Seuraa meitä: Facebookissa LinkedIn:ssä Twitterissä EnglishSuomi

Vanha Raahe sai tukisäätiön

20.11.2019


 
Kuvassa säätiön perustajäsenet.

Raaheen on perustettu Wanha Raahe-säätiö. Sen tarkoituksena on edistää ja tukea Raahen historiallisen vanhan kaupunginosan  asuin- ja talousrakennusten kunnostamista ja ylläpitoa.

Tukisäätiön taustalla on Raahen Kauppakamariosaston havaitsema tarve sen toiminta-alueen  vetovoimatekijöiden vahvistamiseen  Siika- ja Pyhäjoki-laaksoissa, jossa vuonna 2018 vain Kärsämäen kunta oli muuttovoittoinen yhden henkilön muuttovoiton avulla. Vetovoimatekijöiden vahvistaminen parantaa osaltaan osaavan työvoiman saatavuutta alueelle.

Raahen Kauppakamariosaston hallitus perusti kokouksessaan 12. kesäkuuta työryhmän Pasi Kokko, Esa Pellikainen, Pasi Pitkänen ja Raimo Seikkala valmistelemaan Wanha Raahe - säätiön perustamista. Valmistelu sisälsi 82 000 euron perustamispääoman hankinnan lisäksi  hallituksen kokoamisen. Ryhmä laati myös säännöt, perustamiskirjan ja toimintasuunnitelman tukisäätiölle.

Wanha Raahe -säätiö on pilottihanke, jonka toimintamallia ja kokemuksia on tarkoitus hyödyntää tukisäätiöiden perustamisessa muille paikkakunnille Raahen Kauppakamariosaston alueella. Muunmuassa Oulainen ja Pyhäntä ovat kiinnostuneita omien vetovoimatekijöiden vahvistamisesta oman tukisäätiön avulla.

Tarkoitustaan tukisäätiö toteuttaa myöntämällä tukea ja avustuksia Raahen historiallisen vanhan kaupunginosan asuin- ja talousrakennusten sekä aita- ja porttirakenteiden kunnostamiseen ja ylläpitoon sekä harjoittamalla tiedotustoimintaa ja osallistumalla tarkoitusta tukevien koulutusten ja muiden tilaisuuksien järjestämiseen.

Säätiölle lähetään tukeen tai avustukseen liittyen anomus, joka sisältää kohteen hankesuunnitelman, kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman. Hallitus tekee avustuspäätöksiä, joissa  avustuksen osuus kustannusarviosta on maksimissaan 50%. Hallituksen myöntämä avustus maksetaan hakijalle kunnostustyön jälkeen hakijan maksatuspyynnön ja tositteiden perusteella.

Vuosi 2020 on säätiön ensimmäinen vuosi. Toiminnan ja siihen liittyvän tukitoiminnan käynnistymisen lisäksi tärkeää on myös saada varainhankinta käyntiin lahjakirjojen avulla. Varainhankinnan tavoitteena on vuodelle 2020 koota 30.000 euroa, josta 80% ohjataan tuettaviin hankkeisiin, 5% kasvattamaan pääomaa ja 5% varainhankinnan kumppanille ja 10 % toiminnallisiin kuluihin.

Säätiön perustajäsenet ovat Kiinteistö Oy Kummatti, Koulutuskeskus Brahe, Langin Kauppahuone Oy,  Osuuskauppa Arina,  Raahen Energia Oy, Raahen Kauppakamariosasto,  Raahen kaupunki, Raahen Seudun Osuuspankki, Raahe-seura ry, Raahen Väri- ja Tapettiliike Ky ja Viksea Oy.  

Jaa: