Seuraa meitä: Facebookissa LinkedIn:ssä Twitterissä EnglishSuomi

Suomen logistiikka ja liikenne on sydämen asia

01.03.2019


Tiet, radat ja lentoreitit kuljettavat ihmisiä ja tavaroita, kaapelit tietoa.

Suomi elää keskellä yhä nopeammin muuttuvaa maailmaa. Nyt Suomi tarvitsee entistäkin enemmän kykyä uudistua ja yhdessä meidän on kyettävä rakentamaan vastuullisia ratkaisuja huomiselle myös logistiikan ja liikenteen päätöksenteossa. Väestö ikääntyy, teknologia kehittyy ja ilmaston lämpeneminen vaatii pysäyttämistä. Tarvitsemme tehokkaita ja monipuolisia keinoja, jotka johtavat kestävään kasvuun.

Toimiva liikennejärjestelmä ja sujuvat logistiikkaketjut niin henkilö- kuin tavaraliikenteessä ovat Suomen kilpailukyvyn edellytys. Liikenteen korjaus- ja investointivelkaa on supistettava pitkäjänteisellä suunnittelulla. Liikenneväylät kärsivät lähes 2,5 miljardin korjausvelasta, josta puolet kohdistuu tiestöön. Korjausvelan lisäksi tarvitsemme uusia investointeja, uusien väylien rakentamista, liittymien parantamista, lisäkaistoja ja -raiteita.

Suomi tarvitsee investointeja, koska infraan panostaminen luo edellytykset kasvulle ja yhteiskunnan kehittymiselle. Tällä hetkellä liikenneympäristömme ei pärjää kilpailijamaille. Liikenteen perusväylän pitoon on lisättävä 300 miljoonaa heti hallituskauden alusta alkaen. Erittäin tärkeää on saattaa valtakunnallinen 12-vuotinen liikennejärjestelmäsuunnittelu maaliin. Tarvitsemme yhteistä näkemystä kauas tulevaisuuteen. Suunta ei voi muuttua joka hallituskauden alussa.

Suomi on kaukainen saari, jonka haasteena on pitkät etäisyydet kohdemarkkinoille, mistä syystä korkeat logistiikkakustannukset aiheuttavat yrityksille kilpailuhaitan. Kansallisen logistiikkaselvityksen (2018) mukaan kaupan ja teollisuuden yritysten logistiikkakustannusten osuus oli 14,1 %:ia liikevaihdosta. Liikenteen nimissä kerättiin veroina ja maksuina 8 miljardia, mistä palautuu viidennes takaisin liikenteeseen. Yritysten kilpailukykyä ei saa entisestään heikenteen yksittäisillä lisämaksuilla tai pisteveroilla. Merenkulun väylämaksu tulisi poistaa kokonaisuudessaan ja lentoveroa ei tulisi ottaa käyttöön lainkaan.

Suomen logistiikka ja liikenne on sydämen asia, koska sillä on suuri merkitystä arjessamme ja siihen voi jokainen omilla valinnoillakin vaikuttaa. Kyse on arjen sujuvuudesta – siitä, missä asun ja teen työtä, miten ja millä liikun ja siitä, miten nopeasti ja helposti saan tuotteet ja palvelut jokaisena päivänä kotiin ja töihin ilmastoa vähiten kuormittaen. Toivon jokaiselle yritykselle ja ihmiselle arkeen parempaa sujuvuutta, hyvää saavutettavuutta ja pieniä ilmastotekoja.

 
Aila Orabi
logistiikka- ja liikennevaliokunnan puheenjohtaja, Oulun kauppakamari
aluejohtaja, Posti Oy

Jaa: