Seuraa meitä: Facebookissa LinkedIn:ssä Twitterissä EnglishSuomi

”Pohjois-Suomen työllisyysasteen kannalta on tärkeää, että tuleva hallitus toivottaa metsäteollisuuden mahdolliset investoinnit tervetulleiksi”

13.08.2019


Oulun kauppakamari jakaa Metsäteollisuus ry:n huolen kilpailukyvyn säilymisestä ja antaa Rinteen hallitukselle vahvat evästykset syyskuun budjettiriiheen pohjoisen menestyvän metsäteollisuuden puolesta. Oulun kauppakamarin mukaan ilmastotyön pitää olla vaikuttavaa ja kustannustehokasta teollisuuden toimintaedellytysten heikentämisen sijasta.

 
kuva: Pexels

”Pohjois-Suomen työllisyysasteen kannalta on tärkeää, että tuleva hallitus toivottaa metsäteollisuuden mahdolliset investoinnit tervetulleiksi. On erittäin positiivista, että hallitusohjelmassa ei ole suoria linjauksia, joilla rajoitetaan metsien kestävää talouskäyttöä. Sen sijaan negatiivista on, että aiempien hallitusten vahva tahto biotalouden edistämiseksi tuntuu kadonneen Rinteen hallituksen agendalta”, toteaa Oulun kauppakamarin toimitusjohtaja Jari P. Tuovinen.

Pohjois-Suomelle elintärkeän metsäteollisuuden kannalta on huolestuttavaa, että hallitus näyttää kääntävän teollisuudenalan kustannukset nousuun. Seurauksena olisi metsäteollisuuden kansainvälisen kilpailukyvyn heikkeneminen ja kahden edellisen hallituksen synnyttämän myönteisen kehityksen katkeaminen.

Suomen sijainti ja pitkät etäisyydet kohdemarkkinoille aiheuttavat sen, että korkeat logistiikkakustannukset muodostavat suomalaisille yrityksille kilpailuhaitan. Liikenteen nimissä kerätään veroina ja maksuina seitsemän kertaa enemmän rahaa kuin mitä liikenteeseen ohjataan. Yritysten kilpailukykyä ei tule entisestään heikentää yksittäisillä lisämaksuilla.

”Sipilän, Stubbin ja Kataisen johtamat hallitukset pidättäytyivät kuluvalla vuosikymmenellä järjestään teollisuuden kustannuksia kohottaneista toimenpiteistä. Lisäksi entisen elinkeinoministeri Lintilän ’kuljetustukityöryhmän’ julkistettujen ehdotusten toteuttamisen vauhdittaminen edistää pohjoisen merkittävän mekaanisen metsäteollisuuden kilpailukykyä viennissä. Mekaaninen metsäteollisuus eli sahat, talotehtaat ja hirsiteollisuus sekä ovien, ikkunoiden ja listojen jalostus on myös tärkeä osa metsäteollisuuden kokonaisuutta. Nyt Rinteen hallitus on langettamassa kilpailukykyä olennaisesti heikentäviä rasitteita, kuten energia- ja polttoaineverojen nostoja sekä ruokkimassa epävarmuutta päästökauppakompensaation jatkon suhteen”, jatkaa Tuovinen.

Tuovisen mukaan metsäteollisuudelle tärkeät liikenneväylät kärsivät lähes 2,5 miljardin korjausvelasta, josta puolet kohdistuu tiestöön. Väylien korjaamisen lisäksi tarvitaan investointeja - uusien väylien rakentamista, liittymien parantamista, lisäkaistoja ja lisäraiteita. Investointivelkaa on kurottava, sillä infra luo kasvua ja mahdollistaa yhteiskunnan kehittymisen. Suomen liikenneympäristö ei nykyisellään pärjää kilpailijamaille, erityisesti Ruotsille.

”Liikenteen perusväylänpidon rahoitusta on lisättävä 300 miljoonalla heti hallituskauden alusta alkaen. Ennen kaikkea korjaus- ja investointivelan vähentäminen vaatii kuitenkin kokonaisvaltaista suunnittelua. Valtakunnallinen 12-vuotinen suunnitelma on vietävä maaliin. Suunnitelma tulee laatia vuorovaikutteisesti niin, että siinä huomioidaan elinkeinoelämän ja alueiden tarpeet”, sanoo Tuovinen.

Ilmastonmuutoksen hillitseminen sisältää myös monia mahdollisuuksia

Kauppakamarien mukaan ilmastotyön punaisena lankana pitää olla vaikuttavuus ja kustannustehokkuus. Eniten pitää panostaa niihin toimenpiteisiin, joilla päästöjä voidaan vähentää eniten ja edullisimmin. Siksi markkinoita pitää luoda ja joustavaa hintaohjausta hyödyntää keinona aina kuin mahdollista. Poliittisen ohjauksen on perustuttava vaikutuksiin, eikä yksittäisten teknologioiden tai energianlähteiden tukiin.

Metsäteollisuus ry:n kesäkuussa julkaiseman tiedotteen mukaan hallitusohjelman metsälinjaukset ovat maltillisia, mutta aikaistettu hiilineutraalisuustavoite voi uhata ilmastomyönteisiä tuotteita valmistavan metsäteollisuuden näkymää tulevaan. Rinteen hallituksen tavoite saavuttaa hiilineutraalisuus Suomessa vuoteen 2035 mennessä on äärimmäisen haastava. Aikataulu on 10 vuotta kireämpi kuin esimerkiksi Ruotsilla. Metsäteollisuus ry:n mukaan on olemassa suuri riski, että tavoite ohjaa tekemään Suomessa päätöksiä, jotka rajoittavat tulevaisuudessa metsien talouskäyttöä. Tällä on negatiivinen vaikutus investointi-ilmapiiriin.

”Ilmastonmuutoksen hillitseminen sisältää myös monia mahdollisuuksia Suomelle ja maassamme toimiville yrityksille. Ympäristöystävällisten ratkaisujen ja teknologioiden kehittäminen paitsi torjuu ilmastonmuutosta niin myös luo uutta liiketoimintaa ja kasvua. Esimerkiksi kiertotaloudessa on paljon hyödyntämätöntä potentiaalia, joka voisi luoda merkittävää arvonlisää kansantalouteemme”, päättää Tuovinen.

Lisätietoja:

Jari P. Tuovinen
toimitusjohtaja, Oulun kauppakamari
044 313 4505
jari.tuovinen@chamber.fi

Vuonna 1918 perustetun Oulun kauppakamarin missiona on edistää elinkeinoelämän yhteisiä toimintaedellytyksiä sekä tarjota koulutus- ja kehittämispalveluita. Oulun kauppakamarin visiona on olla keskeisin vaikuttaja ja halutuin yhteistyökumppani Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa elinkeinopolitiikassa. Toiminnan tuloksena yritysten toimintaympäristö kehittyy jatkuvasti kilpailukykyisemmäksi.

Jaa: