Seuraa meitä: Facebookissa LinkedIn:ssä Twitterissä EnglishSuomi

Kainuulaisyritysten maksamat yhteisöverot nousivat merkittävästi vuonna 2016

21.11.2018


 Kuva: Pexels

Kainuun alueelle rekisteröityjen yritysten tuottama verojalanjälki oli vuonna 2016 noin 140 miljoonaa euroa. Summassa on huomioitu tilitetyt arvonlisäverot, palkkojen ennakonpidätykset, sairausvakuutusmaksut, yhteisöverot ja työttömyysvakuutusmaksut.

Vuonna 2016 kainuulaisyritykset maksoivat yhteisöveroa 19 miljoonaa euroa, mikä oli 53 % enemmän kuin vuonna 2015. Yritysten maksamista palkoista pidätetyt ennakkoverot nousivat 35 % ja olivat määrältään yli 73 miljoonaa euroa.

Tiedot selviävät Keskuskauppakamarin Suuren Veroselvityksen alueellisesta kartoituksesta. Veroselvitys julkaistaan kokonaisuudessaan joulukuussa.

Selvityksessä on tarkasteltu yritysten verojalanjälkeä eli yritysten maksamia ja tilittämiä veroja. Kainuussa veroja kertyi etenkin rakennus- ja kuljetusaloilta sekä kaupan alalta. Lisäksi sähkö-, kaasu- ja lämpö- ja jäähdytysalan yritykset tilittivät merkittävän määrän arvonlisäveroja.

Kainuuseen vuonna 2016 rekisteröidyistä yrityksistä runsas 2 400 maksoi ja tilitti veroja.  Kainuussa oli noin 29 000 työllistä.

"Yritysten veronmaksua tarkastellaan julkisuudessa aivan liian suppeasti. Yritystoiminta tuottaa yhteisöveroon nähden moninkertaisen verokertymän. Vaikka kaikki yritysten maksamat ja tilittämät verot eivät jääkään yritysten kustannukseksi ja rasitteeksi, ne kiistämättä syntyvät yritystoiminnan seurauksena", toteaa Keskuskauppakamarin verotuksesta vastaava johtaja Ann-Mari Kemell.

Keskuskauppakamarin verokiertue on tänään keskiviikkona 21.11. Kajaanissa, jossa tilaisuus järjestetään hotelli Scandic Kajanuksessa (Koskikatu 3) klo 9.00-16.00.

Lisätiedot:

Ann-Mari Kemell, johtaja, Keskuskauppakamari: 09 4242 6217 / ann.mari.kemell@chamber.fi

Mauri Kotamäki, johtava ekonomisti, Keskuskauppakamari: 09 4242 6235 / mauri.kotamaki@chamber.fi

Veroselvityksen tietoja Kainuu

Keskuskauppakamarin Suuri Veroselvitys julkaistaan kokonaisuudessaan joulukuussa 2018.

 

Jaa: