Seuraa meitä: Facebookissa LinkedIn:ssä Twitterissä EnglishSuomi

”EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien työntekijöiden saatavuusharkinnasta on luovuttava”

09.09.2019

9.9.2019

 
Kuva: Pixabay

Oulun kauppakamari ehdottaa radikaaleja muutoksia ulkomaisen työvoiman saatavuuden lupaprosesseihin.

- EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien työntekijöiden saatavuusharkinnasta on luovuttava. Saatavuusharkinnalla tarkoitetaan käytäntöä, jossa selvitetään ennen oleskeluluvan myöntämistä, onko työmarkkinoilla Suomessa tai EU-alueella jo saatavilla sopivaa työvoimaa kyseiseen tehtävään. Tämä harkinta on turha ja byrokraattinen. Yritykset tietävät viranomaisia paremmin omat osaamistarpeensa, sanoo Oulun kauppakamarin toimitusjohtaja Jari P. Tuovinen.

Joillakin aloilla saatavuusharkintaan liittyvä byrokratia pitkine lupakäsittelyaikoineen on nousemassa jopa kasvun hidasteeksi. Esimerkki löytyy Oulaisista, jonne on kehittynyt viime vuosina yksi Suomen suurimmista kiven louhinnan ja jatkojalostuksen keskittymistä. Kotimaasta on ollut vaikeuksia löytää työvoimaa alalle, joten katseet ovat suuntautuneet ulkomaille Kiinaa myöten.

- Oulaisissa toimiva yritysryhmä tarvitsee pikaisella investointien aikataululla tänä vuonna noin 50 ja ensi vuonna noin 100 työntekijää. Yritysryhmällä on tarkoitus jatkossakin kasvattaa huomattavasti kiven louhintaa ja raakakiven jatkojalostusta Oulaisissa, mutta työvoimaa ei ole saatu, vaikka kuinka olemme tehneet työvoiman hakua yhteistyössä TE-toimiston kanssa. Onkin päädytty nykysääntöjen mukaisesti, hitaalla prosessilla, tuomaan työntekijöitä Kiinasta, jossa työvoimaa tälle alalle olisi heti runsaasti tarjolla, kertoo Oulaisten kaupungin elinkeino- ja kehitysjohtaja Jarmo Soinsaari.

Rajoitteeksi ovat kuitenkin nousseet työvoiman saatavuusharkinnanvaraisuuden ehdot.

- Kyseessä on nyt kolme ammattinimikettä, jotka tässä meidän tapauksessamme tulisi saada vapautettua saatavuusharkinnasta. Suuri ongelma on myös työlupaprosessi, joka kestää todella pitkään. Eräs työnantaja kertoi tänään, että nyt sisässä oleva työlupahakemus on tehty Migriin marraskuussa 2018, ja vielä ei ole tullut vastausta, sanoo Soinsaari.

- Oulaisiin tehtävät investoinnit riippuvat työvoiman saatavuudesta: jos ei työvoimaa saada, investoinnit voivat mennä muualle Eurooppaan. Näiden yritysten tuotannosta ja lopputuotteista suurin osa menee tällä hetkellä suoraan vientiin, joten tällä olisi suuri merkitys myös kansantaloudellisesti, jatkaa Soinsaari.

Yksi merkittävä ulkomaisen työvoiman hyödyntäjä Pohjois-Suomessa on Otanmäessä toimiva kiskokaluston valmistaja Skoda Transtech, joka julkisti viime viikolla suuren paikallisjunien tilauksen Latviaan vuosina 2021-2024. Skoda Transtechille työvoiman saanti on ollut haaste jo pitkään.

- Meillä on työntekijöitä paristakymmenestä maasta, joista vahvimmin ovat edustettuina Venäjä ja Puola. Venäjä ei ole EU:ssa, joten sen suhteen lupaprosessit voivat olla hitaita. Näkemykseni mukaan työvoiman saatavuusharkinta ja lupaprosessien byrokraattisuus eivät ole kasvun este, mutta hidaste ne voivat olla. Tässä kohtaa on hyvä muistaa, että emme ole yksin tämän haasteen kanssa: Kainuussa on tällä hetkellä yli tuhat avointa työpaikkaa. Mielestäni ratkaisu pitäisi löytyä ulkomaisen ja kotimaisen työvoiman sekä koulutuksen yhdistelmänä, sanoo Skoda Transtech Oy:n toimitusjohtaja Lasse Orre.

Oulun kauppakamarin mukaan työperusteinen maahanmuutto on Suomelle välttämättömyys, jotta yrityksille riittää henkilöstöä ja hyvinvointivaltion rahoitus voidaan turvata.

- Meidän on pystyttävä houkuttelemaan Suomeen huippuosaamista ja ammattilaisia myös ulkomailta. Sujuvat lupaprosessit ovat yksi keino houkutella aktiivisesti osaajia ulkomailta. Lupaprosessit on viipymättä sujuvoitettava asiakaslähtöisiksi digitalisaatiota hyödyntäen. Työhön perustuvien oleskelulupien käsittelyajaksi on saatava lakiin maksimiksi kuukausi. Tavoitteena tulee kuitenkin olla keskimääräisesti alle viikon käsittelyaika, päättää Oulun kauppakamarin toimitusjohtaja Jari P. Tuovinen.

Lisätietoja:

Jari P. Tuovinen
toimitusjohtaja, Oulun kauppakamari
044 313 4505
jari.tuovinen@chamber.fi

Vuonna 1918 perustetun Oulun kauppakamarin missiona on edistää elinkeinoelämän yhteisiä toimintaedellytyksiä sekä tarjota koulutus- ja kehittämispalveluita. Oulun kauppakamarin visiona on olla keskeisin vaikuttaja ja halutuin yhteistyökumppani Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa elinkeinopolitiikassa. Toiminnan tuloksena yritysten toimintaympäristö kehittyy jatkuvasti kilpailukykyisemmäksi.

 

 

 

Jaa: