Seuraa meitä: Facebookissa LinkedIn:ssä Twitterissä EnglishSuomi

Kesätyöstipendiaatti Anna Salmen ajatuksia Kratonin Oulun tehtaalta

14.08.2019


”Kratonin Oulun tehdas on Nuottasaaren teollisuusalueella sijaitseva biojalostamo, jossa raakamäntyöljystä valmistetaan tislaamalla rasvahappoja, hartseja, mäntyöljyä ja mäntypikeä. Nämä tuotteet lähetetään jatkojalostettaviksi muille tehtaille, joissa niistä valmistetaan arkipäiväisestä elämästä tutumpia tuotteita, kuten auton renkaita, liimoja ja kosmetiikkatuotteita.

 

Kesätyöstipendiaattina vajaan kahden kuukauden aikana työtehtäviini tehtaalla kuuluivat prosessinkehitys- ja tiedonkeruutehtävät. Pääsin seuraamaan kuljetuskonttien lastausprosessia ja logistista ketjua tarkoituksena kerätä tietoa niihin syntyvistä tuotejäämistä. Tehtaan ja organisaation toiminnasta sain tietoa eri osa-alueilla työskentelevien henkilöiden pitämistä perehdytyksistä.

Työhaastattelusta alkaen turvallisuuden korostettiin olevan Kratonin tärkein arvo, josta ei ole varaa tinkiä missään tilanteessa. Kesän aikana kriittisen ajattelun tärkeys iskostui päähäni siinä määrin, että tehtaan porteista ulos astuessanikin analysoin ympäriltä turvallisuusuhkia. Arkipäiväisiinkiin riskeihin, kuten portaissa kävelemiseen, suhtaudutaan erityisellä vakavuudella paikassa, jossa isoimmat vaaratekijät ovat mittavia ja vaativat huolellista ennakoimista ja suunnittelua riskien minimoimiseksi.

Teollisuus on merkittävä osa jokapäiväistä elämää, mutta sen olemassaolo piiloutuu tietämättömyyden taakse. Monesti tehtaat nähdään äärimmäisen koneellistettuina yksiköinä, joissa robotiikka valmistaa raaka-aineista valmiita tuotteita. Todellisuudessa tehtaiden toiminnasta huolehtivat tavalliset ihmiset inhimillisellä työskentelyllään.

Tietoa kerätessäni keskustelin useiden eri osa-alueiden työntekijöiden kanssa. Pääsin kehittämään vuorovaikutustaitojani Oulun tehtaan sisäisessä viestinnässä sekä eri sidosryhmien kanssa kommunikoidessani. Myös englantia pääsin harjoittelemaan virallisessa ympäristössä. Viestiessäni eri työtehtävissä toimivien ihmisten kanssa huomasin, kuinka tärkeää on pyrkiä katsomaan asioita heidän näkökulmastaan, jotta oman kysymyksensä osaa esittää muodossa, johon heidän on sujuvaa vastata.

Haastava ja erittäin opettavainen kesätyö tarjosi arvokasta kokemusta ja varmuutta tulevaisuuden työtehtäviin sekä yliopisto-opiskeluiden alkuun. Kiitokset Oulun kauppakamarin Teollisuusvaliokunnalle ja MAOL Oulun seutu ry:lle sekä vastuulliselle kesätyönantajalle Oulun Kratonin tehtaalle stipendikesätyöpaikan järjestämisestä. Kiitos myös entiselle lukiolleni Osykille. Toivottavasti kesätyöstipendit mahdollistavat jatkossakin nuorille teollisuuden näyttäytymisen uudessa valossa.”

Anna Salmi

Jaa: