Seuraa meitä: Facebookissa LinkedIn:ssä Twitterissä EnglishSuomi

Kainuun kauppakamariosasto palkitsi tulevaisuuden ammattiosaajia

05.06.2019


Kainuun kauppakamariosasto on palkinnut stipendillä kaksi Kajaanin ammattikorkeakoulun opinnäytetyötä. Tieto- ja viestintätekniikan insinööriksi valmistuneen Jani Vattulan työssä ”Katseenseurantatekniikan hyödyntäminen elektronisessa urheilussa” käy hyvin ilmi elektronisen urheilun laaja-alaisuus ja merkittävyys kasvavana liiketoiminta-alana. Työssä on erinomaisella tavalla yhdistetty Kajaanin ammattikorkeakoulun vahvaa mittaustekniikan osaamista pelikehityksen nopeimmin kasvavan osa-alueen, kilpapelaamisen tarpeisiin. Vattulan kehittämää teknologiaa tullaan jatkossa hyödyntämään elektronisen urheilun tutkimuksessa, kilpapelaaja-analyyseissä ja kilpapelaamisen ammattimaisessa valmentamisessa.

 Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinööriksi valmistuneen Hannes Ojalehdon työssä ”Laskentapohjien luonti CLT-rakenteiden mitoittamiseen” näkyy erityisen vahvasti insinööriosaamisen olennainen elementti, kyky soveltaa matematiikkaa. Ojalehto on työssään kehittänyt CLT-levyjen mitoitusmenetelmää ja testannut sen toimivuutta onnistuneesti toimeksiantajayritykselle, joka on ottanut kehitetyn menetelmän jo kaupalliseen käyttöön.

Kuvassa Jani Vattula ja Hannes Ojalehto
Kainuun ammattiopiston opiskelijoista Kainuun kauppakamariosaston stipendin saivat seuraavat henkilöt:

Matkailuala

Saara Asikainen: Tunnollinen ja vastuullinen tiimipelaaja.

Nora Venäläinen: Hyvän ammatti-identiteetin omaava opiskelija.

Olesya Heikkinen: Rohkea ja yritteliäs itsensä kehittäjä.

 
Kuvassa Saara Asikainen (kuudes oikealta) ja Nora Venäläinen (toinen vasemmalta)

Hotelli-, ravintola- ja cateringala

Jevgenia Fedotova: osoittanut koko opintojen ajan ahkeruutta ja innokkuutta opiskeluun. Saanut työelämästä erittäin hyvää palautetta.

Venla Keränen: tunnollinen ja ahkera tekijä. Osoittanut vastuullisuutta ja sitoutuneisuutta opintoihin. Saanut työelämästä erittäin hyvää palautetta. Toiminut aktiivisena NY-yrittäjänä opintojen aikana.

Aleksi Partanen: huima kasvu alan ammattilaiseksi, tunnollinen ja ahkera tekijä. Toiminut NY-yrittäjänä opintojen aikana.

 
Kuvassa Jevgenia Fedotova (ensimmäinen oikealta), Venla Keränen (toinen oikealta) ja Aleksi Partanen (kuudes oikealta)


Puhdistuspalveluala

Höglund Sari: alanvaihtaja, upea kasvutarina puhtaanapidon ammattilaiseksi, erinomainen palaute työssäoppimispaikoista.

Mutoni Ndeba: aktiivista opiskelua myös kouluajan ulkopuolella, kehittynyt ammatillisissa opinnoissa alan ammattilaiseksi.

NY-yritykset:  

Autokorjaamo Chicks FiX NY (Pinja Kemppainen, Hilla Heikkinen ja Fanni Heikkinen): osallistunut Helsingissä järjestettävään NY-finaaliin toukokuussa. Toiminta on asiakaslähtöistä ja yrittäjämäistä. Yrittäjämäinen asenne näkyy toiminnassa ja osoittavat yrityksen kehittämishalukkuutta.

Voehan Leipä NY (Milla Jokelainen ja Silja Hutri): osallistunut Helsingissä järjestettävään NY-finaaliin toukokuussa. NY-yrittäjät ovat osoittaneet koko toiminnan ajan aktiivisuutta, omatoimisuutta ja vastuullisuutta sekä halukkuutta kehittää toimintaa. Toiminnassa heijastuu yrittäjien yrittäjämäinen asenne.

 
Kuvassa oikealta Pinja Kemppainen, Hilla Heikkinen ja Fanni Heikkinen, Milla Jokelainen (neljäs oikealta) ja Silja Hutri (viides oikealta)

Jaa: