Seuraa meitä: Facebookissa LinkedIn:ssä Twitterissä EnglishSuomi

Uuden vuoden ratkaisuja Suomelle

11.01.2019


Suomella on edessään ratkaisujen vuodet. Menetetty vuosikymmen on takana, ja kaikki edellytykset uuteen kukoistukseen ovat olemassa. Vienti vetää, työllisyys paranee ja valtion velanoton kasvu on taittunut. Tyytyväisyyteen ei kuitenkaan pidä tuudittautua. Talouskasvu on hidastumassa. Tarvitaan rohkeutta tarttua ratkaisuihin. Rakenteellisia uudistuksia ja vaikeita päätöksiä on tehtävä nyt.

Suomi tarvitsee jatkuvaa kykyä uudistua. Väestö ikääntyy, teknologia kehittyy ja ilmaston lämpeneminen vaatii pysäyttämistä. Elämme keskellä yhä nopeammin muuttuvaa maailmaa. Emme voi jäädä seuraamaan sivusta vaan meidän on jatkuvasti rakennettava vastuullisia ratkaisuja huomiselle. Ilmastonmuutos on torjuttava tai muuten kaikki muu on turhaa. Tarvitsemme tehokkaita ja monipuolisia keinoja, joilla päästöjä voidaan vähentää mahdollisimman edullisesti, ilman mittavia hyvinvointitappioita. Keinoja kestävään kasvuun tulee etsiä ensisijaisesti markkinatalouden pelisäännöillä, teknologian kehitystä hyödyntäen.

Työllisyysastetta on nostettava, jotta suomalaisesta työstä ja yrittämisestä kerättyjen verojen maksu ei jää liian kapeille harteille. Väestön ikääntyminen asettaa hyvinvointivaltion rahoituksen kestävyyden koetukselle. Julkinen talous ei tule olemaan kestävällä pohjalla, ellei Suomen työllisyysaste nouse muiden Pohjoismaiden tasolle, kohti 80 prosenttia. Pula osaavasta työvoimasta vaatii ratkaisuja, sillä osaaminen on Suomen ainoa pysyvä kilpailuetu. Nyt osaajapula on noussut yhdeksi yritysten suurimmista kasvun esteistä. Työllisyysasteen nostaminen ja osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen eri puolilla maata vaativat monipuolisia koulutukseen liittyviä uudistuksia, uudenlaista tiiviimpää yhteistyötä yritysten ja oppilaitosten välillä sekä merkittävästi nykyistä enemmän työperusteista maahanmuuttoa ja huippuosaamista myös ulkomailta.

Sujuva liikenne ja saavutettavuus ovat alueiden kilpailukyvyn ja elinvoiman ytimessä. Liikenteen rahoitus tarvitsee uuden rahoitusmallin, sillä väylien korjausvelkaa sekä infran investointivelkaa on pystyttävä kuromaan umpeen. Suomella on kaikki mahdollisuudet tavoitella keskeisillä kilpailukykymittareilla maailman kärkeä. Tämä vaatii sitä, että Suomi on mahdollistava yhteiskunta, joka luo edellytyksiä yrityksille ja yksilöille yrittämiseen, luovuuteen ja uusien ratkaisujen etsimiseen. Sääntelyn on oltava sujuvaa ja tervettä kilpailua tukevaa. Mahdollistava yhteiskunta kannustaa ennustettavalla ja pitkäjänteisellä politiikalla osaamisen kehittämiseen ja innovaatioihin, kestävään kasvuun, omistamiseen sekä investointeihin.

Menestyksellistä uutta vuotta kaikille. Toivottavasti eduskuntavaalit käydään asiapohjalta eikä niistä tule populistisen repiviä. Lisäksi on tärkeää turvata myös työrauha.

 
Jari P. Tuovinen
Oulun kauppakamarin toimitusjohtaja

 

Jaa: