Seuraa meitä: Facebookissa LinkedIn:ssä Twitterissä EnglishSuomi

Yhtiömuodon muutos osakeyhtiöksi jälleen ajankohtaista

04.10.2019


Osakeyhtiölaista poistettiin heinäkuussa vaatimus yksityisen osakeyhtiön vähimmäispääomasta.

Muutoksen seurauksena yksityinen osakeyhtiö on voitu perustaa kokonaan ilman omaa pääomaa tai siten, että perustettavan yhtiön osakkeista maksettava määrä merkitään kokonaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Vastaavasti ennen muutoksen voimaantuloa perustettu yksityinen osakeyhtiö on voinut alentaa osakepääomaansa alle aiemman vähimmäispääomavaatimuksen.

Muutos ei ole poistanut yhtiökohtaista tarvetta sijoittaa osakepääomaan, vaikka sitä koskeva vaatimus onkin poistunut. Se on kuitenkin aiheuttanut useille yksityisille elinkeinonharjoittajille ja henkilöyhtiöille tarpeen tarkastella sitä, olisiko liiketoiminnan jatkaminen osakeyhtiömuodossa tarkoituksenmukaisempaa. Tarkastelu perustuu tällöin kokonaisarviointiin, jonka kohteena ovat yhtiömuodon mahdolliset edut ja haitat.

Merkittäviä haittoja osakeyhtiömuodossa toimimisessa ilmenee harvemmin, vaikka siitä aiheutuukin hieman enemmän hallinnollisia velvollisuuksia. Selviä etuja on puolestaan useita, ja ne ovat pääsääntöisesti ymmärrettäviä ja helposti mitattavissa.

Yhtenä keskeisimmistä osakeyhtiön eduista on pidetty sitä, että osakeyhtiön osakkeenomistajat eivät vastaa henkilökohtaisesti yhtiön velvoitteista. Liiketoiminnan jatkaminen osakeyhtiömuodossa on myös usein osoittautunut verotuksellisesti ja mahdollisen sukupolvenvaihdoksen ja/tai yritystoiminnan myynnin kannalta tehokkaimmaksi vaihtoehdoksi.   

Kun osakeyhtiömuodossa toimimisen kokonaisvaikutukset otetaan huomioon, useat toimijat voisivat hyötyä osakeyhtiömuotoisesta liiketoiminnan harjoittamisesta. Oikean asiantuntijan avustuksella muutos hoituu sujuvasti, jolloin yrittäjä voi keskittyä olennaiseen eli liiketoiminnan kehittämiseen ja kannattavuuteen.

 

Antti Korkeakivi
VT, KTM, Senior Legal Counsel
Ernst & Young Oy
antti.korkeakivi@fi.ey.com
p. 040 570 6908

Jaa: