Seuraa meitä: Facebookissa LinkedIn:ssä Twitterissä EnglishSuomi

Matkailun ja kaupan momentum on nyt - kasvua, kansainvälistymistä ja työllisyyttä

25.03.2019

Matkailu kasvaa Suomessa hyvää vauhtia, noin 4 % vuodessa. Luonto ja aidot elämykset - revontulet, luonnossa liikkuminen ja luontoaktiviteetit, jää, lumi, kahdeksan vuodenaikaa, hiljaisuus - ovat vetovoimatekijöitä, jotka myyvät maailmalla. Hyvän matkailukokemuksen täydentävät hyvä paikallinen ruoka ja juoma.

Viime vuosina on rikottu ennätyksiä kansainvälisessä matkailussa. Kysymys on matkailuviennistä eli siitä, että matkailu-, ravitsemus- ja kaupanpalvelujen myynti ulkomaisille matkailijoille on vientiä Suomen maaperällä. Toiminnasta kertyy huomattavia verotuloja Suomeen. Koska olemme kuitenkin suhteellisen uusi kohde maailmalla, on kasvupotentiaali valtava.

Kasvu on tuonut mukanaan investointeja, myös ulkomailta. Ilman merkittäviä kasvuodotuksia, ei investointeja tapahdu. Pelkästään Oulun kauppakamarin alueella, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa, tulevien vuosien matkailuinvestoinnit ovat arviolta yli miljardi euroa seuraavien viiden vuoden aikana. Tähän kun lisätään jo tehdyt suuret investoinnit Kuusamoon Rukalle, Kalajoelle Hiekkasärkille, Pudasjärvelle Syötteelle ja Sotkamoon Vuokattiin, voidaan sanoa, että toimialalla investoidaan Pohjois-Suomeen.

Tulevaisuuden näkymä on erinomainen. Nyt puhutaan jo merkittävästä palveluteollisuudesta, sillä matkailun osuus bruttokansantuotteestamme on jo 2,6 %, kokonaiskysynnän ollessa jo 15 miljardia euroa. Alalla työskentelee jo yli 140 000 henkilöä, luku ei pidä vielä sisällään vuokratyövoimaa eikä kaupan alan työpaikkoja. Matkailu tuo huomattavan tukevaa kasvupohjaa koko maakuntaan ja erinomaisia palveluita paikalliselle väestölle.

Nyt täytyy tehdä kaikki mahdollinen kasvupotentiaalin kotiuttamiseksi. Oulun kauppakamarin kauppa- ja matkailuvaliokunnan näkemys on, että juuri tässä ja nyt on pureuduttava erityisesti kolmeen asiaan: sääntelyä on purettava, saavutettavuutta on parannettava ja työvoiman saatavuutta on edistettävä. Kaikki nämä toimet tukevat tehokkaasti matkailun ja kaupan alan kasvua.

Sääntelyn purkamisessa tavoitteena tulee olla anniskelun arvonlisäveron alennus, ammattimaiselle majoitustoiminnalle samat säännöt ja kaavoituksen valitusoikeuden rajaaminen. Tärkeä osa matkailukokemusta on paikallinen ruoka ja juoma. Ravintolassa nautittu illallinen nousee meillä muihin maihin verrattuna suhteettoman kalliiksi anniskelun kovan arvonlisäveron vuoksi. Vuokramajoitusta tarjoava Airbnb toimii hotellien kanssa samoilla markkinoilla, esimerkiksi Oulun kaupungissa Airbnb majoitusta on tarjolla jo yhden hotellin kapasiteetin verran. Lainsäädännössä tulee huomioida, että ammattimaisen majoitustoiminnan säädökset ovat samanlaisia kaikille toimijoille ja kilpailuolosuhteet tasapuolisia. 

Saavutettavuuden parantamisessa keskeistä on varmistaa, että lentoja ei veroteta ympäristövaikutuksiin vedoten, koska Suomi on melkein mistä tahansa maailmasta vain lentäen saavutettava maa. Pitää kehittää keinoja, jotka ovat kilpailuneutraaleja ja samalla päästöjä vähentäviä. Tie- ja raideliikennettä on kehitettävä, samoin kuin saavutettavuuden ja palveluiden ekosysteemiä. Kotimaisen matkailukysynnän näkökulmasta on kriittistä, että yksityisautoilu ei kallistu polttoaineverotuksen myötä. Kallistuminen johtaa kotimaisen kilpailukyvyn heikkenemiseen ja kysyntä suuntautuisi yhä useammin ulkomaille. Pitkien etäisyyksien Suomessa on varmistettava, että liikkumisen hinta on kohtuullista myös työmatkustamisessa.

Matkailu luo työllisyyttä ja edistää erityisesti nuorten työllisyyttä. Monien nuorten ensimmäinen työpaikka löytyy matkailun ja kaupan aloilta, usein ensin sesonkityöstä ja myöhemmin ympärivuotisesti. Yritysten mahdollisuuksia palkata nuoria ja opettaa työn tekemisen kulttuuria tulee helpottaa. Työvoiman saatavuuteen voidaan vaikuttaa koulujen loma-aikojen siirtämisellä. Toimenpide pidentäisi myös ratkaisevalla tavalla sesonkia ja parantaisi matkailun ja kaupan alan kannattavuutta. Myös työlupien tarveharkinnasta tulee luopua tai ainakin prosessia tulisi merkittävästi nopeuttaa. Ulkomaiset työntekijät tuovat joustavuutta työmarkkinoille ja ovat toivottu lisä kausityöntekijämarkkinoilla.

Matkustamisen megatrendejä ovat kestävä ja vastuullinen matkailu, ei pelkästään ympäristön näkökulmasta vaan myös yhteiskunnan ja talouden näkökulmasta tarkastellen. Näissä trendeissä olemme Suomessa monessa suhteessa edelläkävijöitä ja myös tämä luo kasvumahdollisuuksia.

Lisätietoja:

 
Toimitusjohtaja Janne Anttila, Kalajoen Hiekkasärkät Oy, Oulun kauppakamarin kauppa- ja matkailuvaliokunnan puheenjohtaja

https://www.oulunkauppakamari.fi/vaikuttaminen/valiokunnat/kauppa-_ja_matkailuvaliokunta

 

Jaa: