskohteeksi nousi lupaprosessien vauhdittaminen.

”Oulun kauppakamarin mukaan luonnonvarojen kestävä hyödyntämismahdollisuus on Suomen ja Pohjois-Suomen merkittävin huomio. Se mahdollistaa useita bioteollisuushankkeita, mineraalien jalostamista ja hiilineutraalin energiatuotannon. Näistä koostuvat hankkeet ovat koko Suomessa huomattavissa määrin Pohjois-Suomen Aluehallintoviraston lupaprosesseissa. Heidän osaavan resurssien riittävyys on siis yksi tärkeä seurattava asia”, sanoo Oulun kauppakamarin varatoimitusjohtaja Esa Pellikainen.

”Oulun kauppakamarilla ja Oulun yliopistolla on meneillään Avin, Tukesin ja yritysten kanssa teollisen investointihankkeen yhteistoiminnallisuuden pilotointi, jolla haetaan hallitusohjelman mukaisesti uutta toimintamallia edistämään muun muassa lupaprosesseja käytännössä. Luonnonvarateemaan liittyen huolestuttavia keskusteluita ovat ’hiilinieluväittelyt’ ja kaivosalan veroluontoisten kustannusten lisääminen”, jatkaa Pellikainen.

Muista priorisointikohteista Pellikainen toteaa, että alemman tiestön merkitys luonnonvara-aloilla on erityisen tärkeä. Saavutettavuudessa akuutein asia on kilpailukyvyn osalta kaksoisraidehankkeen loppuun saattaminen, VT4, VT8 kehittäminen unohtamatta meri- ja lentoliikennettä.

Oulun kauppakamarin mukaan suuri olennainen kokonaisuus on myös osaaminen, kuten nuorten peruskoulusta saadut taidot ja niiden pohjalta ammennetut mahdollisuudet opiskelupoluilla.

”Päätöksenteossa pitää huomioida toimialakohtaiset suuret haasteet eri oppilaitosasteen osaajien määrän varmistamiseksi sekä lupahaasteet ulkomaisten osaajien saamiseksi. Lisäksi Suomen väestökehityksen näkymiin perustuen työperäisen maahanmuuton edistäminen on erittäin tärkeää. Tehokas ja säännöllinen yritysyhteistyö on myös erittäin tärkeässä roolissa, sillä se varmistaa monisuuntaisen informaation osaamistarpeista ja varmistaa nuorten osaamisen kehittymisen ja pääsyn työmarkkinoille”, painottaa Pellikainen.

Oulun kauppakamari on vauhdittanut pohjoisen suurhankkeita aktiivisesti ja säännöllisesti vuodesta 2012, jolloin perustettiin Suurhankevaliokunta. Oulun kauppakamari on järjestänyt 3-4 kertaa vuodessa Suurhankeinfoja, joissa jaetaan informaatiota hankkeista ja niiden mahdollisuuksista alihankkijoille. Toiminta on ollut menestyksellistä ja tilaisuuksiin on osallistunut yli 2000 hankkeista kiinnostunutta. Lisäksi Oulun kauppakamari on luonut sähköisen www.lisaakauppaa.fi -portaalin, josta löytyvät lähes kaikki suurhankkeet ja niistä kiinnostuneet yritykset.

Lisätiedot:

Esa Pellikainen
Oulun kauppakamarin varatoimitusjohtaja
Puh. 0400 682 403
Email: esa.pellikainen(at)chamber.fi

Jaa: