Seuraa meitä: Facebookissa LinkedIn:ssä Twitterissä EnglishSuomi

Esiintyvillä taiteilijoilla mahdollisuus hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi 1.4.2019 alkaen

27.03.2019

Arvonlisäverolain muutos 1.4.2019 alkaen mahdollistaan esiintyvien taiteilijoiden, muiden julkisten esiintyjien ja urheilijoiden sekä heidän esityksiään myyvien ohjelmatoimistojen vapaaehtoisen arvonlisäverovelvollisuuden esiintymispalkkioista ja esitysten myynnistä saatavista korvauksista. Näihin myynteihin sovelletaan alennettua 10 prosentin verokantaa. Arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröityneellä toimijalla on oikeus vähentää liiketoimintaansa varten tehtyihin hankintoihin sisältyvä arvonlisävero.

Miten muutos vaikuttaa?

Esiintyvien taiteilijoiden palvelujen arvonlisäverottomuus perustuu Euroopan unionin Suomelle myöntämään liittymissopimuksen poikkeuslupaan vapauttaa verosta kirjailijoiden, taiteilijoiden sekä esiintyvien taiteilijoiden tarjoamat palvelut. Koska näiden palvelujen myynti on arvonlisäverolaissa säädetty verottomaksi, esiintyvät taiteilijat ja ohjelmatoimistot eivät ole myöskään voineet vähentää tähän liittyvien hankintojen sisältämiä arvonlisäveroja. Hankintojen arvonlisävero on siis jäänyt näillä toimialoilla kustannukseksi, minkä on koettu haittaavan alan toimijoiden liiketoimintaedellytyksiä. Alan järjestöt ovatkin jo pitempään tavoitelleet arvonlisäverollisuutta ja sen mukanaan tuomaa arvonlisäveron vähennysoikeutta, koska esimerkiksi suuret konsertit ja muut vastaavat tilaisuudet edellyttävät nykymaailmassa huomattavan kalliita laite- ja muita hankintoja.

Hakeutuminen arvonlisäverovelvolliseksi

Taiteilijoiden sekä muiden esiintymispalkkioita laskuttavien toimijoiden on siis mahdollista hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi toiminnastaan 1.4.2019 alkaen. On tärkeää huomata, että hakeutuminen on vapaaehtoista eikä rekisteröitymistä edellytetä, mikäli toimija itse ei niin halua. Palkkiot tai korvaukset voi kuitenkin käsitellä arvonlisäverollisina vain siinä tapauksessa, että toimija on hakeutunut arvonlisäverolliseksi. Vastaavasti vähennysoikeus hankintojen arvonlisäverosta on luonnollisesti vain, jos toimija on hakeutunut arvonlisäverovelvolliseksi näiden palvelujen myynnistä. Huomioitavaa myös on, että vaikka toimija olisi jo rekisteröitynyt alv-velvolliseksi muusta toiminnastaan, tulee esiintymispalkkioiden ja korvausten osalta hakeutua erikseen arvonlisäverovelvolliseksi. Verohallinto rekisteröi toimijan alv-velvolliseksi hakemuksesta ja tämän jälkeen toimija on velvollinen antamaan säännöllisesti alv-ilmoitukset myös niiltä kuukausilta, jolloin toimintaa ei ole.

Hallinnollisen taakan lisääntymisestä huolimatta arvonlisäverovelvolliseksi hakeutuminen voi usein olla kannattavaa. Arvonlisäverollisella toimijalla on nimittäin oikeus vähentää verolliseen liiketoimintaansa liittyviin hankintoihin sisältyvä arvonlisävero. Esimerkiksi äänentoistolaitteiden hankinnasta tai kirjanpitäjän laskuttamasta palvelusta on vähennysoikeus laskun sisältämän 24 prosentin arvonlisäveron osalta. Arvonlisäveron vähennysoikeutta rajoittavat vain arvonlisäverolain vähennysoikeusrajoitukset, jolloin esimerkiksi edustustarkoitukseen tehdyistä hankinnoista vähennysoikeutta ei ole. Siltä osin kuin hankinnat liittyvät esimerkiksi yksityiseen kulutukseen tai verottomaan toimintaan kuten tekijänoikeuskorvauksiin tai toimintaan, vähennysoikeutta ei ole, koska tällaisia hankintoja ei ole tehty arvonlisäverollista liiketoimintaa varten.

Ostajan näkökulma

Arvonlisäverovelvolliseksi hakeutunut toimija on velvollinen suorittamaan veroa myynneistään. Näin ollen 10 prosentin vero tulee sisällyttää niin arvonlisäverovelvolliselle kuin ei-verovelvolliselle asiakkaalle annettavaan laskuun. Esiintymispalkkioihin ja -korvauksiin sisältyvä arvonlisävero on vähennyskelpoinen erä ostajalle, joka hankkii palvelun vähennykseen oikeuttavaan tarkoitukseen, eikä arvonlisävero tällöin jää ostajan kustannukseksi. Esiintyviltä taitelijoilta ja heidän palveluitaan välittäviltä ohjelmistotoimistoilta palveluja ostavien yritysten onkin jatkossa hyvä muistaa tarkistaa, sisältääkö annettu lasku arvonlisäveroa vai ei sekä se, onko myyjä varmasti hakeutunut arvonlisäverovelvolliseksi tästä toiminnasta. Mikäli myyjä ei ole toiminnastaan arvonlisäverovelvollinen, ei hänellä ole oikeutta laskuttaa palveluitaan arvonlisäverolla eikä myöskään ostajalla ole vähennysoikeutta laskulle virheellisesti merkitystä arvonlisäverosta.

Muutos siis parantaa merkittävästi esiintyvien taiteilijoiden ja muiden alan toimijoiden liiketoimintaedellytyksiä tuoden vähennysoikeuden liiketoimintaan liittyvistä hankinnoista. Käytännön järjestelyihin liittyvät asiat ja rekisteröintihakemukset kannattaa hoitaa kuntoon ajoissa, jotta muutoksen tuomia etuja pääsee hyödyntämäään mahdollisimman pian. 

 
Maritta Virtanen
Arvonlisäveroasiantuntija
Ernst & Young Oy
maritta.virtanen@fi.ey.com
puh. 050 3055 708

Jaa: