Seuraa meitä: Facebookissa LinkedIn:ssä Twitterissä EnglishSuomi

Ruotsissa halutaan insinööreiksi - Suomessakin onneksi toimenpiteitä

09.11.2018


 
Kuva: Unsplash

Ruotsissa nuorten naisten tämän päivän ykköshaaveammatti on sikäläisten selvitysten mukaan insinööri eli siellä on tehty jotain taas oikein. Suomessa ja omalla alueellamme on onneksi myös alettu asian suhteen toimenpiteisiin yhdessä koulujen ja yritysten kanssa. Teknologia-alat tarvitsevat paljon osaajia - miehiä ja naisia. Satsauksia tarvitaan nyt erityisesti tyttöihin, koska vain noin 20 prosenttia teknologia-alalla työskentelevistä on tällä hetkellä Suomessa naisia.  

LUMA-aineita ja luottamusta nuorille omasta osaamisesta

Koulujen, ammattikoulujen ja korkeakoulujen ja yritysten yhteistoimilla on saatu Oulussa tuloksia esimerkiksi lukiolaisten LUMA-aineiden suosion kasvuun. Jos näin on, on se mahtava juttu. LUMA-aineet (kemia, fysiikka, matematiikka) ovat insinöörialoille ne keskeisimmät. Tietysti on hyvä panostaa myös kieliin, liiketoimintaosaamiseen, yrittäjyyteen, myyntiin jne., mutta esimerkiksi pitkä matematiikka avaa ovia teknisten alojen opiskeluihin.

Oulun ammattikorkeakoulun Sinä osaat! Tytöt ja teknologia -hanke on käynnistymässä ja sen kansainvälinen partneri on belgialainen Technisch Heilig-Hartinstituut. Sinä osaat! -hanke kannustaa tyttöjä teknologia-aloille järjestämällä muun muassa työelämään tutustumisjaksoja sekä teknologiatyöpajoja. Hanke tuottaa myös koulutusta sekä erilaista materiaalia opettajille ja ohjaajille. Tavoitteena on tuoda tekniikan aloja tutummaksi tytöille ja kasvattaa tyttöjen luottamusta omaan osaamiseensa. Suomalaistytöt ovat PISA 2015 -tutkimuksen mukana luonnontieteissä maailman toiseksi parhaita, mutta tyttöjen luottamus omaan osaamiseensa tiedeaineissa on heikkoa.

Myös uudenlaiset koulutusmallit voivat edistää luottamusta omiin kykyihin ja pärjäämisessä esimerkiksi työelämässäkin tärkeässä tiimityössä. Oulun ammattikorkeakoulun Oulu Game LAB on esimerkki uudenlaisesta koulutusmallista. Game LAB vastaa pelialan osaajahaasteisiin ja siellä ideoidaan ja kehitetään pelejä valmiiksi tuotteiksi ja tuloksena pelialan yritykset saavat uusia osaajia ja osa opiskelijoista perustavat jopa startuppeja. LAB-oppimismallia käytetään ammatillisessa oppimisessa myös muihin toimialoihin keskittyvissä LABeissä.

ICT-alalle, teknologiaan ja digitalisaatioon kannattaa opiskella

Alkuvuoden aikana Oulun kauppakamari teki sidosryhmien ja yritysten kanssa ICT- osaajatarveselvityksen. Selvityksen mukaan Oulun seudulla rekrytoitiin vuonna 2017 noin 1100 henkeä ICT-alalle. Vuoden 2018 määräarvio on sama. Yritysten näkemysten pohjalta vuosien 2019-2020 kuluessa Oulun seudulla tehdään arviolta yhteensä noin 1800 rekrytointia.

Selvityksen tavoiteasetannassa vuodelle 2030 nähtiin keskeisenä tavoitteena maailmanluokan radiotekniikan ylläpitäminen sekä digitalisaation levittäminen muille toimialoille. BusinessOulun analyysin mukaan Oulu on maailman nopein ICT-tuotekehityskaupunki ja radioteknologia otti Oulussa merkittävimmät harppauksensa ja oululainen osaaminen katkaisi langat luureista. Nyt noin 60% koko maailman langattomasta tietoliikenteestä välittyy täällä kehitetyllä teknologialla. Vastaavaa osaamista ja ketteryyttä on vaikea löytää muualta maailmasta.   

Digitalisaation hyödyntäminen muille aloilla esim. finanssialalla on tarkoittanut valtavaa satsausta uusien asiakaspalveluiden ja sovellusten kehittämiseen. Alan yritykset ovat kasvattaneet Ouluun jo useiden satojen tuotekehittäjien kokonaisuuden. Muita digitalisaation hyödyntäjiä lähitulevaisuudessa ovat liikenne, terveyssektori ja myös perinteinen teollisuus. Oulussa on erinomainen mahdollisuus tehdä poikkitieteellistä tutkimusta, tuotekehitystä ja liiketoimintaa paikallisten yritysten kanssa kohti digitalisoitumista ja 5Gn myötä mahdollistuvaa massiivisesti kasvavaa liiketoimintaa erilaisten laitteiden välisen kommunikaation yleistyessä. Menestystekijänä voidaan pitää myös sitä, että olemme alueena sopivan pieni ja tunnemme toisemme, mutta sopivan suuri, että asioita saadaan myös oikeasti tehtyä. Alalle tarvitaan tyttöjä ja poikia! 

Oulun ICT-yritykset avasivat ovensa koululaisten ja opetushenkilöstön oppimisympäristöksi

Yhteistyötä on tiivistetty viimeisen kahden vuoden aikana monella tavalla. Tuhannet oppilaat ja opettajat ovat vierailleet alueen yrityksissä. Yritysten edustajat ovat myös jalkautuneet rehtorifoorumeihin, opettajatapaamisiin, oppilaitoksiin ja vanhempainiltoihin kertomaan alan nykytilasta, monipuolisista mahdollisuuksista ja tarvittavasta osaamisesta, jotta yhä useampi nuori löytäisi tiensä tulevaisuuden aloille. Yritysten säännöllisen ja huolellisen kouluyhteistyön merkitystä ei voi liikaa korostaa.

Lisätietoja koulu-yritysyhteistyöstä: Satu Kaleva, satu.kaleva@ouka.fi, Oulun sivistys- ja kulttuuripalvelut., paikallinen Facebookryhmä, kts. Tulevaisuuden työelämätietoa nuorille ja kasvattajille https://www.facebook.com/groups/262421654383351/

Esa Pellikainen
Tietoteollisuusvaliokunnan sihteeri
Oulun kauppakamari

 

 

 

Jaa: