Seuraa meitä: Facebookissa LinkedIn:ssä Twitterissä EnglishSuomi

Yli 20 vuotta teollisuuden stipendikesätyöpaikkoja matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa menestyneille

31.05.2019


 Kuvituskuva: Pixabay

Matemaattis-luonnontieteellisten aineiden osaaminen on tärkeä ala-asteelta aina peruskoulun jälkeiseen aikaan kaikille opintoaloilla eikä pelkästään teknisillä tai kaupallisilla aloilla. Monissa ammateissa riittää matematiikan hyvä perusosaaminen, mutta nykyisessä globaalissa kilpailussa pitää tietyillä aloilla huippuosaamisen taustalla olla huippukovaa matemaattista osaamista.

Oulun kauppakamarin teollisuusvaliokunta ja matemaattis-luonnontieteellisten opettajien järjestö, MAOL-Oulun seutu ry, ovat 21 vuonna peräkkäin järjestäneet teollisuuden kesätyöpaikkastipendit matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa hyvin menestyneille 18 vuotta täyttäneille lukio-opiskelijoille. Stipendikesätyöpaikka on 1-2 kuukauden mittainen. Vastaavalla tavalla on toimittu myös Kainuussa Oulun kauppakamarin teollisuusvaliokunnan, Kajaanin kauppakamariosaston sekä MAOL Kainuu ry:n kanssa.

Yhteistyön ajatuksena on viestiä nuorille matemaattis-luonnontieteellisten aineiden tärkeydestä ajatellen jatko-opiskelumahdollisuuksia ja ajatellen mahdollisuuksia työskennellä tulevaisuudessa teollisuudessa. Kokemukset stipendikesätyöjaksoista ovat olleet erittäin hyviä ja kouluissa on kokemuksista keskusteltu kesänkin jälkeen ja sitä kautta asia on voitu jakaa laajemmin lukiokavereiden keskuudessa.

Stipendikesätyöpaikan sai kesällä 2019 Oulun seudulla Kratonin Oulun tehtaalta Anna Salmi Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukiosta.

Lisätietoja:

Varatoimitusjohtaja Esa Pellikainen, Oulun kauppakamari, 0400-682403

Jaa: