Seuraa meitä: Facebookissa LinkedIn:ssä Twitterissä EnglishSuomi

DigiLeap – Hallittu Digiloikka

08.04.2019


 
kuvituskuva Pexels

Digitalisaatio on tunnistettu yhdeksi merkittävimmistä tekijöistä, joka vaikuttaa tulevaisuudessa suuresti niin yhteiskunnan eri toimintoihin kuin yritysten liiketoimintaan; sen vaikutusta verrataan usein teollisen vallankumouksen suuruiseen muutokseen.

Digitalisaatio vaikuttaa prosesseihin, työtapoihin ja liiketoimintaympäristöön; se vaatii uutta ajattelutapaa ja rohkeutta. Tätä jarruttaa kuitenkin tietämyksen puute miten edetä teknologian hyödyntämisessä. Pahin skenaario on, että yritys jättää digitalisaation ilmiönä huomiotta, joka johtaa riskeihin oman liiketoiminnan osalta. Digitalisaatio mahdollistaa uusia liiketoimintapotentiaaleja ja –malleja sekä muuttaa toimijoiden rooleja arvoketjussa.

Keskeinen kysymys onkin: kuinka yritykset varautuvat digimuutokseen: miten yritykset voivat tehdä digimuutoksen käytännössä ja systemaattisesti?

DigiLeap hankkeen tavoitteena on auttaa erityisesti pohjoispohjanmaalaisia PK-yrityksiä systemaattisessa, riskit, mahdollisuudet ja yrityksen nykytilan huomioivassa siirtymisessä kohti digitaalisia ratkaisuja. Hankkeessa tuotetaan:

  1. Digileap- malli, jonka avulla yritys voi tehdä systemaattisesti digimuutoksen itselleen.
  2. Mallia validoidaan hankkeen aikana pohjoispohjanmaalaisten yritysten käytännön digi-sparrauksessa.
  3. Digihaastattelujen ja kyselyiden tulokset.
  4. Seminaarit ja muut tapahtumat, jotka järjestetään tulosten esittelyyn.
  5. Tulokset kootaan avoimeen ilmaiseksi käytössä olevaan Digitalisaation tukipalveluun (web-palvelu).

Hankkeen toteuttavat Teknologian tutkimuskeskus VTT ja Oulun yliopisto. Hankkeen rahoittajakonsortiossa ovat mukana EAKR/Pohjois-Pohjanmaan Liitto, Iin Micropolis Oy, Naturpolis Oy, BusinessOulu, PipeLife Oy, Raahen seudun yrityspalvelut, Oulun Yliopisto ja VTT.

Lue lisää DigiLeap-hankkeen tuloksena syntyvästä PK-yritysten digimuutosta tukevasta apuadigiin.fi-palvelusta!

Lisätietoja:

Jukka Kääriäinen
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
jukka.kaariainen@vtt.fi

Timo Koivumäki
Oulun yliopisto
timo.koivumaki@oulu.fi

Jaa: