Seuraa meitä: Facebookissa LinkedIn:ssä Twitterissä EnglishSuomi

Puurakentamisen tulevaisuus näyttää hyvältä

03.10.2019


Rakennettu ympäristö tuottaa 30 % Suomen hiilijalanjäljestä, kuluttaa 40 % energiasta ja 50 % raaka-aineista. Tähän päivään asti huomiota on kiinnitetty pääasiassa rakennusten käytön aiheuttamiin vaikutuksiin ja painopiste on ollut energiatehokkuudessa. Tulevaisuudessa huomioon on otettava koko elinkaari eli raaka-aineiden valmistus, rakentaminen, rakennusten käyttö ja erityisesti purkaminen ja hävitys. Koko elinkaarta tarkasteltaessa puu on ylivoimainen rakennusmateriaali ympäristön kannalta. Lisäksi puusta rakentamalla käytetään pääasiassa paikallisia, suomalaisia raaka-aineita ja työllistetään paikallista työvoimaa.

Uudessa hallitusohjelmassa on kirjattu tavoite kaksinkertaistaa puun käyttö rakentamisessa hallituskauden aikana. Ohjelman mukaan rakentamisen laatua parannetaan ja vähennetään sisäilmaongelmia sekä niistä aiheutuvia terveyshaittoja. Toivottavasti kunnat ja julkinen sektori itse toimii esimerkkinä ja rohkeana edelläkävijänä puurakentamisessa. Pudasjärvi on jo nyt hyvä esimerkki. Puurakenteisia koulukampuksia ja päiväkoteja rakentamalla kunnat pitävät huolta lasten ja opettajien terveydestä ja hyvinvoinnista ja tukevat paikallista työllisyyttä.

Ihmiset haluavat asua puutalossa, sillä omakotitaloista yli 90 % on puurakenteisia ja teollisesti valmistetuista omakotitaloista 23 % tehdään hirrestä. Kerrostaloista vain noin 10 % on puurakenteisia. Puurakentamisen kasvulle on hyvä alusta kerrostaloissa, julkisissa kohteissa ja korjausrakentamisessa. Rakennuttajan ja tilaajan tulee vain oppia ostamaan puurakennuksia. Kauppahinta ei saa olla ainoa peruste rakennusmateriaalin valinnalle. Koko rakentamisen elinkaari mietittynä puurakentaminen ja on laadukas ja kannattava ekoteko.

Metsän hiili puurakennuksiin

Puurakentamisen raaka-aineet tulevat hyvin hoidetusta metsästä ja useimmiten läheltä tuotantolaitoksia. Raaka-aineita ei tarvitse kuljettaa pitkiä matkoja ja kasvavat metsät sitovat hiiltä ja tuottavat happea. Sitoutunut hiili muuttaa olomuotoaan ensin raaka-aineeksi ja lopulta puurakennukseksi, joka on helppo purkaa ja muuttaa lopulta uusiutuvaksi energiaksi. Yksi euro puurakentamiseen tuottaa aluetalouteen lähes kolme euroa. Kuusamossakin on paikallista raaka-ainetta saatavissa rakentamisen eri tuotteisiin. 

Matkailussa ilmastomuutos vaikuttaa jo ostopäätöksiin ja syrjäinen sijaintimme voi nousta haasteeksi. Maailmalta tulevat turistit voisivat hyvällä omatunnolla nousta lentokoneeseen, kun Kuusamossa odottaisi hirrestä rakennettu yksi- tai kaksikerroksinen ekotalo, jossa voisi oleskella pidemmänkin ajan ilman hiilijalanjälkiä. Matkailurakentaminen on iso puurakentamisen mahdollisuus edellä mainituista syistä ja brändiä on rakennettava sen mukaan. Kompensoidaan lentomatkustuksen päästöt asumalla ekologisessa puurakennuksessa!

Puu- ja hirsirakentamisessa on hyvät kasvunäkymät tulevaisuudessa. Nyt pitää siirtyä juhlapuheista tekoihin. Osoitetaan puurakentamiselle tavoitteet julkisessa rakentamisessa. Melkein olisi säädettävä laki tai tavoiteohjelma, jonka mukaan tietty osa julkisessa rakentamisessa täytyy olla puuta. Julkiseen rakentamiseen tulisi sisällyttää valintakriteeriksi ympäristöjalanjälki.

Jouko Virranniemi
Teollisuusneuvos, Oulun kauppakamarin koillismaan osaston hallituksen jäsen

Jaa: