Seuraa meitä: Facebookissa LinkedIn:ssä Twitterissä EnglishSuomi

Ilmastonmuutos on yhteinen asia

05.11.2018 Kuva: Unsplash

YK:n ilmastopaneeli IPCC julkaisi tässä kuussa huolestuttavan ilmastoraporttinsa. Häviämme ilmastonmuutoksen torjunnan, jos ilmasto lämpenee enemmän kuin 1,5 astetta. Päästövähennyksiin tähtääviä toimia on tehtävä kaikkialla yhteiskunnassa ripeästi ja kauaskantoisesti. Maailman kasvihuonekaasujen päästöt ilmakehään pitäisi laskea nollaan vuoteen 2050 mennessä. Käytännössä päästöjä syntyy väkisin jonkin verran, mutta vastaava määrä hiilidioksidia saadaan sidottua esimerkiksi kasvillisuuteen.

Suomessa suurimmat päästöjen aiheuttajat ovat energiantuotanto, liikenne, maatalous ja teollisuus.  Nykyisin enää viidennes sähköstä tuotetaan fossiilisia polttoaineita tai turvetta polttamalla. Loppu on enimmäkseen ydinvoimaa, vesivoimaa ja tuulivoimaa. Lämmön tuotannossa fossiilisten polttoaineiden ja turpeen osuus on huomattavasti suurempi. Ydinvoiman lisärakentaminen vähentää fossiilisten polttoaineiden tarvetta.

Tarvitsemme toimia globaalilla, eurooppalaisella ja kansallisella tasolla, sekä välineitä kuluttajille tehdä ilmastoystävällisiä valintoja. Päästöjä vähentävien investointien täytyy suuntautua sinne, missä niillä on paras hyötysuhde. Näin voimme vähentää päästöjä ilman mittavia hyvinvointitappioita.

Usein ajatellaan, että teollisuus on avainasemassa päästöjen vähentämisessä, mutta kotitalouksien valinnat ovat tärkeitä, sillä kansalaisten kulutuksesta syntyy lähes 70 prosenttia kotimaan loppukäytön kasvihuonekaasupäästöistä. Omien ilmastopäästöjen vähentäminen ei vaadi monilta kansalaisilta kovin suuria muutoksia. Vaadittava tekniikka, tieto ja ratkaisut päästöjen vähentämiseksi on olemassa. Usein päästöjen vähentäminen on arkinen valintakysymys.

Kansalaisen päästöjen leikkaus lähes 40 prosentilla nykytasolta kuulostaa massiiviselta. Sen voi kuitenkin tehdä nykyisiä ratkaisuja hyödyntämällä, todetaan Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) raportissa. Esimerkiksi autoilun laskelmassa on autoilija, joka ajaa 15 000 kilometriä vuodessa. Ajomäärä pienenee 9000 kilometriin, kun korvaa ajamisesta viidenneksen julkisilla ja kymmeneksen pyöräilyllä. Lisäksi ajamista pitäisi vähentää kymmeneksen verran.  Tämä vähentää autoilun päästöjä 27 prosenttia. Eikä päästöjen leikkausmallissa vielä ole kukaan ostanut vähäpäästöisempää autoa. Autoilijan päästöt putoavat lähes nollaan, kun hän ajaa lähiajot päästöttömällä sähköllä ladatulla autolla.

Asumisen päästöt on puolestaan mahdollista pudottaa pieniksi aurinkovoimalla, lämpöpumpuilla ja muilla tehokkailla ratkaisuilla. Investointina maalämpöpumppu on vaikkapa öljylämmitystaloon erittäin kannattava eli se maksaa itsensä. Suomalaiset pystyvät pudottamaan päästöjään keskimäärin melko pienillä kulutusmuutoksilla.

Meidän pitää olla rakentamassa järjestelmää siihen suuntaan, että järkevin ja edullisin ratkaisu on myös vähäpäästöisin. Jokainen voi tehdä jotakin. Toimia tarvitaan, kaikilla tasoilla - globaaleista sitoumuksista kuluttajien omiin valintoihin.  

 
Jari P. Tuovinen
Oulun kauppakamarin toimitusjohtaja

 

Jaa: