Seuraa meitä: Facebookissa LinkedIn:ssä Twitterissä EnglishSuomi

Pohjoisen elinvoima on yhteinen etu

03.06.2019


Kaupunkien ja kaupunkiseutujen välinen elinvoimakilpailu on Suomessa kiristynyt ja tulee edelleen kiristymään. Viime aikoina on käyty julkista keskustelua sekä kovista (mm. koulutuspaikkojen ja EU-rahoituksen jakaminen) että pehmeistä (”missä on kiva asua”) alueen elinvoimaan vaikuttavista teemoista. Näiden teemojen käsittelyssä on usein viitattu luotettavien tahojen tekemiin tutkimuksiin ja selvityksiin. Edunvalvonta tällä toimialalla muuttuu siis koko ajan myös yhä suunnitelmallisemmaksi.

Palvelualojen yrityksille, jotka edustavat noin puolta alueemme yrityksistä, toimintaympäristön elinvoimaisuudella on erityisen suuri merkitys. Nämä yritykset tarvitsevat ihmisiä, jotka tuottavat palveluja. Yhtä lailla nämä yritykset tarvitsevat ihmisiä palveluja ostamaan ja käyttämään. Etäpalveluiden rooli kasvaa, mutta useilla palvelualoilla fyysinen ja kasvokkain tapahtuva kaupanteko muodostavat edelleen liiketoiminnan ytimen.

Kuten useissa yhteyksissä on todettu, erityisesti työvoiman saatavuuden puolella kaivataan rakenteellisia muutoksia. Koulutustarjonnan tulee vastata yhteiskunnan ja työnantajien tarpeita, jotta palveluja tarvitsevat asiakkaat pystytään palvelemaan. Koulutukseensa panostaneille täytyy myös tarjota nykyistä paremmat kannustimet työn vastaanottamiseen.

Rakenteellisillakaan uudistuksilla ei kuitenkaan ole merkitystä, jos meillä ei ole riittävästi väkeä alueellamme töitä tekemässä ja töitä tilaamassa. Alueen yritysten intressi on, että Oulun kaupunki ja muut maakuntamme kunnat ovat elinvoimaisia ja menestyvät. Menestys ja kiirivä maine ruokkivat muuttoliikettä, joka on tänä päivänä voimakkaasti kilpailtu ja kasvava toimiala.

On hienoa, että alueemme keskeiset julkiset toimijat (erityisesti Oulun kaupunki, Oulun yliopisto ja Pohjois-Pohjanmaan liitto) ovat lyöneet yhä tiiviimmin hynttyitä yhteen elinvoimakilpailukyvyn parantamiseksi. Yrityskenttä on valmis jatkamaan tiivistä yhteistyötä alueen julkisten toimijoiden kanssa ja myös kasvattamaan rooliaan yhteisen edun nimissä. Olisiko meillä oiva paikka esimerkiksi yhteiselle elinvoimahankkeelle?

 

Ville Valkama
Oulun kauppakamarin palvelualojen valiokunnan puheenjohtaja
Pihlajalinna Oulu

Jaa: