Seuraa meitä: Facebookissa LinkedIn:ssä Twitterissä EnglishSuomi

”Liikenteen perusväylän pitoon on lisättävä 300 miljoonaa vuosittain heti hallituskauden alusta”

19.03.2019


Kauppakamareiden mukaan pelkkä budjettirahoitus ei ole riittävä kattamaan liikenteen korjaus- ja investointivelkaa.

 

”Suomen liikenneverkossa on miljardien eurojen korjaus- ja kehittämisvaje. Liikenneverkko ei enää vastaa kuljetusten nykyvaatimuksia. Ajasta ovat jääneet jälkeen liikennejärjestelyt, siltojen ja teiden painorajoitukset ja kiertoreitit”, totesi Oulun Autokuljetus Oy:n toimitusjohtaja Jaana Kokko Oulun kauppakamarin ja Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien järjestämässä eduskuntavaalipaneelissa maanantai-iltana.

Oulun kauppakamarin hallituksen jäsen Jaana Kokko oli yksi paneelissa istuneiden ehdokkaiden viidestä yrityselämän sparraajasta. Kokon mukaan tieverkoston parantaminen vaatii pitkäjänteisyyttä tulevilta päättäjiltä.

”Liikenteen korjaus- ja investointivelkaa on pienennettävä pitkäjänteisellä suunnittelulla, hallituskausi on aivan liian lyhyt aika, suunta ei voi muuttua aina hallituskauden muututtua, vaan tarvitsemme 12-vuotisen suunnitelman. Liikenteen perusväylän pitoon on lisättävä 300 miljoonaa vuosittain heti hallituskauden alusta. Liikenteen nimissä kerättiin vuodessa veroina ja maksuina kahdeksan miljardia, mistä palautuu viidennes takaisin liikenteeseen. Pitäisikö palautua enemmän?” kysyi Kokko.

Kauppakamareiden yhteisten eduskuntavaalitavoitteiden mukaan Suomi tarvitsee liikenteelle uuden kokonaisvaltaisen rahoitusmallin, jonka avulla on mahdollista tavoitella Ruotsin tasoa infran rahoituksessa sekä käynnistää uusia infrahankkeita etupainotteisesti. Kauppakamarit ovat julkaisseet yhteisen vaaliohjelman, jossa ne asettavat lähtökohdat uudelle rahoitusmallille.

Kauppakamareiden mukaan uuden rahoitusmallin pitää pystyä vähentämään korjaus- ja investointivelkaa Suomen eri osissa. Uusi rahoitusmalli ei kuitenkaan saa nostaa teiden käytön nettokustannuksia. Lisäksi hankeyhtiöiden käyttöä yksittäisissä uusissa hankkeissa tulee niiden mukaan edistää.

Alueen saavutettavuus on yksi Oulun kauppakamarin alueellisista vaaliteemoista. Alueen saavutettavuuden parantamiseen liittyvät toimenpiteet ovat keskittyneet kärkihankkeiden edistämiseen raideliikenteen kehittämiseksi erityisesti Oulun ja Ylivieskan välillä kaksoisraiteen rakentamiseksi, tieliikenteen osalta VT4:n ja VT8:n risteysalueen sujuvoittamiseksi sekä perusväyläpidon määrärahojen nostamiseksi pysyvästi.

”Kaksoisraide on saanut laajaa tukea ja kannatusta julkisuudessa ja yhteys Helsingistä Tornioon on nimetty Suomi-radaksi. Liikenne- ja viestintäministeriön kaavailemiin valtion maanteiden ja rautateiden pääväyliin saatiin VT4:n lisäksi myös siitä puuttuneet VT8:n osat sekä VT6 välillä Kajaani Joensuu”, kertoo Oulun kauppakamarin toimitusjohtaja Jari P. Tuovinen.

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi korostaa, että väyläverkon kokonaisuuden sujuvuus on kriittinen asia talouskasvun, yritysten toimintaedellytysten sekä kilpailukyvyn kannalta.

“Suomi on eurooppalaisittain pullonpohja ja saari, mikä takaa sen, että meillä on logistisesti huonot lähtökohdat kilpailijamaihimme verrattuna. Maantieteelle emme voi mitään, mutta sitä vastoin meidän tulisi tehdä kaikkemme, jotta voimme taata kilpailukykyisen asemamme”, hän sanoo.

Kauppakamarit haluavat kiinnittää ohjelmassaan huomiota myös siihen, että Suomen on myös paremmin hyödynnettävä EU:n rahoitusmahdollisuudet liikenteelle. EU-rahoitusmahdollisuuksien osalta erityisen tärkeää on vaikuttaa liikenteen TEN-T-ydinverkkokäytävän laajentamiseen, koska Suomen mahdollisuudet kehittää olemassa olevaa liikenneinfrastruktuuria paranisivat.

Kauppakamareiden “Ratkaisuja Suomelle” -ohjelma tarjoaa kauppakamariryhmän panoksen Suomen tulevien vuosien haasteiden ratkaisemiseksi. Kauppakamariryhmä esittää uudistuksia muun muassa osaavan työvoiman, työllisyyden ja kestävän julkisen talouden ja sujuvamman sääntelyn kehittämiseksi. Lisäksi ohjelmassa esitetään itsesääntelyyn perustuvia ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjuntaan sekä liikenteen ja infrastruktuurin rahoitukseen.

Lisätietoja:

Jari P. Tuovinen
toimitusjohtaja, Oulun kauppakamari
044 313 4505
jari.tuovinen@chamber.fi

Kauppakamarien vaaliteesit

Jaa: