Seuraa meitä: Facebookissa LinkedIn:ssä Twitterissä EnglishSuomi

Muistilista verotuspäätöksen tarkistamiseksi

30.08.2019


Onko yrityksesi saanut jo verotuspäätöksen viimeisimmältä verovuodelta? Viime vuoden puolella voimaan tulleet yhteisöjen tuloverotusta koskevat lakimuutokset edistävät verotuksen reaaliaikaisuutta. Säännönmukainen verotus päättyy nykyään verovelvolliskohtaisesti verotuspäätökseen merkittynä päivänä, joten tuloverotus voi päättyä eri verovelvollisilla eri aikaan.

Verotuspäätöksen saamisen jälkeen on tärkeää tarkistaa, että verotuspäätös kokonaisuudessaan vastaa annettua veroilmoitusta. Verotus päättyy verotuspäätöksessä ilmoitettuna päivänä, mutta kuitenkin viimeistään 10 kuukautta tilikauden viimeisen kalenterikuukauden päättymisen jälkeen. Laadimme seuraavan muistilistan seikoista, joihin verotuspäätöksellä erityisesti kannattaa kiinnittää huomiota:

1. Tarkista verotuksen päättymispäivä.

Kuten edellä on mainittu, jokaisella verovelvollisella on oma verotuksen päättymispäivä, joka on merkitty verotuspäätökseen. Verotus päättyy verovelvolliskohtaisesti verotuspäätöksessä ilmoitettuna päivänä, jos verotustietoja ei muuteta ennen verotuksen päätymistä.  Verotus voi siis päättyä hyvinkin pian veroilmoituksen toimittamisen jälkeen.

2. Tarkista mahdollisen veronpalautuksen tai jäännösveron määrä.

Verohallinto laskee yhtiön tekemän veroilmoituksen perusteella verovuoden lopullisen tuloveron määrän, joka ilmenee verotuspäätökseltä.  Verotuspäätökseltä löytyy myös tieto mahdollisen veronpalautuksen tai jäännösveron määrästä. Verotus voi nykyään päättyä huomattavasti aikaisemmin kuin ennen, mikä vaikuttaa myös veronpalautuksen ja jäännösveron maksupäivien aikaistumiseen. Veronpalautuksen maksupäivä ja jäännösveron eräpäivä määräytyvät verotuksen verovelvolliskohtaisen päättymispäivän mukaisesti. Yhteisön jäännösveron eräpäivä on verotuksen päättymiskuukautta seuraavan toisen kuukauden 3. päivä ja veronpalautus maksetaan verotuksen päättymiskuukautta toiseksi seuraavan kuukauden 5. päivänä. Verotuspäätökseltä löytyy myös ohjeet mahdollisen jäännösveron maksamista varten. Verohallinto voi käyttää yhteisön veronpalautuksen maksamattomiin veroihin heti verotuksen päättymispäivänä. Verovelvollinen saa aina ilmoituksen palautuksen käytöstä verovelalle postitse tai OmaVeroon.

3. Tarkista, kuinka mahdollisia tappioita on verotuspäätöksellä käsitelty.

Osakeyhtiön mahdolliset tappiot ilmenevät verotuspäätökseltä, joten on tärkeää tarkistaa, että tappiota on vahvistettu ja vähennetty oikea määrä. Mikäli verotuspäätöksellä ei ole käytettävissä olevia tappioita, tämä voi johtua joko suorasta tai välillisestä omistajanvaihdoksesta. Tappioita ei vähennetä, jos yhtiön osakkeista yli puolet on vaihtanut omistajaa joko suoraan tai välillisesti tappiovuoden aikana tai sen jälkeen ja vaihdos on tapahtunut muuten kuin perinnön tai testamentin vuoksi. Tällaisessa tilanteessa yhtiö voi kuitenkin hakea poikkeuslupaa Verohallinnolta tappioiden vähentämiselle omistajanvaihdoksesta huolimatta. Mikäli Verohallinto antaa asiassa myönteisen ratkaisun, verotusta oikaistaan verovelvollisen hyväksi.

4. Tarkista muutoksenhakuajan päättymisen ajankohta.

Verotuksen päätyttyä verotukseen on mahdollista hakea muutosta oikaisuvaatimuksella, joka tehdään verotuksen oikaisulautakunnalle. Verotuspäätöksen liitteenä on muutoksenhakuohje, josta tulee tarkistaa muutoksenhakuajat. Oikaisuvaatimus on tehtävä 3 vuoden kuluessa verovuoden päättymistä seuraavan kalenterivuoden alusta.

Lopuksi on hyvä tuoda esiin vielä, että tuloverotuksessa on otettu käyttöön verotuksen päättymisen jälkeen tehtävä täydentävä verotuspäätös tilanteissa, joissa verovelvollinen ilmoittaa sellaisen verotukseen vaikuttavan uuden tiedon, jota hän ei ole aikaisemmin ilmoittanut tai johon verotus ei ole muutoin perustunut. Menettelyssä ei ole kysymys muutoksenhakumenettelystä, vaan säännönmukaista verotusta täydentävästä menettelystä.

Ernst & Young Oy
Jonna Siikaluoma
Senior Tax Advisor, OTM

Jaa: