Seuraa meitä: Facebookissa LinkedIn:ssä Twitterissä EnglishSuomi

Yritykset kasvuun – suosiollisessa ympäristössä?

28.03.2019


Julkinen keskustelu on keskittynyt lähestyviin eduskuntavaaleihin jo pidemmän aikaa ja tiivistyy edelleen. Tulevan Eduskunnan harjoittamalla politiikalla on varmasti vaikutusta yrityksiin ja ennen kaikkea siihen millaiseksi toimintakenttä yritysten mahdollisuuksille kasvaa muodostuu.

Yrityksen kasvu lähtee halusta kasvaa sekä hyvästä lisäarvoa tuottavasta liikeideasta. Lisäarvon merkitys on suuri, koska sen kautta yritys saa aikaan myyntiä oikealle asiakasryhmälle. Hyviä ideoita on todella paljon, mutta toteuttajia vähemmän, koska kynnys lähteä yrittäjäksi on korkea. Lainsäädännöllä voidaan tähän kynnykseen tehokkaasti vaikuttaa, mutta muutokset vievät paljon aikaa, vaikka poliittinen tahto löytyisikin. Myös hyvin toimivan yrityksen johtaminen kasvuun on riskejä sisältävä hanke ja sitä kautta verrattavissa uuteen riskinottoon.

Onnistunut kasvu tarvitsee rahaa, jolla tehdään investointeja, markkinoidaan, myydään ja palkataan osaavia ihmisiä. Rahaa on markkinoilla saatavilla, mutta raha ei liiku kovinkaan hyvin. Erityisesti yksityisen riskirahan kerääminen on edelleen työlästä, vaikka markkinoille on tullut paljon uutta toimintaa viime vuosina – joukkorahoitus ja ns. harmaat pankit. Myös pankkisektorilla 2008 lähtien laajentunut regulaatio asettaa haasteita riskialttiimman kasvuyrityskentän pankkirahoitukselle. Toki sitä on helpotettu myös esimerkiksi Euroopan Investointipankin lainatakausohjelmilla.

Raha on kuitenkin vain hiiva taikinassa, jossa oikeat osaajat ja ideat tekevät pääosan kasvun massasta. Yhteiskunnan näkökulmasta kyky palkata ja halu ottaa työ vastaan, ovat keskeisimmät elementit. Tämän eteen on jo tehty paljon, mutta edelleen työn vastaanottamisen kannustimia tulee lisätä, koska usealla alalla on vaikeuksia saada työvoimaa eikä ikääntyvä väestö helpota tätä haastetta.

Kasvua edistävä ympäristö on siis mahdollistava tekijä, mutta sekä uusien yritysideoiden ja toimivien kasvua hakevien yritysten tulisi tarkastella kriittisesti myös tuotetta tai palveluaan. Nopeasti muuttuvassa maailmassa tuotteiden elinkaaret lyhenevät ja palvelut siirtyvät yhä enemmän digitaalisille alustoille. Kasvumahdollisuuksien tarkastelu voi tarkoittaa samalla tulevaisuuden toimintamahdollisuuksien kartoittamista.

Moni nykyään melko vakaalta tuntuvassa ympäristössä toimiva yritys tulee kohtaamaan uhkia ja mahdollisuuksia juurikin alustatalouden kautta. Yhä vahvemmin se, joka omistaa asiakkaat ja asiakasdatan hallitsee kilpailua toisin kuin aiemmin se, jolla oli pääomia investoida kiinteään omaisuuteen ja tuotantovälineisiin. Esimerkkinä toimii selkeimmin majoituskapasiteettia välittävät alustatalouden toimijat. Sama kehitys on mahdollista usealla toimialalla. Muutos on monelle nykytoimijalle myös mahdollisuus kasvaa oman kapasiteettinsa yli ja laajentaa toimintaansa kansainväliseksi.

Jokaisessa ympäristössä pystyy kasvamaan. Hyvä ympäristö nopeuttaa kasvua ja tuo useamman toimijan sitä hakemaan. Kannustan kuitenkin tutkimaan ideoita ja oman yrityksen kasvumahdollisuuksia riippumatta ajasta ja hetkestä. Maailma, ja sen säännöt ympärillä muuttuvat yhä nopeampaan tahtiin ja ainoa mitä ei liiaksi kannata tehdä, on paremman huomisen odottaminen.

 
Sami Heikkilä
aluejohtaja, Nordea Oy
Oulun kauppakamarin kasvuyritysvaliokunan puheenjohtaja

 

Jaa: